Nemocnice

Výstavba a rozšiřování ošetřovatelských zařízení jsou pod vysokým nákladovým tlakem. Současně jsou kladeny nejvyšší nároky na odolnost dokončovacích materiálů, zejména v případě zdravotnických zařízení. Kvalita a udržitelnost proto nesmí být opomíjena. Moderní řešení v podobě suchých konstrukcí se sádrovláknitými deskami fermacell® jsou z hlediska účinnosti a hospodárnosti jednoznačně lepším řešením než jiné řešení suché výstavby. S jedinou takovou deskou lze splnit nejrůznější požadavky při rozšiřování zdravotnických zařízení. Sádrovláknité desky fermacell® mohou být univerzálně použity jako stavební materiál, ohnivzdorné desky a desky odolné vůči vlhkosti, a navíc jsou dostatečně odolné, aby vydržely trvale vysoké namáhání.

Zvuková izolace
Rozhodujícím aspektem při rozšiřování zdravotnických zařízení je zvuková izolace. Pacienti musí získat důvěru, lékaři a kliničtí pracovníci potřebují klidné prostředí pro optimální koncentraci na léčbu a operace. Dobrá zvuková izolace také hraje důležitou roli v uzdravení a pohodlí pacientů. Stěnové konstrukce se sádrovláknitými deskami fermacell® dosahují optimálních hodnot zvukové izolace, což částečně zajišťuje její homogenní a flexibilní panelová struktura.
 
Požární ochrana
Na klinikách, v sanatoriích nebo domech s pečovatelskou službou jsou často lidé se sníženou pohyblivostí, kteří jsou v případě požáru závislí na pomoci druhých. Pro tato zařízení je proto obzvláště důležitá preventivní požární ochrana. Cílem je zabránit vzniku požárů od samého počátku nebo přijmout vhodná preventivní opatření, která zajistí, že pacienti a zaměstnanci mohou být bezpečně zachráněni. Sádrovláknité desky fermacell® poskytují potřebnou bezpečnost. Institut pro stavební techniku Institut für Bautechnik v Berlíně vyhodnotil sádrovláknité desky fermacell® jako nehořlavý stavební materiál třídy A2 dle ČSN EN 13501-1. V závislosti na konstrukci lze dosáhnout třídy požární odolnosti od EI 30 do EI 120.
 
Odolnost
Stěny na chodbách a v místnostech pro pacienty v ošetřovatelských zařízeních jsou často vystaveny silným nárazům. Nemocniční lůžka, invalidní vozíky, mobilní zdravotnická zařízení nebo těžké čisticí stroje zanechávají viditelná poškození na materiálech citlivých na náraz. Sádrovláknité desky fermacell® jsou díky své vysoké pevnosti a stabilitě ideální pro využití na místech s extrémně vysokým mechanickým namáháním. Ani lehká nebo střední konzolová zatížení nejsou problémem. Mohou být připevněna přímo na sádrovláknitou desku fermacell® pomocí dutinových nebo zadních hmoždinek – není tak nutné používat výdřevy a speciální konstrukce.
 
Ochrana před ozářením
Sádrovláknité desky fermacell® představují spolehlivou radiační ochranu. Před montáží jsou panely na zadní straně opatřeny odolnou olověnou fólií. Olověný povlak o tloušťce 1 mm odpovídá stínícímu účinku železobetonové stěny o tloušťce 130 mm.
 
Klima prostředí
V neposlední řadě hraje důležitou roli také ekologický a zdravotně orientovaný faktor. Ekologický institut v Kolíně nad Rýnem potvrdil zdravotní nezávadnost sádrovláknitých desek fermacell®. Institut pro stavební biologii v Rosenheimu klasifikoval sádrovláknité desky fermacell® jako vhodný materiál dle doporučení stavební biologie.

Fermacena

Výpočet spotřeby materiálu

Nový kalkulační software Fermacena umožňuje snadný a rychlý výpočet cen a spotřeby materiálů, kalkulaci nákladů a montáže.

Fermacenu mohou díky její univerzálnosti a jednoduchosti využít jak prodejci stavebních materiálů nebo montážní firmy, tak i široká veřejnost.

Je určena pro každého, kdo pracuje se systémy pro suchou výstavbu fermacell.

Montáž podhledu fermacell

Výstavba podkroví s jednomužnou deskou fermacell

Výhody montovaných stěn fermacell

Montáž stěny z desek fermacell

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×