Novinka! Podlahové vytápění fermacell® Therm25™

Deska za předsazenými fasádami s obkladem

A) zavěšená fasáda tvořená z:

  • vodorovných palubek
  • svislých palubek
  • jiných fasádních materiálů s dostatečnou ochranou proti kondenzaci vodních par podle ČSN 73 0540 - 4


 

B) provětrávaná zděná stěna silná minimálně 100 mm s vnějším zakrytím desek fermacell:

  1. minimálně 20 mm silnými deskami z tvrzeného polystyrenu
  2. minimálně 40 mm silnými deskami z minerálních vláken, které jsou na venkovní straně dodatečně chráněny difůzně otevřenou vrstvou ssd ≤ 0,2 m

Obvodová stěna - dřevostavby

×

Fermacell® nastavuje standardy pro udržitelnou výstavbu

Nové enviromentální prohlášení o produktech fermacell®

Sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukládají CO2. Institut Bauen und Umwelt e.V. potvrdil nyní svým certifikátem EPD společnosti James Hardie Europe GmbH, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® mají negativní emise CO2 a splňují tak nejvyšší standardy pro udržitelnou výstavbu.
Více informací
×