Fermacell Powerpanel HD

Cementovláknité, skelnými vlákny vyztužené, sendvičové desky, s příměsí lehkého minerálního granulátu (v jádru) a skelnou mřížkou (v obou povrchových vrstvách).
  • Statická funkce - spolunosné a vyztužující opláštění
  • Trvalá a účinná ochrana před povětrnostními vlivy
  • Přímé nanesení omítkového systému
  • Ekologická a zdravotní nezávadnost

 

Vlastnosti desky

 

Desky fermacell Powerpanel HD jsou cementovláknité, skelnými vlákny vyztužené sendvičové desky, s lehkou minerální příměsí ve formě keramzitového granulátu (ve střední vrstvě) a recyklované skelné strusky v obou krycích vrstvách.


Ochrana proti povětrnostním vlivům

Venkovní omítka se nanáší přímo na povrch desky. Odpadá montáž tepelně izolačního systému. Ve stavební fázi splňuje neomítnutá deska dočasnou ochranu před povětrnostními vlivy po dobu až 6 měsíců.


Statické funkce

Stavební desky fermacell Powerpanel HD splňují u nosných a výztužných stěn z dřevěných stojin statickou funkci. Používají se jako staticky spolunosné a vyztužující opláštění ve venkovních stavebních panelech a slouží k zavětrování, jakož i k svislému přenosu zatížení. Jako vnitřní opláštění stěnových panelů se mohou použít sádrovláknité desky fermacell, které staticky zvyšují dovolené zatížení stěnových panelů.


Požární ochrana

Díky minerálnímu složení neobsahuje stavební deska fermacell Powerpanel HD žádné hořlavé složky. Desky mají zařazení do třídy reakce na oheň A1 podle ČSN 13501 - 1 .


Vzduchová neprůzvučnost

Zkoušky MPA Braunschweig podtvrdily vynikající vzduchově neprůzvučné vlastnosti stavební desky fermacell Powerpanel HD. Příslušná zpráva o zkoušce je na požádání k dispozici.


Technické informace

Deska fermacell Powerpanel HD, která má povolení stavebního orgánu, spojuje následující funkce v opláštění venkovní konstrukce dřevostaveb:

  • Statická funkce - spolunosné a vyztužující opláštění
  • Trvalá a účinná ochrana před povětrnostními vlivy - přímé nanesení omítkového systému


Ekologie a zdravotní nezávadnost

Zdravotní a ekologická nezávadnost stavební desky fermacell Powerpanel HD je doložena atestem institutu stavební biologie v Rosenheimu (IBR). Desky se skládají z čistého minerálního materiálu, který je znovupoužitelný. Přes recyklační zařízení je možná recyklace a zpětné přidání do výrobního oběhu jako příměs. Pokud není recyklační zařízení k disposici, pak se likvidují zbytky na skládce jako normální stavební odpad.

Statické funkce

Desky fermacell Powerpanel HD splňují u nosných a výztužných stěn z dřevěných stojin statickou funkci. Používají se jako staticky spolunosné a vyztužující opláštění ve venkovních stavebních panelech a slouží k zavětrování, jakož i k svislému přenosu zatížení. Jako vnitřní opláštění stěnových panelů se mohou použít sádrovláknité desky fermacell, které staticky zvyšují dovolené zatížení stěnových panelů. V obecně platném povolení orgánu stavebního dozoru číslo Z-9.1- 510 se nachází dovolené zatížení FH a zjednodušený důkaz k zavětrování stavebními deskami fermacell HD. Dále je zde popis povoleného trvalého systému ochrany proti povětrnostním vlivům a alternativy omítkového systému. Různorodé varianty umožňují volbu mnohotvárné úpravy fasády.


Systém ochrany před povětrnostními vlivy

Styky desek u dřevěných panelů se vyztužují armovací páskou fermacell Powerpanel HD. Následuje nanesení armovacího lepidla fermacell Powerpanel HD přes armovací pásku a upevňovací prostředky. Po dokončení těchto prací poskytuje deska dočasnou ochranu proti povětrnostním vlivům. Na desky se nanáší po celé ploše lehká malta fermacell Powerpanel HD v tloušťce asi 5-6 mm. Do malty se vkládá armovací tkanina fermacell Powerpanel HD. Takto vytvořený systém splňuje trvalou a účinnou ochranu před povětrnostními vlivy. Venkovní dokončení tvoří vrchní omítka nebo fasádní barva. Předpokladem je, že se materiál dobře snáší s lehkou maltou fermacell Powerpanel HD.


Nosnost, zatížitelnost


Statické spolupůsobení

Desky fermacell Powerpanel HD se mohou používat jako nosné nebo výztužné opláštění u venkovních nosných stěn v dřevostavbách. Při jednostranném opláštění venkovní strany stěnového panelu přebírá deska statickou funkci. Pokud má stěna nést větší zatížení, doporučuje se oploštit z obou stran, přičemž na vnitřní straně je možno použít sádrovláknitou desku fermacell (d ≥ 12,5 mm). Pro tyto případy použití je k dispozici příslušné všeobecné stavební povolení od Německého ústavu stavební techniky v Berlíně. Toto povolení (č. pov.: Z-9.1-510) je možno si vyžádat přímo v naší kanceláři.

Prospekty a technické informace ke stažení

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×