Získejte odměnu za nákup! Jamesovy odměny jsou zpět.

Nový systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™ nabízí nové perspektivy pro rekonstrukce i novostavby

Nový systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™ nabízí nové perspektivy pro rekonstrukce i novostavby

01.09.2022
  
Se systémem podlahového vytápění fermacell® Therm25™ je nyní k dispozici rychlé a suché řešení pro instalaci podlahového vytápění. Zvláštní výhodou systému je jeho nízká hmotnost a malá instalační výška již od 35 mm. fermacell® Therm25™ kombinuje vrstvu záklopu a podlahové vytápění v jednom systému.
 
Při rekonstrukci a modernizaci, zejména v podkroví, se často počítá každý centimetr výšky místnosti. A většinou je to nutné udělat rychle, protože bez užívání místnosti se dlouho neobejdete. Podlahovému vytápění se proto při plánování často nevěnuje pozornost. Zejména v oblasti rekonstrukcí nelze u běžných systémů podlahového vytápění vždy dodržet minimální instalační výšky.
Důvodem je doba schnutí, která na několik týdnů uzavře staveniště. A vzhledem k citlivé statice stávajících konstrukcí je obvykle třeba dbát také na nízkou hmotnost.
 
Se systémem podlahového vytápění fermacell® Therm25™ má nyní společnost James Hardie Europe ve svém portfoliu to správné řešení. Systém má malou výšku, relativně nízkou hmotnost a lze jej snadno a rychle zpracovávat. Díky suché pokládce je možné po podlaze chodit a používat ji již po 24 hodinách.
 
Systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™ se skládá ze sádrovláknité desky fermacell® o tloušťce 25 mm. Horní strana je opatřena speciálním frézováním s koncovými oblouky pro pokládku trubek podlahového vytápění. Pro speciální půdorysy nebo dveřní otvory je k dispozici také pukový prvek fermacell® Therm25™. Systém je doplněn o další 10 mm silnou sádrovláknitou deskou fermacell®, která se lepí a šroubuje nebo sponkuje jako další vrstva (záklop) na prvky podlahového vytápění fermacell® Therm25™. fermacell® Therm25™ je vhodný pro pokládku 16 mm silných kompozitních topných trubek a lze jej použít ve všech oblastech použití dle ČSN EN 1991.
 
Díky praktickým formátům 500 x 1000 mm (fermacell® Therm25) nebo 500 x 500 mm (fermacell® Therm25™ puky) lze podlahové topné prvky zpracovávat rychle a snadno. Suchá instalace přináší cenné časové úspory, a tím i vyšší provozní přidanou hodnotu pro realizační firmy. Vzhledem k tomu, že se nemusí brát v úvahu doba schnutí, mohou následná řemesla okamžitě pokračovat v práci. Na finální povrchovou úpravu lze využít pružné podlahové krytiny (laminátové, textilní nebo PVC), stejně jako keramická dlažba nebo parkety a jiné krytiny ze dřeva.
 
Více informací včetně možností Individuálních návrhů pro podlahové vytápění můžete najít na webu https://www.fermacell.cz/cz/podlahy/therm25.
Prvky podlahového vytápění fermacell® Therm25 se kladou na rovný, nosný a suchý podklad na sraz bez převazu spár.

Prvky podlahového vytápění fermacell® Therm25™ se kladou na rovný, nosný a suchý podklad na sraz bez převazu spár.

Instalace topných trubek o průměru 16 mm. Speciální frézování nevyžaduje žádné dodatečné upevnění topných trubek.

Instalace topných trubek o průměru 16 mm. Speciální frézování nevyžaduje žádné dodatečné upevnění topných trubek.

Po instalaci topných trubek následuje montáž záklopové sádrovláknité desky fermacell®. Podél spár naneste podlahové lepidlo fermacell®. Poté mezi každou vyfrézovanou drážkou neneste dvojitou housenku podlahového lepidla fermacell®.

Po instalaci topných trubek následuje montáž záklopové sádrovláknité desky fermacell®. Podél spár naneste podlahové lepidlo fermacell®. Poté mezi každou vyfrézovanou drážkou neneste dvojitou housenku podlahového lepidla fermacell®.

Pro lepení styčných hran další vrstvy je nutné nanést první housenku lepidla max. 10 mm od kraje dříve instalované sádrovláknité desky.

Pro lepení styčných hran další vrstvy je nutné nanést první housenku lepidla max. 10 mm od kraje dříve instalované sádrovláknité desky.

Upevnění sádrovláknité desky fermacell® dosáhnete rychlořeznými šrouby fermacell™ nebo rozpěrnými sponkami. Označte upevňovací body a osy.

Upevnění sádrovláknité desky fermacell® dosáhnete rychlořeznými šrouby fermacell™ nebo rozpěrnými sponkami. Označte upevňovací body a osy.

Alternativně je možno použít šablonu fermacell® Therm25-167.

Alternativně je možno použít šablonu fermacell® Therm25™-167.

Umístěte šablonu na sádrovláknité desky fermacell® jako krycí desku. Zkontrolujte, zda se pod otvorem nachází topné trubky. Pokud ano, zakryjte upevňovací bod lepicí páskou.

Umístěte šablonu na sádrovláknité desky fermacell® jako krycí desku. Zkontrolujte, zda se pod otvorem nachází topné trubky. Pokud ano, zakryjte upevňovací bod lepicí páskou.

Montáž záklopové sádrovláknité desky fermacell®   s pomocí šablony fermacell® Therm25-167. Mechanické upevnění pomocí šroubů nebo sponek.

Montáž záklopové sádrovláknité desky fermacell® s pomocí šablony fermacell® Therm25™-167. Mechanické upevnění pomocí šroubů nebo sponek.

U dveřních otvorů, členitých půdorysů a u rozdělovače topných okruhů použijte fermacell® Therm25 puky.

U dveřních otvorů, členitých půdorysů a u rozdělovače topných okruhů použijte fermacell® Therm25™ puky.

Jako finální nášlapnou vrstvu je možno použít koberce, laminátovou plovoucí podlahu, linoleum, keramickou dlažbu nebo parkety a jiné dřevěné krytiny.

Jako finální nášlapnou vrstvu je možno použít koberce, laminátovou plovoucí podlahu, linoleum, keramickou dlažbu nebo parkety a jiné dřevěné krytiny.


Stáhněte si technickou brožuru:

Fermacell® Therm25 systémy podlahového vytápění - Plánování a zpracování

×

Jamesovy odměny jsou zpět!

Je to jednoduché: NAKOUPÍŠ, DOSTANEŠ!
Prodejní akce běží od 15.09. do 15.11.2023.
Nakupte ve svých stavebninách jakýkoliv podlahový prvek fermacell® nebo fermacell® Therm25 a získejte odměnu.

 
Více informací
×