Na vnitřních příčkách nového moderního pavilonu interny ve Šternberku budou desky fermacell

Na vnitřních příčkách nového moderního pavilonu interny ve Šternberku budou desky fermacell

08.02.2021

Nový pavilon interny vyrůstá od května loňského roku v Nemocnici Šternberk v místě bývalého ředitelství a v blízkosti hlavního vchodu do areálu. Kromě oddělení interny se do nového objektu vejde lůžkové oddělení neurologie, ambulantní trakt se specializovanými ordinacemi a jednotka intenzivní péče pro akutní pacienty. K opláštění vnitřních příček nového objektu v Nemocnici Šternberk budou použity sádrovláknité desky fermacell®.

Stávající interní oddělení je nyní ve staré nevyhovující budově a místo složitých oprav se vlastník nemocnice, Olomoucký kraj, rozhodl pro novou moderní stavbu, jejíž řešení snese srovnání s budoucími standardy 21. století. Budova bude mít čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Se sousedními pavilony bude propojena koridory, aby se pacienti i personál mohli mezi budovami přesouvat suchou nohou. Pavilon je projektován jako nízkoenergetický a zcela soběstačný, s fotovoltaikou na střeše a rekuperací vody. Předobrazem šternberského pavilonu se stala II. interní klinika – gastroenterologie a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc se standardy pasivní budovy. Obě nemocniční budovy projektovalo studio Adam Rujbr Architects s.r.o.. Nový pavilon ve Šternberku staví od května 2020 společnost OHL ŽS, hotovo by mělo být na jaře 2022.

Architektonické studio Adam Rujbr (se sídlem v Brně a pobočkou v Praze) má bohaté zkušenosti s návrhy a realizacemi řady bytových interiérů, rodinných domů, obytných komplexů i rekonstrukcemi bytů, domů a jiných objektů. Zvláštní kapitolou jsou stavby pro kulturu, ateliér je autorem několika rekonstrukcí kulturních domů, divadel a multifunkčních sálů. V portfoliu Adam Rujbr Architects jsou i velké projekty nemocnic – v posledních letech navrhoval jejich tým architektů a projektantů například objekty pro nemocnice v Tišnově, Olomouci a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde byla podle jejich projektu realizována novostavba pavilonu dermatologie a paliativní péče a rekonstruován pavilon popálenin.

V 1.PP bude po dokončení umístěno technické zázemí pro celou stavbu, sklady, šatny a hygienické zázemí personálu. V 1.NP budou čekárny, recepce a vyšetřovny interní kliniky s expektačními lůžky.

Ve 2.NP a 3.NP počítá projekt s prostory věnovanými lůžkovým oddělením, a to převážně s dvoulůžkovými pokoji s vlastním hygienickým zázemím (celkem 14 pokojů na podlaží). V obou podlažích budou také pracovny lékařů a sester, sklady, denní místnosti a čistící místnosti.

Ve 4.NP budou JIP pro 10 pacientů a zázemí JIP, dále inspekční pokoje, denní místnost, sklady a zasedací místnost.

Svislé nosné konstrukce horní stavby objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny a sloupy. Příčky jsou podle ing. Michala Surky z ateliéru Adam Rujbr Architects provedeny převážně ze sádrovláknitých desek fermacell® v různých skladbách dle požadované požární odolnosti, akustických

požadavků a tloušťky stěny. Příčky mezi vyšetřovnami navzájem a mezi vyšetřovnami a chodbami mají zvláštní požadavky na akustické vlastnosti. Vážená laboratorní neprůzvučnost navržených příček je Rw = min. 53 dB. Všechny dělící konstrukce musí splňovat normovou zvukovou neprůzvučnost min. 47 dB. „Obklady deskovými materiály jsme u dříve projektovaných nemocnic řešili klasickými nebo specializovanými sádrokartonovými deskami, ale v novém pavilonu ve Šternberku jsme dali přednost fermacellu®. Důvodem je vysoká pevnost a mechanická odolnost těchto desek, navíc i při jednovrstvém opláštění plní fermacell® požadavky na požární odolnost a akustiku, které jsme pro vnitřní příčky nového pavilonu stanovili. Výhodou je i zisk prostoru pro vnitřní rozvody a rychlejší realizace příček.

Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnost James Hardie Europe k výhodám použití desek fermacell® v projektu ještě dodává: „Fermacell přináší projektantům možnost jednoduchého plánování. V projektu se používá pouze jeden druh desky. Žádné různé barevné desky s různými vlastnostmi, jako je tomu u sádrokartonu. Je to jedna deska na všechno. Tím je daná i jednoduchá logistika a zpracování na stavbě.“

Název stavby: SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – „Interní pavilon“

Investor: AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Projekt: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Termín realizace: 2020-2022

Generální dodavatel: OHL ŽS, a.s.

Kompetence James Hardie Europe: sádrovláknité desky fermacell® na opláštění vnitřních příček

Na vnitřních příčkách nového moderního pavilonu interny ve Šternberku budou desky fermacell
Na vnitřních příčkách nového moderního pavilonu interny ve Šternberku budou desky fermacell
Na vnitřních příčkách nového moderního pavilonu interny ve Šternberku budou desky fermacell
Na vnitřních příčkách nového moderního pavilonu interny ve Šternberku budou desky fermacell

 

 

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×