Školy a školky

Budovy pro vzdělávání

Nároky na budovy určené pro vzdělávání a výchovu mladých lidí jsou vysoké. Vzdělávací instituce, školy a univerzity by měly umožňovat realizaci moderních pedagogických konceptů v optimálním vzdělávacím prostředí. Stále rostoucí počet žáků, přeměna z denních na celodenní zařízení, začlenění a integrace, jakož i digitalizace jsou obrovskou výzvou, kterou je třeba zdolat, a která vyžaduje udržitelné a flexibilní koncepty, které lze rychle a snadno přizpůsobit příslušným požadavkům.

Výhody fermacell® na první pohled

  • Jednoduchá instalace
  • Stabilita a odolnost
  • Požární bezpečnost
  • Zdravé vnitřní klima

Zdravé studium
Kromě patřičné flexibility, vyžadují vzdělávací instituce ekologický a zdravotně orientovaný způsob výstavby.
Děti, žáci a studenti by měli mít k dispozici optimální učební prostředí, které bylo navrženo s materiály nezpůsobujícími alergie a neobsahující škodlivé látky. Koncentrace a výkon studentů lze zaručit pouze ve zdravém prostředí.
 
Sádrovláknité desky fermacell® jsou vyráběny výhradně z přírodních materiálů a bez škodlivých látek, jako je formaldehyd. Bylo prokázáno, že jsou prakticky bez emisí. Díky svým vlastnostem regulujícím vlhkost zajišťují také příjemné vnitřní klima s dobrou kvalitou ovzduší, a poskytují tak rozhodující předpoklad pro kvalitní studium a výuku.
 
Studium v tichu

Stejně důležité a zároveň zásadní hledisko, pokud jde o prevenci zdraví, jsou akustické podmínky učení a výuky. Montážní stěny ze sádrovláknitých desek fermacell® poskytují vynikající zvukovou izolaci a zajišťují klidnou atmosféru pro studium, která podporuje soustředěnost a efektivitu výuky.

Fermacena

Výpočet spotřeby materiálu

Nový kalkulační software Fermacena umožňuje snadný a rychlý výpočet cen a spotřeby materiálů, kalkulaci nákladů a montáže.

Fermacenu mohou díky její univerzálnosti a jednoduchosti využít jak prodejci stavebních materiálů nebo montážní firmy, tak i široká veřejnost.

Je určena pro každého, kdo pracuje se systémy pro suchou výstavbu fermacell.

Bezpečné studium
Zejména na budovy, ve kterých se koncentruje mnoho mladých lidí, jsou kladeny vysoké nároky na preventivní protipožární ochranu. Díky sádrovláknitým deskám fermacell® lze těchto cílů ochrany snadno dosáhnout. Desky jsou, dle DIN EN 13501-1, klasifikovány jako nehořlavé. Spolehlivě tak chrání děti, žáky a studenty, ale i jejich učitele, a zároveň podporují vzdělávací požadavky na flexibilní koncepty učebních místností.
 
Odolnost proti proražení
Studenti a obzvláště malé děti milují divoký pohyb bez zábran. Stěny v místnostech a chodbách jsou tak vystaveny vysokému mechanickému namáhání. Sádrovláknité desky fermacell® jsou obzvláště vhodné všude tam, kde lze očekávat rázové zatížení, například ve školkách, třídách a učebnách nebo ve školních či univerzitních chodbách. Odolnost je zajištěna speciálním výrobním procesem, při kterém jsou recyklovaná papírová vlákna zcela obalena sádrou. Výsledkem je homogenní desková struktura s vysokou stabilitou, díky níž je fermacell® odolný vůči mechanickému namáhání.
 
Časově nenáročná výstavba
Na modernizaci a rozšiřování prostor jsou často k dispozici velmi omezená časová období během školních prázdnin. Sádrovláknité desky fermacell® mohou v tomto ohledu nabídnout značné výhody, jelikož jejich montáž je snadná a rychlá. Vzhledem k tomu, že do budovy není přiváděna žádná další vlhkost, eliminují se také dlouhé doby schnutí. Čas potřebný pro výstavbu tak lze výrazně zkrátit a termíny dokončení spolehlivě naplánovat.

Montáž podhledu fermacell

Výstavba podkroví s jednomužnou deskou fermacell

Výhody montovaných stěn fermacell

Montáž stěny z desek fermacell

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×