Deska jako nosný podklad kontaktního zateplovacího systému

Sádrovláknitá deska fermacell - jako nosný podklad kontaktního zateplovacího systému

Použití desek fermacell v exteriéru (pod přímím vplyvem povětrnostních podmínek) se řídí pravidly Povolení Z-9.1-187 (OG05) pro stěny opláštěné deskami fermacell. Zde je uvedena dlouhodobá ochrana před povětrnostními vlivy viz následující:
 

Fermacell nosný podklad zateplovacího systému

1. penetrace desek fermacell

2. lepidlo pro lepení izolantu na desky na bázi sádry

3. certifikovaný zateplovací systém s polystyrenem, minerální vatou nebo dřevovláknitou deskou (spojení na sraz + kotvení)

4. omítkový systém s perlinkovou tkaninou a tenkovrstvou omítkou

 

×

Fermacell® nastavuje standardy pro udržitelnou výstavbu

Nové enviromentální prohlášení o produktech fermacell®

Sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukládají CO2. Institut Bauen und Umwelt e.V. potvrdil nyní svým certifikátem EPD společnosti James Hardie Europe GmbH, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® mají negativní emise CO2 a splňují tak nejvyšší standardy pro udržitelnou výstavbu.
Více informací
×