Novinka! Podlahové vytápění fermacell® Therm25™

Ticho v nově rekonstruovaných kancelářských prostorách portálu tzb-info.cz díky deskám fermacell

16.05.2014

Redakce internetového portálu TZB-info se v květnu loňského roku přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor na nové adrese Křenova 3, Praha 6 – Petřiny. Na rekonstrukci prostor v areálu Hvězda architekta Vlada Miluniće, naproti budoucí stanici metra Petřiny na právě budovaném prodloužení linky A, se výrazně podílela i společnost fermacell, která dodala sádrovláknité desky fermacell v provedení s běžnou hranou a s profilovanou TB hranou.

Základním požadavkem při volbě vnitřních příček v nových kancelářích TZB-info byla zvýšená zvuková izolace. Cílem bylo dosáhnout co největšího zvukově izolačního efektu, zejména mezi novou zasedací místností a sousedními kancelářemi a recepcí. Vzhledem k rychlosti výstavby a použití profilů pro montované příčky se technologie neměla výrazně lišit od technologie příček ze sádrokartonových desek, které byly použity ve zbytku dispozice nových kanceláří. Volba padla na sádrovláknité desky fermacell pro kanceláře a s profilovanou TB hranou pro hygienická zařízení a místnost pro počítačové servery.

Použitím desek fermacell se dosáhla nejen vysoká akustická pohoda v jednotlivých prostorách, ale zjednodušila a zkrátila se i doba montáže. Nepoužívalo se také takové množství tmelu jako u sádrokartonu. Desky s TB hranou se mezi sebou nelepily, tento typ desek fermacell se vždy používá ve spojení s armovací páskou a spárovacím tmelem fermacell. Po vyzrání tmelu a zbroušení jsou už připraveny na malbu nebo např. lepení obkladu. Deska s profilovanou TB hranou umožnila montážníkům zpracovávat nové technologie metodami, na které jsou zvyklí u sádrokartonu. S deskami fermacell o formátu 1*1,25 m se snadno manipulovalo, jednoduché bylo jejich dělení - nožem, a to tak, že se deska nařízla a zlomila o hranu spodní desky. Montáž se prováděla originálními spojovacími prostředky ke svislým kovovým profilům podkladní konstrukce.

V kancelářích použila realizační firma běžné desky fermacell, konstrukce byla realizována technologií lepených spár. Na lepenou spáru těchto desek se používá vždy originální hrana, která je kalibrovaná rozměrově na rovinnost a na pravý úhel. Hrana, která vznikla dělením desky, se vždy používá pro ukončení konstrukce u podlahy nebo stropu. Na hranu se před montáží navazující desky nanáší lepicí tmel, spára mezi sousedními deskami může být maximálně 1 mm. 24 hodin po montáži desek se přebytečné lepidlo strhne a deska se zbrousí. Tak je již připravena na finální malbu.

Fotogalerie s popisky

Autor reportáže: ing. Petr Bohuslávek, vedoucí redaktor STAVBA portálu TZB-INFO.CZ

×

Fermacell® nastavuje standardy pro udržitelnou výstavbu

Nové enviromentální prohlášení o produktech fermacell®

Sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukládají CO2. Institut Bauen und Umwelt e.V. potvrdil nyní svým certifikátem EPD společnosti James Hardie Europe GmbH, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® mají negativní emise CO2 a splňují tak nejvyšší standardy pro udržitelnou výstavbu.
Více informací
×