Administrativní budovy

Stále více jde do popředí důležitost komunikace a kreativní týmové práce. Klasická pracoviště budou brzy minulostí, což vyžaduje nové koncepty pracovních místností. Kancelářské budovy proto musí být navrženy tak, aby jejich struktura mohla být flexibilně a snadno přizpůsobena měnícím se požadavkům. Sádrovláknité desky fermacell® nabízejí všechny výhody pro prvotřídní design moderního pracovního prostředí.

Flexibilita
Stěnové konstrukce se sádrovláknitými deskami fermacell®, které mohou být univerzálně použity jako stavební a protipožární ochrana a jako desky odolné proti vlhkosti, jsou tenké a relativně lehké, díky čemuž nezabírají příliš prostoru a umožňují flexibilní uspořádání. Jsou také velmi stabilní, pevné a odolné proti mechanickému namáhání. Navazující práce mohou začít ihned po montáži, jelikož není třeba brát v úvahu dobu schnutí.
 
Zdravé pracovní prostředí
Rozhodujícím faktorem pro úspěšnost firmy je, kromě velkého rozsahu využití, také spokojenost a pohodlí zaměstnanců. Studie prokázaly, že zaměstnanci, kteří se na svém pracovišti cítí dobře, jsou méně často nemocní, více motivovaní, produktivní a obzvláště kreativní. Nezbytným předpokladem spokojenosti zaměstnanců je příjemné a zdravé pracovní prostředí. Sádrovláknité desky fermacell® představují to nejlepší řešení, jelikož regulují vlhkost vzduchu a mají tak pozitivní vliv na podmínky prostředí. Kromě toho neobsahují žádné zdraví škodlivé látky. Toxikologická nezávadnost sádrovláknitých desek fermacell® byla prokázána certifikátem IBR z Ústavu stavební biologie v Rosenheimu a certifikátem "Low Emission Product" (Výrobek s nízkými emisemi) vydaným renomovaným ekologickým institutem v Kolíně nad Rýnem.
 
Zvuková izolace
Dalším rozhodujícím faktorem optimálních pracovních podmínek je klidné pracovní prostředí. Zaměstnanci, kteří mohou nerušeně pracovat a komunikovat, jsou efektivnější a méně napjatí. S montážními stěnami ze sádrovláknitých desek fermacell® lze dosáhnout velmi dobré zvukové izolace. Lze tvrdit, že tento výrobek splňuje předpoklady pro vytvoření produktivního prostředí, ve kterém je snadné a zábavné pracovat.
 
Požární ochrana
Požáry představují jedno z největších nebezpečí, které hrozí zaměstnancům v kancelářích. Při výstavbě kancelářských budov se proto klade velký důraz na požární ochranu. Sádrovláknité desky fermacell® zajišťují vysokou míru ochrany. Jsou klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy A2 podle DIN 4102-1. V závislosti na provedení jsou možné konstrukce ve třídách požární odolnosti EI 30 až EI 120.

 

Fermacena

Výpočet spotřeby materiálu

Nový kalkulační software Fermacena umožňuje snadný a rychlý výpočet cen a spotřeby materiálů, kalkulaci nákladů a montáže.

Fermacenu mohou díky její univerzálnosti a jednoduchosti využít jak prodejci stavebních materiálů nebo montážní firmy, tak i široká veřejnost.

Je určena pro každého, kdo pracuje se systémy pro suchou výstavbu fermacell.

Montáž podhledu fermacell

Výstavba podkroví s jednomužnou deskou fermacell

Výhody montovaných stěn fermacell

Montáž stěny z desek fermacell

×

Fermacell® nastavuje standardy pro udržitelnou výstavbu

Nové enviromentální prohlášení o produktech fermacell®

Sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukládají CO2. Institut Bauen und Umwelt e.V. potvrdil nyní svým certifikátem EPD společnosti James Hardie Europe GmbH, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® mají negativní emise CO2 a splňují tak nejvyšší standardy pro udržitelnou výstavbu.
Více informací
×