Získejte odměnu za nákup! Jamesovy odměny jsou zpět.

Získejte pro Váš projekt návrh vytápěcího systému.

  • Návrh obsahuje výpočet a výkres systému podlahového vytápění fermacell® Therm25™
  • Individuální návrh obdržíte do 14 pracovních dnů


*Omezení: Nabídka platí pouze pro projekty o výměře ≥ 100 m². V případě menších projektů se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo výrobce podlahového topení.

Oslovení:*

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasím s tím, že mé údaje mohou být zaslány externí straně za účelem přípravy výpočtu. Kliknutím na tlačítko "Submit" souhlasím s tím, že mé údaje mohou být zpracovány za účelem vytvoření výpočtu a že mě společnost James Hardie Europe GmbH může kontaktovat e-mailem nebo telefonicky za účelem předání výsledků výpočtu. Svůj souhlas se zpracováním údajů potřebných pro tento účel mohu kdykoli odvolat. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů a v tiráži.
×

Jamesovy odměny jsou zpět!

Je to jednoduché: NAKOUPÍŠ, DOSTANEŠ!
Prodejní akce běží od 15.09. do 15.11.2023.
Nakupte ve svých stavebninách jakýkoliv podlahový prvek fermacell® nebo fermacell® Therm25 a získejte odměnu.

 
Více informací
×