Fermacell Powerpanel H2O

Cementem pojená lehká betonová deska se sendvičovou strukturou a povrchovými vrstvami oboustranně vyztuženými skelnou tkaninou odolnou proti alkáliím.

  • Trvale voděodolná deska, odolná proti plísním, vhodná také při působení chemických látek
  • Ve vlhkých prostorech domácností není nutné celoplošné hydroizolační těsnění fermacell
  • Jednovrstvé opláštění je dostačující ve funkci podkladu pro lepení keramického lebo kamenného obkladu
Zpracování fermacell
Zpracování desek Fermacell Powerpanel H2O
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství k deskám Fermacell Powerpanel H2O
Konstrukční detaily
Detaily desek fermacell Powerpanel H2O
Brožury pdf
Informační materiály
ke stažení

Přednosti

Powerpanel H2O: nová třída odolnosti proti vodě pro všechny mokré prostory

Novým Powerpanelem H2O se rozšiřuje dodavatelský program firmy fermacell pro použití v prostorách, jejichž stěny jsou vystaveny trvalému zatížení vodou. Powerpanel H2O nabízí spoustu výhod: ať již v koupelně se sprchou, ve veřejných nebo podnikových sociálních zařízeních a wellness nebo při chemickém zatížení ve velkokuchyních a průmyslových provozech. Deska poskytuje ideální vodovzdorný podklad pro dlaždice, přírodní kámen nebo jiné obklady.

Stabilita

oboustranné armování tkaninou a jádro desky s cementovým pojivem propůjčují deskám Powerpanel H2O vysokou odolnost a vynikající stabilitu.

Hospodárnost

ve třídě namáhání 0 musí být utěsněna jen napojení na stěny, podlahu a strop těsnící páskou fermacell. Plochu stačí ošetřit jen základním nátěrem fermacell.

Tři formáty

Powerpanel H2O s délkou 2,60 m pro obkládání místností od podlahy až ke stropu neřeší příčné spáry. Na přání se pro větší výšky místností dodává také ve formátu 3,0 m. Případně alternativně ve formátu 1,0 m, se kterým se snadno manipuluje. Příčné spáry, které zde vznikají, je nutné slepit spárovacím lepidlem fermacell.

Vytváření hran

rovná hrana se slepenou spárou zajišťuje po montáži desek Powerpanel H2O pevný spoj.

Tvrdý - no a co!

Přestože má Powerpanel H2O robustní povrch, nechá se řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s normálním pilovým kotoučem. Řez je přesný a má hladké hrany. Navíc je lze šroubovat bez namáhavého a časově náročného předvrtávání.

Technické informace - Deska fermacell Powerpanel H2O


Základní informace

Powerpanel H2O je cementem pojená deska z lehkého betonu se sendvičovou strukturou a oboustrannou výztuhu pod krycími vrstvami s alkalicky rezistentní sklovláknitou kaninou (5 mm x 5 mm). Powerpanel H2O není hořlavý a odpovídá třídě reakce na oheň A1. Powerpanel H2O přináší novou kvalitu voděodolných materiálů pro všechny vlhké rostory.

Výhody

Nabízí řadu výhod: ať už v domácí koupelně se sprchou (třída 0), v sanitárních prostorách nebo wellness zařízeních (třída A01 / A1), ve veřejných nebo odnikatelských zařízeních (třída A1), či při chemických požadavcích v závodních kuchyních nebo v průmyslových oblastech (třída C). Podle předpisů ZDB (Zentralverband des Deutschen Bauwerkes)* má být použitelnost izolací v oblastech A1 až C se stavebně technickými požadavky doložena Všeobecné stavebně technickým osvědčením ( Allgemeine bauaufsichtliches Prüfzeugnis).

Použití

Těsnící systém fermacell, který byl testován pro třídu A1 a který sestává ze základního nátěru, z tekuté fólie, těsnící pásky popř. z těsnící manžety, je možno použít rovněž v oblastech bez stavebně technických požadavků s velmi nízkými / průměrnými nároky (třída 0 až A01). Ve třídě odolnosti 0 (domácí koupelna) je přitom třeba těsnicí páskou izolovat pouze napojení u stěn, podlahy, popř. stropu. V prospektu Profi-Tip fermacell - "Těsnící systém fermacell" najdete odpověď na řadu otázek týkajících se vlhkých prostor: podklady, izolační systémy a detailní řešení.

Vhodné podklady třídy okolnosti proti vlhkosti 
  A1 A2 B C 0 A01 A02 B0
beton podle
DIN 1045
(1)
vápenocementová
omítka
    (1)  
sádrové stěnové
desky
           
sádrovláknité
desky
fermacell
           
fermacell
Powerpanel H2O
    (2)    
(1) Oblasti, kde izolace není nezbytně nutná
(2) Pouze napojení u stěn, podlahy a stropů musejí být utěsněná těsnící páskou

Vlastnosti desky

tloušťka desky 12,5 mm  
rozměry desky 1.000 x 1.250 mm 50 ks/paleta
  2.000 x 1.250 mm 50 ks/paleta
  2.600 x 1.250 mm 30 ks/paleta
  3.010 x 1.250 mm(1) 30 ks/paleta
hmotnost 1.000 kg/m³ 12,5 kg/m²
(1) Termín dodání na vyžádání