Obce a města čeká při výběru dodavatele nových škol a školek plavba mezi dravou Skyllou a nenasytnou Charybdou

06.11.2014

1. červenec letošního roku je pro rodiče malých předškoláků a školáků významným dnem. Tento den totiž premiér Bohuslav Sobotka společně s ministrem školství Marcelem Chládkem představili nový dotační program pro obce a města, jehož cílem je zvýšení kapacit v mateřských a základních školách. A od tohoto dne mohly až do konce srpna 2014 obce a města předkládat základní údaje o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.

Pro laika jen nezáživná zpráva, pro všechny ostatní signál, že tentokrát už v souvislosti se školkami končí doba politických proklamací a začíná prozaický boj o docela slušné peníze. Dotační program pro obce a města, jehož cílem je zvýšení kapacit v mateřských a základních školách, bude naplněn jak penězi ze státního rozpočtu (v letech 2014 až 2021 se počítá s částkou 1,5 miliardy korun), tak penězi z fondů EU (v letech 2015 až 2023 půjde o 12 miliard korun).

Co to znamená pro obce a města? Pokud splní kritéria a jejich projekt bude zařazen do programu, tak jistotu, že na nové třídy pro předškoláky a školáky dostanou z fondu částku od 2 mil. (minimální výše dotace) do 30 mil. Kč (maximální výše dotace). Ale také nutnost dobře vyřešit při výběru projektu a dodavatele nové kapacity školky nebo školy letité dilema každého správce veřejného rozpočtu – jak se vyhnout nástrahám dravé Skylly, lákající špatnou, ale cenově atraktivní nabídkou a nenasytné Charybdy, hrozící penalizacemi za neúčelně a nehospodárně vynaložené dotační zdroje.

Řadu zkušeností s chováním malých výrobců, kteří nabízí starostům měst a obcí cenově podbízivé stavby z necertifikovaných materiálů a následně necertifikovaných skladeb, má Ing. Michal Březnický, vedoucí staveb občanské vybavenosti společnosti Haas Fertigbau ze sídlem v šumavských Chanovicích. Společnost patří mezi nejvýznamnější výrobce dřevostaveb u nás a staví kromě mateřských školek, družin také rodinné, bytové domy, halové stavby a střešní konstrukce a širokou škálu dalších staveb. „Starostové a zastupitelé obcí a měst to mají při hodnocení projektu a cenové nabídky nové školky nebo školy složité. Při vyhodnocování nabídek nebývá vždy snadné posoudit, zda není předložený projekt levnější jen díky použití neověřených a zkouškami i praxí neprověřených materiálů a jejich necertifikovaných skladeb v konstrukci objektu.“ říká Ing. Michal Březnický.

Na rozdíl od agresivní politiky řady malých firem patří u Haas Fertigbau mezi kréda společnosti kvalita, rychlost, záruky a certifikace. Spolu se solidností, zázemím a téměř stoletou tradicí tak představují pro obce a města spolehlivého partnera, který předává vždy objekt podložený certifikáty jak na výrobní proces, tak i na vstupní materiály. Evropský certifikát shody CE, certifikace podle Dokumentu národní kvality Asociace dodavatelů montovaných domů, certifikáty Technického a zkušebního ústavu Praha a dalších tuzemských a evropských institucí jsou zárukou kvality, zdraví a bezpečnosti všech, kteří dřevostavbu od Haas Fertigbau financují a následně ji užívají.

Dobrým příkladem je například nová mateřská školka pro 2x24 dětí v Babicích u Říčan, která byla dokončena letos před startem nového školního roku. Dřevostavba s velmi krátkou dobou výstavby a nízkou energetickou náročností má díky certifikovanému stavebnímu systému výborné požární a akustické parametry. Stěny z fermacellu splňují vysoké požadavky na požární odolnost a na útlum zvuku a jsou maximálně ohleduplné ke zdraví malých dětí, které v nich budou trávit několik hodin denně.

Ing. Michal Březnický k tomu dodává: „Výroba našich panelů se provádí na hale, za konstantní teploty a vlhkosti a na rozdíl od letmé montáže nejsou panely a materiály vystaveny nežádoucím povětrnostním vlivům, například riziku vlhkosti v konstrukci. Standartní délka záruky na stavbu je od 60 měsíců, záruka na statiku je po celou dobu životnosti. Haas Fertigbau poskytuje nadstandartní finanční krytí, první faktura k proplacení byla naší společností vystavena až po 60 % prostavěnosti. Navíc do výběrových řízení vstupujeme výhradně jako generální dodavatel, nikdy ne jako subdodavatel.“

Marie Horáková, starostka obce Bradlec, ve které stavěla společnost Haas Fertigbau také novou mateřskou školu, upozorňuje na výhody spolehlivého dodavatele: „Postavit školku, která je financována z vlastních zdrojů obce a z dotačních zdrojů, neprobíhá v období přípravy vždy podle navrženého harmonogramu. Vždy je nutné předem počítat s určitou, raději větší, časovou rezervou. O to víc jsme ocenili rychlost a solidnost dodavatele naší nové školky, která se začala stavět začátkem června a za pět měsíců byla úspěšně dokončena a předána, zcela v souladu se schválenou smlouvou o poskytnutí dotace.“

Postoj ke školám a školkám Haas Fertigbau potvrzuje i firemní desatero, které najdou starostové a zastupitelé obcí a měst na webových stránkách společnosti. V případě hlubšího zájmu mají zástupci samosprávy a zřizovatelé škol a školek možnost přijet se do výroby podívat a osobně se přesvědčit o kvalitě montáže panelů.

Další informace o školkách a školách od společnost Haas Fertigbau najdete na http://www.haas-fertigbau.cz/materske-skoly/.

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×