Fermacell Powerpanel H2O

Cementem pojená lehká betonová deska se sendvičovou strukturou a povrchovými vrstvami oboustranně vyztuženými skelnou tkaninou odolnou proti alkáliím.

  • Trvale voděodolná deska, odolná proti plísním, vhodná také při působení chemických látek
  • Ve vlhkých prostorech domácností není nutné celoplošné hydroizolační těsnění fermacell
  • Jednovrstvé opláštění je dostačující ve funkci podkladu pro lepení keramického lebo kamenného obkladu
Zpracování fermacell
Zpracování desek Fermacell Powerpanel H2O
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství k deskám Fermacell Powerpanel H2O
Konstrukční detaily
Detaily desek Fermacell Powerpanel H2O
Brožury pdf
Informační materiály
ke stažení

Zpracování


Fermacell Powerpanel H2O - Profi Tip

Fermacell Powerpanel H2O - Návod na ohýbání desek

1. Zpracování

řezání desek fermacell Powerpanel H2ODesky Powerpanel H2O je vhodné řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných řezů s ostrými hranami doporučujeme použít pilové kotouče z tvrdokovu. U kotoučových pil by mělo být zajištěno odsávání. Množství prachu omezíte použitím pilových kotoučů s malým počtem zubů a snížením počtu otáček. Na oblá a jinak tvarovaná místa použijte děrovku nebo vrták.

oddělování desek fermacell Powerpanel H2ONení-li k dispozici ruční otoučová pila, můžete k řezání desky Powerpanel H2O použít také kobercový nůž: vrchní vrstvu nařízněte, desku přelomte a prořízněte tkaninu na zadní straně.

2. Nosná konstrukce

Sloupkové CW profily je nutno ve svislém směru nasunout do připojovacích UW profilů upevněných na stropu a podlaze. CW profily budou na požadovanou osovou vzdálenost připraveny nejprve pouze přibližně, přesného vyrovnání do svislé polohy bude dosaženo při následném opláštění první strany stěny. Osová vzdálenost je maximálně 62,5 cm. Při úpravě délky CW profilů je kvůli malým stavebním tolerancím třeba nechat trochu vůle. CW profily by měly zasahovat nejméně 15 mm do připojovacího profilu u stropu a u podlahy doléhat na připojovací profil.

3. Upevnění

upevnění desek fermacell Powerpanel H2ODesky upevněte na nosnou konstrukci z CW a UW profilů pomocí šroubů fermacell Powerpanel ve vzdálenosti 250 mm bez předvrtání. V prostorách, které klade vyšší nároky na ochranu proti korozi, jako jsou např. plavecké bazény, sauny, závodní kuchyně nebo mlékárny, musejí být profily chráněny přípravkem vhodným pro vlhké prostory v souladu s normou ČSN EN 13964. Rovněž spojovací materiály musejí odpovídat požadavkům na ochranu proti korozi. Pro upevňování do dřevěných nosných konstrukcích na stěnách jsou vhodné šrouby fermacell Powerpanel (≤ 250 mm) nebo sponky ve vzdálenosti ≤ 200 mm.

4. Spárovací technika

spárování desek fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O Pro spojování desek Powerpanel H2O se používá technika lepených spár, a to jak u horizontálních, tak u vertikálních spojů. Horizontální spoje jsou přitom realizovány bez podložení spáry s posunem 400 mm. Vertikální spoje vždy dosedají na nosnou konstrukci. Aby bylo dosaženo bezvadného spojení spár, je vhodné k lepení desek Powerpanel H2O používat speciální spárovací lepidlo fermacell. Toto lepidlo je k dostání v kartuši s obsahem 310 ml nebo ve fólii o obsahu 580 ml. K lepení desek se používají hrany uříznuté z výroby. Desky fermacell Powerpanel H2O ořezané při montáži musejí mít ostré hrany a musejí být absolutně rovné.

Při lepení spáry je vždy nutno dbát na to, aby na hranách desek nebyl prach a aby lepidlo bylo nanášeno na třed hrany, nikoli na nosnou konstrukci. Je důležité, aby při přitlačení obou hran desek k sobě lepidlo zcela zaplnilo spáru (lepidlo musí být na spáře vidět). V případě dvouvrstvého opláštění jsou desky Powerpanel H2O montovány s přesazením spár (≥ 200 mm). Technika lepených spár se používá pouze u vrchní (vnější) vrstvy desek. Na jeden metr deskových spár spotřebujete 20 ml spárovacího lepidla fermacell. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti je lepidlo vytvrzeno po zhruba 12 až 36 hodinách, poté je třeba přebývající lepidlo zcela odstranit. K odstranění přebytečného lepidla můžete použít škrabku, špachtli nebo široké rydlo či dláto.

5. Povrch

Nejčastěji používanou povrchovou aplikací desky Powerpanel H2O bude obkládání dlaždicemi. Vmístech sprch a trvale mokrých prostor se nejprve přímo na desku nanese těsnící systém fermacell. Podrobnější informace k použití v těchto mokrých prostoráchobsahuje nový Profi-Tip fermacell „Utěsnění“. V místech, kde deska Powerpanel H2O není přímo ostřikována vodou, ale použije se např. kvůli vysoké vzdušné vlhkosti a nemá být obložena dlaždicemi, se spáry a spojovací prostředky zatmelí plošnou stěrkou fermacell Powerpanel nebo se plošně omítnou. Obecně se pro omítnutí nebo zatmelení doporučuje základní nátěr jako např. základní nátěr fermacell. Kromě toho je možné takto připravenou desku omítnout strukturovanými tenkými omítkami a přilnavými omítkami hlazenými filcovými hladítky do tloušťky vrstvy cca. 4 mm. Podle požadavku na povrch omítek v interiéru je rovněž možné nanést na desku bez základního nátěru lehkou maltu fermacell v tloušťce vrstvy 3 – 4 mm a nafilcovat.

Fermacell Powerpanel H2O - Profi Tip

Fermacell Powerpanel H2O - Návod na ohýbání desek