Deska Fermacell PowerPanel HD

Cementovláknité, skelnými vlákny vyztužené, sendvičové desky, s příměsí lehkého minerálního granulátu (v jádru) a skelnou mřížkou (v obou povrchových vrstvách).

 • Statická funkce - spolunosné a vyztužující opláštění
 • Trvalá a účinná ochrana před povětrnostními vlivy
 • Přímé nanesení omítkového systému
 • Ekologická a zdravotní nezávadnost
Základní informace
Technické informace, nosnost, zatížitelnost, atd.
Zpracování fermacell
Zpracování desek Fermacell Powerpanel HD
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství desek Fermacell Powerpanel HD
Brožury PDF
Informační materiály ke stažení

1. Zpracování

Desky Powerpanel HD je vhodné řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou. Pro dosažení přesně lícovaných řezů s ostrými hranami doporučujeme použít pilové kotouče z tvrdokovu. U kotoučových pil by mělo být zajištěno odsávání. Množství prachu omezíte použitím pilových kotoučů s malým počtem zubů a snížením počtu otáček. Na oblá a jinak tvarovaná místa použijte děrovku nebo vrták.

2. Nosná konstrukce

Desky fermacell Powerpanel HD je možné kotvit do následujících spodních konstrukcí:

 • Konstrukční dřevo (jehličnaté dřevo) dle ČSN EN 14081-1, minimální třída pevnosti C24 nebo třída S10 dle ČSN 73 2824-1.
 • Lepené lamelové dřevo dle ČSN EN 14080
 • Vhodné materiály na bázi dřeva
 • Dvojité T-profily s Evropským technickým schválením, které toto použití umožňuje.
 • Ocelové CW a UW profily.

3. Upevnění

Upevňovací prostředky
U nosných konstrukčních prvků nepřebírají upevňovací prostředky jen uchycení opláštění fermacell na nosné konstrukci, ale slouží současně k odvedení zatížení z desky do nosné konstrukce nebo z nosné konstrukce do desky. Upevnění desek fermacell Powerpanel HD na jednotlivá dřevěná žebra se může provádět pomocí následujících upevňovacích prostředků:

 • Sponky
  Průměr 1,5 ≤ dn ≤ 1,8 mm, šířka hřbetu sponky bR > 11,0 mm a minimální hloubka zaražení s = 12 x d
 • Hřebíky nebo speciální hřeby
  Jmenovitý průměr 2,0 < dn < 3,0 mm, průměr hlavy dK > 4,6 mm a minimální hloubka zaražení s = 12 x d
 • Vruty
  průměr 3,8 < dn < 4,0 mm, průměr hlavy dK > 7,0 mm a minimální hloubka zašroubování s = 5 x d

Tyto specifikace a další údaje o upevňovacích prostředcích můžete nalézt v Evropském technickém schválení (ETA-13/0609). Kromě toho musí být použité upevňovací prostředky podle ČSN EN 14592 a musí splňovat požadavky protikorozní ochrany.

Upevnění
K upevňování se u dřevostaveb používají pneumaticky poháněné sponkovačky nebo hřebíkovačky. Tlak stlačeného vzduchu, resp. hloubka zaražení (viz pokyny) musí být přitom nastaven tak, aby při nastřelení zůstala horní strana hřbetu sponky v jedné rovině s povrchem desky. Celoplošné dosednutí na nosnou konstrukci zabrání případnému pružení. Aby bylo možné použití nosných dřevěných konstrukcí s hospodárnými průřezy, používají se při průmyslové prefabrikaci sponkovací mosty. Ty zaručují přesné vzdálenosti od okrajů a konstantní vzdálenosti mezi upevňovacími prostředky.

Statické použití desek fermacell Powerpanel HD
Při tomto použití desek Powerpanel HD činí maximální vzdálenost upevňovacích prvků od sebe na okrajových žebrech (R) eR = 150 mm a na středních žebrech (M) eM = 300 mm. Tyto maximální vzdálenosti musí být akceptovány u všech nosných/výztužných opláštění v dřevostavbách stejně. V rámci optimalizace prokazování vhodnosti stěnového panelu mohou být tyto vzdálenosti sníženy až na 40 x d pro sponky, popř. 20 x d pro hřebíky a šrouby. Statický průkaz pro stěny se provádí podle ČSN EN 1995-1-1.

4. Spárovací technika

Pro spojování desek Powerpanel HD se používá výhradně spoje natěsno. U horizontálních i vertikálních spár je nutné dodržet šířku spáry ≤ 1 mm. Všechny tyto spoje desek se přelepí samolepící armovací páskou fermacell HD (u těsně sražených spár desek na vnitřních a vnějších rozích se armovací páska HD přelepí přes roh). Armovací páska HD se ihned přetře po celé své šířce armovacím lepidlem fermacell HD. Veškeré upevňovací prostředky, které nebudou zakryté spárovací technikou, musí být přetřeny nejméně jednou vrstvou armovacího lepidla HD. Armovací lepidlo je v závislosti na teplotě vzduchu a relativní vzdušné vlhkosti suché po cca 24 hodinách (+20 °C a 50 % relativní vlhkost vzduchu).