Představujeme dva nové modulární objekty FAGUS s materiály fermacell

25.06.2016

Materiály fermacell a moduly FAGUS píší úspěšnou historii modulární výstavby už řadu let a výbornou spolupráci prokazují i nové objekty, realizované slušovickým výrobcem modulů, společností FAGUS. Vnitřní stěny, zaklopení stropu a podlahy nové administrativní budovy FAGUS ve Slušovicích tvoří sádrovláknité desky fermacell 12,5 mm, desky fermacell tvoří také vnitřní obklady stěn a záklopy stropů v provozně-administrativní budově Georadis a.s. vBrně. Důvody použití desek fermacell vobou budovách jsou stejné - požární odolnost, ale také pevnost a stabilita konstrukce, spojená svysokou vzduchovou neprůzvučností a útlumem kročejového hluku.

Nová administrativní budova firmy FAGUS ve Slušovicích s celkovou užitnou plochou budovy přibližně 1000 m² byla postavena v krátké době čtyř měsíců kompletně z materiálů, které společnosti používá pro modulovou výstavbu pro své zákazníky. Při navrhování konceptu zázemí pro 30 zaměstnanců ředitelství firmy byly využity všechny vlastní dlouholeté zkušenosti s výstavbou modulárních staveb. Dispozice místností, design interiéru a exteriéru byl navržen vlastními lidmi a dá se říct, že si zaměstnanci přizpůsobili vše svým potřebám. Interiéru dominuje vnitřní otevřené atrium, okolo kterého se obtáčí komunikační chodba s přístupy do jednotlivých kanceláří. Kromě role významného designového prvku plní atrium také technické funkce – přináší dostatek denního světla do vnitřních částí budovy a zajištuje přirozenou výměnu vzduchu pomocí spodních a horních nastavitelných ventilačních mřížek, integrovaných do hliníkových okenních rámů fixních výplní okolo atria. Podobné mřížky jsou namontovány i do vysokých oken po celém obvodu budovy, takže vzduch proudí přes všechny místnosti a neustále se obměňuje. Vnitřní stěny a zaklopení stropu jsou provedeny pomocí sádrovláknitých desek fermacell tl. 12,5 mm, a to nejen z důvodu požární odolnosti, ale také pevnosti a stability konstrukce a vzduchové neprůzvučnosti. Systém suché výstavby byl použit také na podlahy, na kterou byly použity podlahové prvky fermacell 2E11. Takto provedená podlaha nejen izoluje, ale také tlumí hluk při chůzi. Fasáda je provedena kombinací bondových kazet (hliníkové plotny s plastovým jádrem) a akrylátové fasádní omítky. Střecha je foliová, s odvodem dešťové vody do integrovaných svodů uvnitř atria.

Představujeme dva nové modulární objekty FAGUS smateriály fermacell
Představujeme dva nové modulární objekty FAGUS smateriály fermacell
Představujeme dva nové modulární objekty FAGUS smateriály fermacell

Pro realizaci projektu Provozně-administrativní budovy Georadis a.s. vBrně si projektanti přizvali také pražské architektonické Studio Acht, které má bohaté zkušenosti se stavbami nejen v České republice, ale také v Nizozemí, kde má studio také svou pobočku. Koncepce stavby odpovídá zaměření investora – industriální styl s moderním designem. Konstrukce ocelového rámu zůstala zachována, zaoblení ohýbaných hran bylo zvenku nahrazeno ostrými úhly, spoje svařovaných profilů byly zatmeleny a zabroušeny, takže vodorovné a svislé linie rámů působí dojmem, jako by byly z jednoho kusu železa. Výplně otvorů tvoří hliníková okna s pevným zasklením, kombinovaná s dřevěnými otvíranými/sklopnými částmi. Výrazným designovým prvkem celé stavby je vzdušné řešení komunikačních prostor v 2.NP, kde jsou jednotlivé místnosti oddělené skleněnými stěnami. Vnitřní obklady stěn a záklopy stropů byly provedeny sádrovláknitými deskami fermacell 12,5 mm.

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×