fermacell® Powerpanel H2O pro místnosti se zvýšenými hygienickými požadavky a laboratoře

fermacell® Powerpanel H2O pro místnosti se zvýšenými hygienickými požadavky a laboratoře

16.11.2021
 

Při dokončování místností se zvýšenými hygienickými požadavky lze použít pouze stavební materiály, které jsou vodotěsné a obzvláště odolné vůči dezinfekčním a agresivním čisticím prostředkům a které splňují nezbytné stavebně-fyzikální požadavky. Takovými jsou cementovláknité desky fermacell® Powerpanel H2O.

 

Snad žádná jiná stavební činnost nevyžaduje tak vysoké bezpečnostní a hygienické standardy jako výstavba prostor, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uvádějí do oběhu potraviny, a také výstavba laboratoří a výzkumných zařízení. V potravinářském odvětví je třeba zajistit dobrou hygienu, a tím i ochranu před kontaminací. V laboratořích vyžaduje manipulace s vysoce účinnými nebo toxickými látkami určité podmínky. Aby bylo zajištěno optimální čištění a dezinfekce stěn, stropů a podlah, jsou zapotřebí hladké, souvislé, a tedy snadno čistitelné povrchy. Spáry a mezery musí být minimalizovány. Rohy, kde se i při největší čistotě dlouhodobě nevyhnutelně hromadí nečistoty, jsou navrženy jako zákryty. Místnosti musí být především navrženy tak, aby bylo možné provádět účinný úklid, dezinfekci a dekontaminaci. V případě laboratoří s vyššími stupni ochrany existují další požadavky stavební fyziky, které vyplývají ze skutečnosti, že práce probíhají pod podtlakem, aby se zabránilo úniku škodlivých látek.

 

Cementem pojené stavební desky, jako je fermacell® Powerpanel H2O od společnosti James Hardie, nabízejí všechny výhody klasické suché výstavby a zároveň díky svým speciálním materiálovým vlastnostem umožňují úspornou výstavbu stěn a stropů se zvýšenými hygienickými požadavky. Desky fermacell® Powerpanel H2O jsou vodotěsné a mohou být využité v oblasti regulované stavebními úřady.

 

Deska splňuje požadavky na třídy vystavení vlhkosti A (povrchy stěn, podlah a stropů vystavené ovzduší s proměnlivou relativní vlhkostí do 70 % a proměnlivou teplotou do 25 °C, ale neobsahujícímu korozivní znečišťující látky) a C (povrchy stěn a podlah vystavené ovzduší s proměnlivou relativní vlhkostí do 95 % a proměnlivou teplotou do 30 °C, obsahujícímu korozivní znečišťující látky) a je odolná vůči chemickým látkám, jako je peroxid vodíku (H2O2), chlor (Cl) nebo formaldehyd (CH2O), který se používá jako povrchová dezinfekce. Vysoká stabilita panelů z lehkého betonu se sendvičovou strukturou, vyztužených z obou stran tkaninou ze skelných vláken odolnou proti alkáliím, umožňuje vytvářet vysoce odolné konstrukce i s jednovrstvými deskami, které zároveň poskytují tlakovou těsnost požadovanou pro laboratoře s vyšší úrovní ochrany.

 

Deska má již z výroby velmi hladký povrch, takže výroba hladkých, snadno čistitelných a dezinfekci odolných povrchů v kombinaci s vhodnými nátěry není složitá. To znamená, že desky fermacell® Powerpanel H2O lze použít pro povrchy stěn a stropů v místnostech, na které se vztahuje zákon o ochraně před infekcemi, dále v nemocnicích a na operačních sálech, v potravinářských podnicích a v prostorách správné laboratorní praxe a správné výrobní praxe a splňuje všechny požadavky pro použití v laboratořích se stupněm ochrany S1 až S3.

 

Širokou škálu použití zajišťuje také vysoká flexibilita při vedení kabelů a vlastnosti stavební fyziky z hlediska zvukové a požární ochrany. Například fermacell® Powerpanel H2O dosahuje hodnot zvukové neprůzvučnosti Rw 47 dB již jednovrstvém opláštění a 55 dB při dvouvrstvém zpracování (při odpovídající izolaci dutin). Deska je nehořlavá a odpovídá nejvyšší třídě A1. Při dvouvrstvém zpracování se navíc dosáhne požární odolnost až 120 minut (EI 120 DPI).
 

fermacell Powerpanel H2O pro místnosti se zvýšenými hygienickými požadavky a laboratoře
fermacell® Powerpanel H2O pro místnosti se zvýšenými hygienickými požadavky a laboratoře

 

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×