Nemocnice reference

Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

Location: Olomouc

Year: 2020

Company: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Product: Powerpanel H2O na podhledech

Více informací zde:

„Klíčové prvky našeho návrhu byly variabilita dispozic i technologického vybavení, kompaktní tvar, optimální poměr pevných a prosklených ploch, zelená retenční střecha, optimální vnitřní klima (vnitřní prostor je chlazený, vlhkost je řízena). Akustika vnitřních prostor je řešena s důrazem na uživatelský komfort. Logistické vazby povyšuje propojení potrubní poštou ." Ing. arch. Aleš Chlád
Podhled nad parkovištěm a průjezdnou komunikací je realizován formou dvousměrného roštu a je vyplněný 300 mm minerální izolací. Vnější povrch tvoří desky fermacell® Powerpanel H2O a na nich je nanesena probarvená omítka.
 

Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

Interna Nemocnice AGEL ve Šternberku

Location: Šternberk

Year: 2020-2022

Company: Adam Rujbr Architects s.r.o., OHL ŽS

Product: fermacell® na opláštění vnitřních příček

Photographer: © Mgr. art. Filip Gyore

Více informací zde:

Svislé nosné konstrukce horní stavby objektu byly navrženy jako železobetonové monolitické stěny a sloupy. Příčky jsou provedeny převážně ze sádrovláknitých desek fermacell® v různých skladbách dle požadované požární odolnosti, akustických požadavků a tloušťky stěny. Příčky mezi vyšetřovnami navzájem a mezi vyšetřovnami a chodbami mají zvláštní požadavky na akustické vlastnosti. Vážená laboratorní neprůzvučnost navržených příček je Rw = min. 53 dB. Všechny dělící konstrukce musí splňovat normovou zvukovou neprůzvučnost min. 47 dB.
 

Interna Nemocnice AGEL ve Šternberku

Karvinská hornická nemocnice

Location: Karviná

Year: 2022

Company: Koma Modular, Arch: petit atelier

Product: fermacell®

Více informací zde:

Modulární přístavba nového křídla Karvinské hornické nemocnice byla dokončena v prosinci 2020. Stavba třípodlažního objektu ze 77 předem modifikovaných modulárních prvků, který je s hlavní budovou nemocnice propojen spojovacím krčkem v přízemí a druhém patře, trvala necelých pět měsíců. Autorem projektu byl třinecký petit atelier s.r.o. a jeho tým profesionálů pod vedením jednatele Jana Beneše.  Moduly dodávala KOMA MODULAR a díky svým vlastnostem se v nich opět uplatnily sádrovláknité desky fermacell®. Karvinská hornická nemocnice je první v České republice, která postavila nový pavilon modulárním systémem.

Karvinská hornická nemocnice

Pro tuto kategorii nebyly nalezeny žádné reference
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×