My plánujeme vy stavíte

Rychlá montáž, nízká výška a 100% suché řešení

Jedinečné podlahové vytápění

Deska pro podlahové vytápění fermacell® Therm25™ je navržena pro systém suché podlahy s integrovaným vedením trubek podlahového vytápění/chlazení. Prvek fermacell® Therm25™ se skládá z 25 mm silné sádrovláknité desky fermacell®, jejíž horní strana je vyfrézována speciálním systémem drážek. To umožňuje snadnou instalaci prvků a následně i trubek podlahového vytápění. Pro ještě vyšší topný výkon je možné použít fermacell® Therm25™-125 s užší roztečí drážek. 

Výhody fermacell® Therm25

  • Pochozí již po 24 hodinách
  • Nízká instalační výška - pouhých 35 mm
  • 100% suché řešení
  • Jednoduchá a rychlá montáž
Se systémem podlahového vytápění fermacell® Therm25™ je nyní k dispozici rychlé a suché řešení pro instalaci podlahového vytápění. Zvláštní výhodou systému je jeho nízká hmotnost a malá instalační výška již od 35 mm. fermacell® Therm25™ kombinuje vrstvu záklopu a podlahové vytápění v jednom systému.
 
Při rekonstrukci a modernizaci, zejména v podkroví, se často počítá každý centimetr výšky místnosti. A většinou je to nutné udělat rychle, protože bez užívání místnosti se dlouho neobejdete. Podlahovému vytápění se proto při plánování často nevěnuje pozornost. Zejména v oblasti rekonstrukcí nelze u běžných systémů podlahového vytápění vždy dodržet minimální instalační výšky.
Důvodem je doba schnutí, která na několik týdnů uzavře staveniště. A vzhledem k citlivé statice stávajících konstrukcí je obvykle třeba dbát také na nízkou hmotnost.
 
Se systémem podlahového vytápění fermacell® Therm25™ má nyní společnost James Hardie Europe ve svém portfoliu to správné řešení. Systém má malou výšku, relativně nízkou hmotnost a lze jej snadno a rychle zpracovávat. Díky suché pokládce je možné po podlaze chodit a používat ji již po 24 hodinách.

 
Systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™ se skládá ze sádrovláknité desky fermacell® o tloušťce 25 mm. Horní strana je opatřena speciálním frézováním s koncovými oblouky pro pokládku trubek podlahového vytápění. Pro speciální půdorysy nebo dveřní otvory je k dispozici také pukový prvek fermacell® Therm25™. Systém je doplněn o další 10 mm silnou sádrovláknitou deskou fermacell®, která se lepí a šroubuje nebo sponkuje jako další vrstva (záklop) na prvky podlahového vytápění fermacell® Therm25™. fermacell® Therm25™ je vhodný pro pokládku 16 mm silných kompozitních topných trubek a lze jej použít ve všech oblastech použití dle ČSN EN 1991.

Díky praktickým formátům 500 x 1000 mm (fermacell® Therm25) nebo 500 x 500 mm (fermacell® Therm25™ puky) lze podlahové topné prvky zpracovávat rychle a snadno. Suchá instalace přináší cenné časové úspory, a tím i vyšší provozní přidanou hodnotu pro realizační firmy. Vzhledem k tomu, že se nemusí brát v úvahu doba schnutí, mohou následná řemesla okamžitě pokračovat v práci. Na finální povrchovou úpravu lze využít pružné podlahové krytiny (laminátové, textilní nebo PVC), stejně jako keramická dlažba nebo parkety a jiné krytiny ze dřeva.

Prvky podlahového vytápění fermacell® Therm25™ se kladou na rovný, nosný a suchý podklad na sraz bez převazu spár dle předem připraveného kladečského plánu.

Instalace topných trubek o průměru 16 mm. Speciální frézování nevyžaduje žádné dodatečné upevnění topných trubek. 

Po instalaci topných trubek následuje montáž záklopové sádrovláknité desky fermacell®. Podél spár naneste podlahové lepidlo fermacell®. Poté mezi každou vyfrézovanou drážkou neneste dvojitou housenku podlahového lepidla fermacell®.

Pro lepení styčných hran další vrstvy je nutné nanést první housenku lepidla max. 10 mm od kraje dříve instalované sádrovláknité desky.

Upevnění sádrovláknité desky fermacell® dosáhnete rychlořeznými šrouby fermacell™ nebo rozpěrnými sponkami. Označte upevňovací body a osy tak, aby jste se vyhli drážkám s trubkama. 

Alternativně je možno použít kartonovou šablonu fermacell® Therm25™-167, která má stejnou velikost jako jednomužná deska (1000 x 1500mm). 

Umístěte šablonu na sádrovláknité desky fermacell® jako krycí desku. Zkontrolujte, zda se pod otvorem nachází topné trubky. Pokud ano, zakryjte upevňovací bod lepicí páskou.

Montáž záklopové sádrovláknité desky fermacell® s pomocí šablony fermacell® Therm25™-167. Mechanické upevnění pomocí šroubů nebo sponek.

U dveřních otvorů, členitých půdorysů a u rozdělovače topných okruhů použijte fermacell® Therm25™ puky (500 x 500 mm).

Jako finální nášlapnou vrstvu je možno použít koberce, laminátovou plovoucí podlahu, linoleum, keramickou dlažbu nebo parkety a jiné dřevěné krytiny.

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×