Dřevo se po staletí využívalo jako osvědčený stavební materiál. S průmyslovou revolucí v 19. století, a s ní spojený přechod z ruční výroby na průmyslovou masovou výrobu, bylo dřevo nahrazeno novými stavebními materiály, které bylo možno vyrábět ve velkém množství. Dřevostavba tak přešla na dlouhou dobu do pozadí. V současné době se obliba dřevostaveb opět zvyšuje. Nejenže stále více investorů volí dřevo jako stavební materiál pro své jednopatrové či dvoupatrové rodinné domy, k významnému nárůstu došlo i u vícepodlažní bytové výstavby. Dokonce i budovy s nebytovými prostory, jako jsou mateřské školky, školy, pečovatelské domy nebo kancelářské budovy, se nyní staví ze dřeva. Dřevěná konstrukce nabízí obrovské výhody zejména při rozšiřování prostor. Ve vícepodlažní výstavbě se hybridní konstrukce stává stále populárnější a cíleně využívá výhod kombinace pevných a dřevěných konstrukcí:
Sádrovláknité desky fermacell®  jsou ideálním materiálem, který doplňuje výhody dřeva jako stavebního materiálu.

Hospodárnost výstavby
Většina aplikací u dřevostaveb může být provedena pouze určitým typem desky. Sádrovláknité desky fermacell® lze univerzálně použít jako stavební a protipožární desky, jako desky odolné vůči vlhkosti, které jsou vhodné i jako stěnové a stropní konstrukce. Ve většině případů, a to i u požadavků na protipožární ochranu, je zcela postačující jedna vrstva. Desky jsou totiž obzvláště pevné a pružné díky speciálnímu výrobnímu procesu, ve kterém se vlákna recyklovaného papíru lisují pod vysokým tlakem spolu se sádrou a vodou. Použití sádrovláknitých desek fermacell® představuje nejen díky použití pouze jedné vrstvy místo dvou velmi ekonomické řešení. Nižší požadavky na materiál znatelně snižují náklady a zajišťují kratší dobu výstavby.
 
Rychlost montáže
Montáž jednotlivých komponent je za ideálních podmínek rychlá a nezávisí na počasí. Zaručuje vysokou kvalitu a umožňuje přesné časové plánování. Při montáži sádrovláknitých desek fermacell® není třeba počítat s několikadenní aklimatizační dobou. Montáž desek může být provedena ihned po jejich dodání, což urychluje celý montážní proces a nezatěžuje nutností skladovat materiál. Vytváří tím prostor pro nové projekty a zvyšuje efektivitu nákladů.


 

Výhody fermacell® na první pohled

  • Jednoduchá instalace
  • Stabilita a odolnost
  • Požární bezpečnost
  • Zdravé vnitřní klima


Stabilita
Díky své vysoké stabilitě lze sádrovláknité desky fermacell® použít jako nosné a výztužné komponenty či jako podlahový a obkladový materiál.
 
 
Zvuková izolace
Dokonce i jednovrstvé konstrukce opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell® dosahují lepších hodnot zvukové izolace než např. konstrukce osazené kombinací dřevotřískových desek a sádrokartonu. Různé zkušební ústavy potvrdily vynikající zvukově izolační vlastnosti sádrovláknitých desek fermacell®.


Zdravé prostředí
Dřevo, jako přírodní stavební materiál, přispívá k vytvoření příjemného klima prostředí. Sádrovláknité desky fermacell® doplňují jeho vlastnosti tím, že regulují vlhkost a teplotu. Jsou vyráběny výhradně na bázi přírodních materiálů, bez dalších přísad či lepidel a neobsahují žádné zdraví škodlivé látky, jako je formaldehyd. Bylo prokázáno, že jsou prakticky bez emisí. Příznivé stavební biologické vlastnosti sádrovláknitých desek fermacell® byly potvrzeny certifikátem IBR z Ústavu stavební biologie v Rosenheimu a certifikátem "Low Emission Product" (Výrobek s nízkými emisemi) vydaným renomovaným ekologickým institutem v Kolíně nad Rýnem.


 

Fermacell v dřevostavbách

Stáhněte si bibli dřevostavbařů!

V naší unikátní publikaci naleznete na více jak 150 stranách komplexní řešení pro konstrukce na bázi dřeva!

Publikace se věnuje především správnému navrhování a provádění dřevostaveb, naleznete zde však i sekce, které se týkají stavební legislativy v ČR, požárních předpisů, akustických požadavků, tepelné ochrany budov i statických výpočtů.

Bible dřevostavbařů fermacell obsahuje krom zmíněné publikace rovněž katalog detailů, katalog konstrukcí, přehled výhod fermacell v dřevostavbách a profitipy - zkrátka kompletní balíček o problematice dřevostaveb a montovaných domů.

Jednotlivé brožury si můžete stáhnout v sekci níže.
 


Požární ochrana
Dřevěné konstrukce se sádrovláknitými deskami fermacell® jsou bezpečné také v případě požáru. Desky jsou klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy A2 a nabízejí tak spolehlivou a vysokou ochranu. Dřevěné konstrukce pokryté z obou stran jedinou vrstvou sádrovláknitých desek fermacell® snadno dosahují třídy požární odolnosti REI 60.
 

Odolnost proti zemětřesení
Sádrovláknité desky fermacell® jsou odolné i při zemětřesení. Lze je použít pro výstavbu jednopodlažních i vícepodlažních dřevostaveb ve všech oblastech zemětřesení. Odpovídající odolnost byla prokázána v rozsáhlých testech různých evropských institucí.

 
 
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×