Suchá výstavba přinesla revoluci v úpravě interiérů. Moderní systémy suché výstavby nabízejí téměř neomezené možnosti pro kreativní interiérový design s variabilními půdorysy. Montované stěny mohou být umístěny kdekoli v interiéru a v případě potřeby je lze snadno přemístit. Vzhledem k relativně nízké hmotnosti sádrovláknitých desek není třeba provádět žádná významnější konstrukční opatření ke zlepšení statické únosnosti.
 
Sádrovláknité desky fermacell® nabízí oproti konvenčnímu sádrokartonu řadu výhod. Ulehčují práci na staveništi, spoří čas a náklady bez nutnosti ústupků z hlediska kvality nebo nosnosti.

Univerzální použití
Zatímco běžné sádrokartonové desky vyžadují různé výrobky pro různá použití, sádrovláknité desky fermacell® jsou vhodné jako stěnové a stropní konstrukce nebo mohou být univerzálně použity jako konstrukční materiál, požární ochrana, zvuková izolace či jako desky odolné proti vlhkosti. Jedna deska na všechna použití.
 
Vysoká stabilita
Homogenní sádrovláknitá struktura desek fermacell® zajišťuje mimořádně vysokou stabilitu a odolnost proti mechanickému namáhání. Sádrovláknité desky fermacell® proto mohou být použity jako nosný a výztužný materiál, lze je použít pro systém suchých podlah a obklad konstrukcí (třídy 1 a 2 podle DIN EN 1995-1) a jsou dobrou náhradou desek na bázi dřeva. Mají také vysokou nosnost (až 100 kg).

 

Fermacena

Výpočet spotřeby materiálu

Nový kalkulační software Fermacena umožňuje snadný a rychlý výpočet cen a spotřeby materiálů, kalkulaci nákladů a montáže.

Fermacenu mohou díky její univerzálnosti a jednoduchosti využít jak prodejci stavebních materiálů nebo montážní firmy, tak i široká veřejnost.

Je určena pro každého, kdo pracuje se systémy pro suchou výstavbu fermacell.

Ekonomické zpracování
Na rozdíl od běžných sádrokartonových desek, splňují jednovrstvé sádrovláknité desky fermacell® většinu požadavků co se týče zvukové izolace, požární odolnosti a statiky, což představuje nižší náklady v důsledku nižších požadavků na materiál a kratších časů pro zpracování. Jedna vrstva sádrovláknitých desek zpravidla alternuje dvě vrstvy sádrokartonu.
 
Jednoduchá logistika
Nižší požadavky na materiál a univerzálnost použití sádrovláknitých desek fermacell® vyžadují podstatně menší přepravní kapacitu než běžné sádrokartonové desky. Tím se značně zjednodušuje logistika i místní plánování, což také redukuje znečišťování životního prostředí.
 
Šetrnost k životnímu prostředí
Sádrovláknité desky fermacell® jsou významnou součástí ekologické a zdraví šetrné výstavby.
Výroba probíhá ekologickými procesy výhradně na bázi přírodních materiálů (recyklovaný papír, sádra a voda) a bez přidaných lepidel. Je prokázáno, že jsou prakticky bez emisí a neobsahují žádné nebezpečné látky jako je formaldehyd. Příznivé stavební biologické vlastnosti sádrovláknitých desek fermacell® byly potvrzeny certifikátem IBR z Ústavu stavební biologie v Rosenheimu a certifikátem "Low Emission Product" (Výrobek s nízkými emisemi) vydaným renomovaným ekologickým institutem v Kolíně nad Rýnem.


 

Zdravé bydlení

Sádrovláknité desky fermacell® jsou, podobně jako hliněná omítka, velmi dobře schopny regulovat vlhkost (třída adsorpce vodní páry WS II) tím, že absorbují přebytečnou vlhkost v místnosti a poté ji uvolňují do suchého vzduchu. Tyto vlastnosti regulace vlhkosti jsou doplněny vyváženým poměrem tepelné izolace a akumulace tepla. Dům a byt tak mají neustále vyvážené klima, které přináší pocit pohodlí a bezpečí zdravého bydlení.


 

Montáž podhledu fermacell

Výstavba podkroví s jednomužnou deskou fermacell

Řešení koupelny s cementovláknitými materiály pro stěny a podlahu

Výhody montovaných stěn fermacell

×