Na semináři Dřevostavby ve Volyni představí Fermacell novou publikaci Navrhování stěnových panelů

19.03.2016

Jubilejního 20. mezinárodního odborného semináře DŘEVOSTAVBY, pořádaného Vyšší odbornou školou Volyně ve dnech 23. a 24. 3. 2016, se jako tradičně zúčastní i Fermacell a na své expozici představí odborné veřejnosti vpremiéře novou brožuru Navrhování stěnových panelů.

Navrhování stěnových panelů fermacellExpozice Fermacell na volyňském semináři bude zaměřena na praktické ukázky práce se sádrovláknitými a cementovláknitými materiály fermacell, ale důvod pro návštěvu budou mít i statici, projektanti nebo tesaři či firmy zabývající se stavbami na bázi dřeva. Právě pro ně bude připravena nová brožura Navrhování stěnových panelů, která řeší jednoduchým způsobem statický návrh podle ČSN EN 1995-1-1. V nové publikaci bude – kromě jiných technických podkladů a návrhových tabulek - možné najít také příklad posouzené stěnové deskové konstrukce (výztužné stěny) podle výše uvedené normy nebo návrhové tabulky pro sádrovláknité desky fermacell a cementovláknité desky Powerpanel HD.

Mezinárodní odborný semináře Dřevostavby se i letos koná tradičně ve středu a čtvrtek před Velikonoci v areálu školy. Seminář je určen architektům, projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, ekologie a úsporami energií, řídicím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol a široké odborné veřejnosti.

Oficiálními podtituly letošního semináře jsou „stavební systém budoucnosti“, „dřevo - surovina moderního člověka“ a „ekologie, úspory energií, suchá výstavba“. Tematickými okruhy jsou:

  • dřevo, jeho vlastnosti a ochrana,
  • materiály a polotovary používané pro dřevostavby,
  • vícepodlažní dřevostavby,
  • rekonstrukce dřevěných staveb,
  • úspory energií, vytápění, ekologické aspekty,
  • požární ochrana při realizaci dřevostaveb.

Kromě českých odborníků budou přednášet experti z Finska, Velké Británie, Německa, Rakouska, Kanady, Polska, ze Švýcarska a ze Slovenska. Seminář je akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocen dvěma body.

V letošním roce mají všichni účastníci možnost navštívit ve čtvrtek 24. března souběžně pořádaný workshop, který se uskuteční ve spolupráci s UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) souběžně se seminářem Dřevostavby v prostorách vzdělávacího centra v suterénu školy. Workshop je pro účastníky semináře Dřevostavby bezplatný.

V rámci semináře bude rovněž představeno „Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl“. V uvedeném prostoru bude umístěna CNC technologie na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb, připraveny budou také ukázky použití CNC technologie v praxi.