U protipožárního opláštění ocelových konstrukcí s deskami Aestuver stačí jedna vrstva, ta se navíc nemusí povrchově upravovat

30.05.2016

PDF - Protipožádní opláštění

Návrh a provedení protipožárních opláštění ocelových nosníků a sloupů popisuje podrobně nová publikace „Fermacell AESTUVER – protipožární opláštění ocelových konstrukcí“, kterou vydala v únoru 2016 společnosti Fermacell.

Pro zajištění statické bezpečnosti budovy i v případě požáru je nutné chránit sloupy i nosníky před vysokými teplotami. Následkem vysokých teplot ztrácí stavební konstrukce z oceli svoji únosnost a dochází k porušení jejich stability. S protipožárními deskami AESTUVER a protipožárními sádrovláknitými deskami fermacell Firepanel A1 lze snadno realizovat odolné protipožární obklady ze tří a čtyř stran s různou požární odolností.

Protipožární desky AESTUVER pro suchou výstavbu jsou cementem pojené desky z lehčeného betonu, vyztužené skelnými nehořlavými vlákny. Jsou určené k vysoce kvalitní požární ochraně konstrukcí. Desky splňují kategorie použití typu X podle ETAG 018-1 (odolnost proti vodě) a vhodné jsou i do vlhkých místností a venkovního prostředí. Patří do nevyšší evropské třídy reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1.

Zásadními výhodami protipožárního obkladu ocelových konstrukcí pomocí desek AESTUVER je jednovrstvé opláštění, které je navíc použitelné bez dodatečné povrchové úpravy vexteriéru. Ve vnitřních prostorách lze kromě opláštění protipožárními deskami AESTUVER používat i protipožární desky fermacell Firepanel A1. Tento obklad je vhodný především do suchých prostor, nezatěžovaných dlouhodobě vlhkostí. U tohoto řešení je velkou výhodou snadné zpracování, známé ze suché výstavby, povrchové úpravy jsou stejné jako u běžných desek na bázi sádry.

Pomocí nových projekčních podkladů společnosti Fermacell lze navrhovat a odborně provádět protipožární opláštění ocelových nosníků a sloupů. K tomu účelu se vybírá nejlépe vhodný deskový materiál v závislosti na faktorech, jako jsou oblasti použití (kategorie použití) a požadovaná požární odolnost. Na základě vybraného materiálu desky se stanovuje minimální tloušťka protipožárního opláštění, která se řídí podle:

  • požadované požární odolnosti,
  • kritické teploty oceli a
  • součinitele průřezu Ap/V (ČSN EN 1993-1-2).

Více informací a celý dokument „Fermacell AESTUVER – protipožární opláštění ocelových konstrukcí“ ve formátu PDF najdete zde...

Opláštění nosníku AESTUVER

Opláštění sloupu AESTUVER

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×