Fermacell získal Inspekční certifikát pro výtahové šachty dle ČSN EN 81-20

08.06.2017

Strojírenský zkušební ústav, s.p. svým Inspekčním certifikátem osvědčil, že sádrovláknité desky fermacell splňují požadavky na zajištění mechanických vlastností pro opláštění výtahových šachet dle požadavku čl. 5.2.1.8.2. ČSN EN 81-20:2015.

Nová evropská norma posouvá jízdní komfort, ale především bezpečnost. Norma ČSN EN 81-20 definuje nové technické požadavky na konstrukci a montáž výtahů vstoupila v platnost 1. 5. 2015, do konce srpna letošního roku je paralelně s ní platná i současná norma (ČSN EN 81-1 a EN 81-2). Od 1. září 2017 musí všechny nové výtahy včetně těch určených k výměně stávajících, jakož i všechny výtahové komponenty pro modernizace, splňovat podmínky nové, přísnější normy. Rozhodující přitom bude datum uvedení výtahu do provozu.

Z hlediska stavebních předpisů musí opláštění výtahových šachet splňovat požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a úsporu energie. Všechny požadavky přitom sádrovláknité desky fermacell spolehlivě plní.

Zhlediska mechanické pevnosti a stability plní desky spřehledem požadavky zkoušky mechanické pevnosti, což potvrdil i uvedený Inspekční certifikát I-63=0101/11/ZZ/T. Nároky, které přitom klade nová norma na materiály k opláštění výtahových šachet, jsou až o řád vyšší, něž ve staré normě. Přesto to desky fermacell hravě zvládly.

Desky vyztužují podélně i příčně konstrukci výtahové šachty. Vysokou pevnost poskytuje i lepená spára fermacell, což je ideální spárovací technika pro výtahové šachty. Špičková je i požární ochrana - výtahové šachty, opláštěné deskami fermacell, vykazují požární odolnost od EI 15 DP1– EI 90 DP1.

Desky fermacell splňují požadavky na stavební biologii, jsou zdravotně nezávadné a přispívají k zdravému bydlení. Vysokou ochranu proti hluku potvrzuje rozsáhlá řada zkoušek, certifikátů a měření.

Certifikát

Certifikát ČSN EN 81-20:2015 můžete stáhnout zde (PDF)...

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×