Fermacell s TB hranou

  • možno aplikovat na vnitřní příčky, opláštění stropů a střešních šikmin.
  • rychlá pokládka
  • rychlé a snadné vytvoření rovné plochy
  • žádný prořez při zpracování
Základní informace
Technické informace,
rozměry, apod..
Zpracování fermacell
Více o zpracovaní desek
s TB hranou
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství
k deskám fermacell
Brožury pdf
Informační materiály
ke stažení

Zpracování

Detailní postupy zpracování nejdete v aktuálních návodech na zpracování

Fermacell s TB hranou - Profi Tip

Provedení spár

Vždy dvě desky s hranou TB se spojí na tupo. Upevnění se provádí bez pnutí obvyklými spojovacími prostředky a v obvyklých osových vzdálenostech. Do spáry se vkládá armovací páska. Používá se samolepící armovací páska fermacell TB, která se nalepí před spárováním přes spáru. Následně se spára vytmelí spárovacím tmelem fermacell. párovací tmel se protlačí oky v armovací pásce do kořene spáry a šikmá část se dokonale vyplní. Alternativně se mohou použít vyztužující papírové nebo sklotextilní pásky šířky 50 mm až 60 mm. Tyto se vkládají při prvním spárování do spáry. Po vyschnutí spárovacího tmelu fermacell následuje druhé tmelení. Pro vyplnění spáry se oužívá spárovací tmel fermacell.

Pokládka

zpracování fermacell s TB hranou

Pokládání sádrovláknitých desek fermacell TB se provádí bez prořezu s přesazením.
Vzájemné přesazení desek musí činit min. 200 mm. Křížové spáry nejsou přípustné! Doporučuje se použití desek na výšku stěny. Tmelení spár a spojovacích prostředků se provádí výhradně spárovacím tmelem fermacell podle pokynů pro provádění, uvedených v tomto profi-tipu fermacell. U vícevrstvého opláštění se používá jako první vrstva desky bez TB hrany sražené na tupo. Druhá vrstva desek se upevňuje rozpěrnými sponkami nezávisle na spodní konstrukci přímo do první vrstvy desek o tloušťce 12,5 mm. Pokud se jako první vrstva používají sádrovláknité desky fermacell o tl. 10 mm, pak se šroubuje druhá vrstva přímo do nosné konstrukce. Přesazení spár mezi první a druhou vrstvou musí být nejméně 200 mm.

Okrajové vzdálenosti.

Sádrovláknité desky fermacell TB se srážejí na tupo. Vzdálenosti upevňovacích prostředků od kraje desky u nenosných stěnovýchkonstrukcí se provádí podle výkresu pro nenosné stěnové konstrukce.

Varianty spár

 1. Dvě výrobcem připravené hrany TB s armovací páskou TB a spárovacím tmelem fermacell
 2. Dvě výrobcem připravené hrany TB s vyztužovací sklotextilní nebo papírovou páskou a spárovacím tmelem fermacell
 3. Jedna výrobcem připravená hrana TB a jedna hrana přiříznutá na stavbě + spárovací tmel fermacell
zpracování fermacell s TB hranou

K zpracování se používají techniky řezání nebo naříznutí nožem a lámání přes hranu.

Fermacell s TB hranou - Profi Tip