Řešení se sádrovláknitou deskou

Podhled - sádrovláknitá deska

 

 

 

Namáhaní konstrukce pouze vzdušnou vlhkostí - na konstrukci nebude přímo pršet, ani po ni nebude vzlínat vlhkost


Venkovní římsy a podhledy - řešení se sádrovláknitou deskou

Konstrukční list pro exteriérový podhled
 

Opláštění:

Sádrovláknitá deska fermacell tl. 12,5mm s kolmou hranou, jednovrstvě nebo dvouvrstvě. Doporučený formát pro jednoduchou montáž: 1250 x 1000mm nebo 1500 x 1000 mm
Vlastnosti desky:
 • Deska s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 nehořlavá
 • Deska odolná vůči zatížení vzdušní vlhkostí do 90% pokud je přerušované
 • Deska se schopností regulovat vzdušnou vlhkost


Spodní konstrukce: (Kovová nebo dřevěná)

Kovová:
 • Samostatný podhled na CD/UD profilech z ocelového plechu dle ČSN EN 14 195
 • Skládá se ze závěsů, nosných a montážních profilů
 • Rozteč přímých závěsů (nebo Nonius): max. 900 mm
 • Rozteč nosných profilů: max. 1000 mm
 • Rozteč montážních profilů (nesoucích opláštění): max. 250 mm
 • Provedení/ povrchová úprava profilů vhodná pro venkovní prostředí, chráněna proti korozi
Vlastnosti konstrukce:
 • Požární odolnost samostatného podhledu při požárním zatížení zdola je EI 30 DP1 (s vloženou izolací 40mm/ 30kg/m3
 • Do konstrukce je možnost vložit minerální izolaci jako dodatečné zateplení

Dřevěná:
 • Stavební řezivo, řádně vysušené a hoblované (dle ČSN 73 2824)
 • min. rozměrů 40 x 60 mm (montáž desek na šířku 60mm)
 • Dřevěná konstrukce musí být impregnována
 • Rozteč latí: max. 250 mm

Vlastnosti konstrukce:
 • Požární odolnost při dřevěné střešní konstrukci je REI 20 DP2 nebo REI 30 DP3 (s vloženou minerální izolací 40mm/ 30kg/m3)- konstrukce 2HD11
 • Do konstrukce je možné vložit minerální izolaci jako dodatečné zateplení


Provedení spár:

 • Otevřená viditelná spára – podložená proužkem desky nebo fólií proti zafukování do konstrukce
 • Lepená spára – lepí se spárovacím lepidlem fermacell, tloušťka spáry max. 1mm, následně lokálně přetmelit spárovacím tmelem fermacellDilatace je nutno provádět po max. 4m. Maximální plocha pro lepenou spáru je 6x6m.
 • Žádná pevná napojení na ostatní konstrukce


Spojovací prostředky:

 • Šrouby fermacell Powerpanel H2O 3,9 x 35mm, s ochranou proti korozi, v max. rozteči 125mm. Jsou určené pro jednovrstvé opláštění deskami fermacell do dřevěné i kovové spodní konstrukce, max. tloušťka profilu 0,6mm. Pro tlustější profily používejte šrouby fermacell Powerpanel H2O s vrtací špičkou.
 • Nerezové rozpěrné sponky – pouze do dřevěné spodní konstrukce
  Profi-tip Sponkování desek
 • Vícevrstvé opláštění musí být vždy upevněno do spodní konstrukce
 • Spojovací prostředky musí být přetmeleny spárovacím tmelem fermacell
 • Ochrana proti korozi spojovacích prostředků nesmí být porušena


Povrchová úprava:

Fasádní nátěr:
 • Přetmelení spojů desek a upevňovacích prostředků spárovacím tmelem fermacell
 • Hloubková penetrace odladěná s fasádním nátěrem pro desky na bázi sádry
 • 2 x fasádní nátěr
Tenká strukturální omítka (1-4mm):
 • Přetmelení spojů desek a upevňovacích prostředků spárovacím tmelem fermacell
 • Hloubková penetrace odladěná s fasádním nátěrem pro desky na báze sádry
 • Tenká strukturální omítka s minerálními pojidly nebo omítky na bázi umělých pryskyřic určeny na sádrové podklady
Omítkový systém:
 • Bez nutnosti tmelení spojů a upevňovacích prostředků
 • Hloubková penetrace jako součást omítkového systému
 • Omítkové lepidlo, perlinka, omítka – dodavatelé např. Baumit, Sto, Weber, Caparol…


Upevnění břemen:

 • Pro upevnění břemen do opláštění z desek fermacell jsou všechna dovolená zatížení redukována na polovinu (viz. tabulka zatížení v Návodech na zpracování)

Pro tyto konstrukce s deskami fermacell ve venkovním prostředí musí být proveden výpočet kondenzace vodních par podle ČSN 73 0540 - 4.

Pro zpracování desek fermacell musí být dodrženy další aktuální ustanovení a směrnice pro zpracování firmy Fermacell.

×

Jamesovy odměny jsou zpět!

Je to jednoduché: NAKOUPÍŠ, DOSTANEŠ!
Prodejní akce běží od 15.09. do 15.11.2023.
Nakupte ve svých stavebninách jakýkoliv podlahový prvek fermacell® nebo fermacell® Therm25 a získejte odměnu.

 
Více informací
×