Získejte odměnu za nákup! Jamesovy odměny jsou zpět.

Rozhovor s Ing. Martinem Hartem, předsedou představenstva Československá asociace modulární výstavby

Rozhovor s Ing. Martinem Hartem, předsedou představenstva Československá asociace modulární výstavby

04.03.2021
 

Ing. Martin Hart byl dlouholetým šéfem marketingu společnosti KOMA MODULAR s.r.o., nyní má v této firmě na starosti vývoj. Z titulu své funkce proto byl a je v pravidelném a úzkém kontaktu se společností James Hardie Europe, která je už řadu let pro KOMU dodavatelem sádrovláknitých a cementovláknitých desek fermacell® a fasádních obkladů James Hardie®. Od roku 2019 se vedení firmy James Hardie Europe potkává s Martinem Hartem i na půdě Československé asociace modulární výstavby, z.s. (csModular), kterou ve funkci předsedy představenstva Ing. Martin Hart vede. Na půdě asociace českých, moravských a slovenských „modulářů“ také vznikl nápad na náš rozhovor.
 

Rozhovor s Ing. Martinem Hartem, předsedou představenstva Československá asociace modulární výstavby
 
Začněme ohlédnutím za loňským rokem a jeho bilancováním….
Loňský rok byl druhým rokem působení asociace csModular. Aktivity asociace byly ovlivněny restriktivními opatřeními vlády v důsledku covid-19. Z tohoto důvodu jsme nebyli schopni uskutečnit připravovanou konferenci, kterou jsme plánovali tentokrát provést na Slovensku a nemohli jsme tak navázat na úspěšnou konferenci z roku 2019. Dále jsme se díky omezení a uzavření hranic nemohli osobně setkávat. Představenstvo csModular je tvořeno zástupci z České republiky i ze Slovenska. Nicméně jsme zasedání představenstva uskutečňovali on-line. Stejně tak jako distanční výuka plně nenahradí výuku prezenční, tak je to i s on-line setkáváním. I tak jsme ale zahájili plánované aktivity, a to hlavně prací na normě, týkající se specifikace modulární výstavby. Věnovali jsme se i aktivitám v oblasti rozpočtování a zahrnutí modulární výstavby do rozpočtářských programů ÚRS a RTS tak, aby se mohlo porovnávat porovnatelné, hlavně ve výběrových řízeních pro státní správu. Dále jsme prováděli aktivity v popularizaci modulární výstavby, a to jak osobní prezentací na DVTV, on-line aktivitami nebo publikační činností v různých časopisech.

Co bylo v plánu na rok 2021 a jak na současnou situaci (ruší se veletrhy, eventy, konference apod.) vaše Asociace reaguje?
V tomto roce plánujeme dokončení a vydání normy týkající se odlišností modulární výstavby, dále plánujeme dokončení zanesení specifik modulární výstavby do rozpočtových programů. Plánujeme i vyhlášení architektonické soutěže na téma modulární výstavby. A když to půjde, tak bychom rádi zorganizovali konferenci na téma modulární výstavby za účasti zahraničních účastníků. Provádíme aktivity s cílem rozšíření členské základny asociace csModular o firmy i jednotlivce, kteří se zabývají výrobou, návrhy, materiálovými dodávkami nebo developerskými projekty týkajícími se modulární výstavby. Věříme, že zúčastněné strany se aktivně zapojí do činnosti asociace tak, aby popularizace a legislativní činnost nezávisela pouze na jednotlivcích, a že nebudou hlavně výrobci modulů čekat za rohem a spoléhat se, že za ně bez jejich přispění asociace vše odpracuje. Na druhou stranu si asociace csModular klade za cíl poskytovat kredit svým členům a návazně i jejich zákazníkům na to, že jejich dodávky splňují vše, co mají modulární stavby splňovat ve skutečnosti, a ne pouze na papíře, jak se to někteří výrobci snaží dokazovat. Budeme využívat on-line možnosti, kde mimo jiné plánujeme webinář na toto téma.
 
Jak vidíte trh modulární výstavby v letech 2021-2022 u nás a v zahraničí?
Modulární výstavba je přesně ten obor pro současnou nejistou dobu, kdy není nic jisté. Modulární výstavba díky své nezastupitelné vlastnosti – jednoduché přemístitelnosti, rozšiřování nebo zmenšování modulárních objektů, a možnosti prodeje objektů bez vazby na pozemek – poskytuje ochranu investic progresivním investorům. Dokáže totiž rychle reagovat na neplánované změny a potřeby ve všech oborech podnikání od zemědělství, školství, přes industriální obory až po zdravotnictví. V zahraničí, hlavně v USA, Austrálii a Velké Británii, je i díky příslušným asociacím modulární výstavby chápán nás obor jako rovnoprávný systém výstavby, stejně jako ostatní systémy pro pořízení objektů k různému druhu užití. Existují průzkumy, které predikují střednědobé i dlouhodobé výhledy většího uplatňování tohoto druhu výstavby a zvyšování jeho podílu ve stavebnictví. Málokdo si uvědomuje, že výzkumy předpovídají, že v brzké době budou vyčerpány zásoby písku a podobné je to i s vodou. Díky suché výstavbě je modulární výstavba oproti té standardní v tomto ohledu ve výhodě. Stejné je to i s pracovní silou ve stavebnictví. Díky efektivní výrobě modulů ve výrobních halách dokáže stejný počet pracovníků v porovnání se standardní výstavbou realizovat větší objemy. To je jen malý příklad efektivnosti našeho systému, takže budoucnost vidíme pozitivně. Naši členové csModular se rekrutují od dodavatelů modulárních rodinných domů na bázi dřevostaveb, přes dodavatele materiálů, uznávané architekty, dodavatele modulárních konstrukcí na bázi ocelových prostorových rámů až významné developery. A všichni hlásí zvýšený zájem o tento druh pořízení objektů k různému účelu.
 
Můžete prosím uvést některé zajímavé projekty v oblasti modulární výstavby, kteří vaši členové v letech 2019-2021 realizovali nebo mají rozpracované?
V oblasti dodávek modulárních rodinných domů na bázi dřevostaveb nestačí uspokojovat své zákazníky náš člen HUTCH HOUSE, který dodává velkoprostorové moduly půdorysných rozměrů až 13x4,2 m, ze kterých dokáže sestavit rodinný dům jakýchkoli velikostí. V loňském roce dodal zatím největší rodinný dům z prostorových modulů o velikosti 250 m2. Další výrobce modulů, člen csModular, firma CONTIMADE vybudovala například zázemí, velkou administrativní budovu, pro BMW Group u budovaného cvičného polygonu nedaleko Sokolova. Tato modulární stavba nejen že ukazuje výhody modulárních staveb, ale přispívá i ke zvyšování zaměstnanosti v této oblasti. Firma KOMA MODULAR dodala v loňském roce první modulární nemocnici pro Karvinskou hornickou nemocnici v České republice. Tato třípodlažní budova obsahuje ambulance, pokoje pro intenzivní péči a část je vyhrazena i pro léčení pacientů postižených Covidem-19. Firma KOMA taktéž zahájila výrobu letištních terminálů, které jsou součástí největší české dodávky do Senegalu. Letos má v plánu vybudovat dvě letištní haly, a to v hlavním městě Senegalu Saint Luis a další v Matanu. Dále jsou v plánu další tři letiště. Další významný člen, projekční kancelář Chybík + Krištof AA, spolupracoval v oblasti modularity s dalším naším členem YIT Slovakia na projektu vysoko podlažního modulárního bytového domu. Architektonická kancelář CH+K AA i v minulosti prokázala svůj kladný vztah k modularitě. Posledním jejich realizovaným projektem je návrh vývojového centra modularity v areálu firmy KOMA, jehož výstavba se letošní rok dokončuje. Sami architekti nazývají tento projekt revolucí v modulární výstavbě.
 
Jaké jsou podle vás překážky k dalšímu rozvoji modulární výstavby u nás?
Myslím, že se daří díky úspěšným modulárním realizacím, které jsou medializovány, prokazovat, výhodnost modulární výstavby. Progresivní investoři využívají výhod a díky rychlosti modulárních staveb a jejich okamžité možnosti užívání ihned po dokončení si jednoduše spočítají ekonomickou výhodnost modulárních realizací. Tím, že modulární objekt mohou ve srovnání se stavbou pořízenou standardní mokrou výstavbou užívat o desítky měsíců dříve, si jednoduše spočítají výhodnost tohoto systému výstavby. To byl i příklad nemocnice v Karviné, pořizovací náklady byly stejné jako při standardní výstavbě, ale desítky měsíců užívání navíc bylo u modulární nemocnice rozhodujícím argumentem pro upřednostnění tohoto typu výstavby. Problém je, že takto uvažují soukromí investoři, kteří si vše dokáží spočítat. Ve státním sektoru však stále převládají mýty o modulární výstavbě. Částečně je to neochota přijmout něco „nového“, ale i lenost se vzdělávat. Sice můžeme zaznamenat stovky modulárních školských staveb, kde převládají mateřské školy, ale realizace těchto školek byly možné hlavně díky zapálení a osvětě jednotlivců na úřadech. Osobně se divím, že vzhledem ke změnám, k jakým dochází v různých populačních cyklech, se nestaví í školky pouze modulárním způsobem. Osobně také nerozumím zpřísňujícím předpisům na tepelně-technické vlastnosti nových budov. Požadované a plánované hodnoty tzv. součinitele tepelné propustnosti se už dostávají do hodnot, kde se ve vztahu k ekonomičnosti už vytrácí zdravý selský rozum. Stejné je to v zavrhování využívání elektrické energie k vytápění, ale naopak se prosazují elektromobily. Chápu potřebu využívání takzvaných obnovitelných zdrojů, ale přijde mi, že se opět vylévá vanička i s dítětem. To je ale problém celého stavebnictví, modulární výstavba se s tím dokáže vypořádat, ale odnese to konečný uživatel, respektive jeho peněženka. Bohužel někteří výrobci obytných kontejnerů dělají medvědí službu modulární výstavbě tím, že staveništní buňky nazývají modulární výstavbou a přispívají tak k tomu, že se může veřejnost dívat na tuto výstavbu skrz prsty. Existují i firmy, které díky svým nekvalitním dodávkám zkrachovaly, což ale nebrání jejich vlastníkům zakládat nové firmy a dále svými nekvalitními levnými výrobky kazit trh a povědomí o modulární výstavbě.
 
Na co se můžeme těšit v oblasti trendů v modulární výstavbě? Přichází nové technologie nebo výrobní postupy, které dřív neexistovaly nebo nebylo možné je využívat?
S rozvojem jeřábové techniky se rozvinula i modulární výstavba. Dnes se vyrábí velkoprostorové moduly o váze, která přesahuje deset tun a díky moderním jeřábům lze tedy i takto velké a těžké moduly bez problémů manipulovat. Samozřejmě, že počítačová technika, jak v oblasti nových kreslících programů, ale hlavně i v používání virtuální reality, umožňuje rozvoj modulární výstavby. Ne každý dokáže číst ve stavebních výkresech, takže možnost si projít navrhovaným modulárním objektem ve virtuální realitě je nezastupitelným pomocníkem. Modulární výstavba se od standardní liší právě v tom, že podobně jako při výběru automobilu, tak i v modulární výstavbě je nutné vše dopředu přesně definovat. Po uzavření objednávky a odsouhlasení výkresové dokumentace se realizace přesouvá na výrobní linky a dodatečné zásahy ze strany zákazníka jsou tudíž komplikované. Modulární výstavba díky tomu, že se cca 80 až 90 % realizuje hlavně na výrobních linkách, má předpoklady v uplatnění diskutovaného Stavebnictví 4.0.
 
Rozhovor s Ing. Martinem Hartem, předsedou představenstva Československá asociace modulární výstavby
Rozhovor s Ing. Martinem Hartem, předsedou představenstva Československá asociace modulární výstavby
Rozhovor s Ing. Martinem Hartem, předsedou představenstva Československá asociace modulární výstavby
Rozhovor s Ing. Martinem Hartem, předsedou představenstva Československá asociace modulární výstavby
 
Za rozhovor jménem Ondřeje Dvořáka a Jaroslava Benáka ze společnosti James Hardie Europe poděkoval Peter Šovčík
 
×

Jamesovy odměny jsou zpět!

Je to jednoduché: NAKOUPÍŠ, DOSTANEŠ!
Prodejní akce běží od 15.09. do 15.11.2023.
Nakupte ve svých stavebninách jakýkoliv podlahový prvek fermacell® nebo fermacell® Therm25 a získejte odměnu.

 
Více informací
×