Konstrukce pro suchou výstavbu


Montovaná bezpečnostní stěna fermacell 1 S 31 s třídou bezpečnosti RC 3 je nenosná akustická bezpečnostní příčka, samostatně stojící, s ocelovou spodní konstrukcí a opláštěním čtyřmi sádrovláknitými deskami fermacell 12,5 mm. Konstrukci tvoří z obou stran dvě a dvě sádrovláknité desky fermacell o 12,5 mm, každá z dvojic je slepená podlahovým lepidlem fermacell (rozteč 312,5 mm). Mezi deskami je nosná konstrukce z ocelových pozinkovaných CW profilů šířky 50 mm (rozteč 625 mm) a vrstva izolace. Tatáž stěna s třídou bezpečnosti RC 2 má stejnou skladbu, dvojice desek fermacell 12,5 mm však u ní nejsou slepené lepidlem fermacell.

1S32 RC3 

 

Konstrukce pro dřevostavby


Montovaná bezpečností stěna fermacell 1 H 31 s třídou bezpečnosti RC 3 má stejně jako stěna 1 S 31 RC3 ve skladbě čtyři desky fermacell 12,5 mm, přičemž i tady je každá dvojice slepená podlahovým lepidlem fermacell (rozteč 312,5 mm). Rozdíl tvoří KVH hranol 40x60 mm KVH (rozteč 625 mm) a vrstva izolace. I u této stěny chybí v provedení bezpečnostní třídy RC 2 slepení dvou a dvou desek fermacell podlahovým lepidlem fermacell.


 
Testy probíhaly v průběhu března 2019 ve zkušebně TREZOR TEST s.r.o. v souladu s požadavky normy ČSN EN 1627:2000. Samotná zkouška na třídy RC2 / RC3 se skládala ze tří částí:
  • statické zatížení - pro třídu RC 3 byla příčka vystavena statickému zatížení 6 kN v místech jednotlivých kotevních bodů
  • dynamické zatížení  - pro třídu RC 3 dopadalo do stanovených míst na povrchu příčky z výšky 750 mm 50 kg břemeno
 
Posledním testem byla doba průlomové odolnosti. Ta se prováděla pomocí normové sady nářadí a normou stanoveným způsobem. Pro třídu RC 3 nesmí průlom trvat méně než 5 minut čistého času, aniž by v příčce vznikl stanovený otvor pro vniknutí. Pracovník zkušebny se v roli pomyslného „zloděje“ pokoušel překonat konstrukci při použití páčidla délky 710 mm a dalšího šroubováku a sady ručního nářadí, do které patřilo malé kladívko, důlčíky a mechanická ruční vrtačka.
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×