Sadrovlaknite Desky

Sádrovláknité desky fermacell

Homogenní desky pro suchou stavbu složené ze sádry a papírových vláken, z výroby hydrofobizované.
 • universální řešení požární bezpečnosti, ochrany proti hluku, statiky a vlhkosti
 • poskytují stabilitu a bezpečnost konstrukcí dřevostaveb
 • přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí budov

 

Základní informace
Technické informace, nosnost, zatížitelnost, atd..

Zpracování fermacell
Zpracování sádrovláknitých
desek


 

Technické informace - Sádrovláknité desky fermacell

 

Tržním konceptem k dalším úspěchům.


fermacell dosahuje své osvědčené kvality přesvědčivou celkovou koncepcí, která začíná již ve výrobě. Sádrovláknité desky fermacell se skládají ze sádry a papírových vláken, která se získávají recyklací. Na výrobních linkách řízených počítačem se po přidání vody a bez dalších pojidel stlačuje homogenní směs těchto dvou přírodních surovin pod vysokým tlakem na pevné desky, které se suší a řežou na příslušné formáty. Jedná se o inovační a ekologicky nezávadný výrobní postup s nejpřísnější kontrolou kvality.
Fermacell je jak stavební a protipožární deskou tak i deskou do vlhkých místností. Řada testů státních i nezávislých institutů potvrzuje: konstrukce fermacell jsou vyráběny racionálně a poskytují nejvyšší míru pevnosti, ochrany proti požáru a hlukové a tepelné izolace. 
Vedle zvláštních požadavků na kvalitu je kladen největší důraz na stavebně - biologickou nezávadnost desek fermacell. Rakouský institut pro stavební biologii testoval užívané suroviny, výrobní postup i konečný produkt fermacell. Zpráva o zkouškách tohoto renomovaného institutu potvrzuje, že sádrovláknité desky fermacell jsou doporučeníhodné ze stavebně-biologického hlediska. Jsou zejména vhodné pro vnitřní výstavbu útulných místností v celém domě a podstatnou měrou přispívají k dobrému klimatu domova.

Oblast použití

 • Příčky (nenosné s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí)
 • Příčky (nosné s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí)
 • Bytové příčky (nosné nebo nenosné)
 • Požární stěny (nosné nebo nenosné)
 • Štítové stěny (nosné s dřevěnou spodní konstrukcí)
 • Venkovní stěny (nosné s dřevěnou spodní konstrukcí)
 • Předsazené stěny/stěny šachet
 • Opláštění stěn
 • Suchá omítka
 • Podhledy
 • Opláštění stropů
 • Výstavba podkroví (opláštění stropů, šikmých stěn a nadezdívek)
 

Tolerance rozměrů při rovnovážné vlhkosti


Rozměry desek:
Délka +0/-2mm
Šířka +0/-2mm
Rozdíl na úhlopříčce 2 mm
Tloušťka: 10/12,5/15/18 ± 0,3 mm

Nosnost - Zatížitelnost


Povolená zatížení uvedená v následujících tabulkách platí pro klimatické podmínky v obytných místnostech (trvale se požaduje relativní vlhkost vzduchu ≤ 80 %). Uvedené hodnoty se vztahují pouze na spojovací prostředek v sádrovláknitých deskách fermacell. Povolené zatížení háčků může být pro různé výrobce odlišné. Upevnění háčků může být provedeno nezávisle na spodní konstrukci. Při použití hmoždinek je třeba se řídit pokyny výrobce. U maximálních osových vzdáleností nosných latí je nutno přihlížet k údajům uvedeným v části 5.
Jednotlivá lehká břemena zavěšená na stěně.
Jednotlivá lehká břemena zavěšená na stěně jsou břemena působící rovnoběžně s plochou stěny s malou vzdáleností od stěny, například obrazy nebo dekorace. Tato břemena můžete zavěsit pomocí hřebíků, obrazových háčků připevněných jedním nebo více hřebíky nebo šrouby (viz tabulka dole).
Lehká nebo středně těžká konzolová břemena.
Lehká nebo středně těžká konzolová břemena jsou například regály, skříňky zavěšené na stěně, vitríny, tabule apod. Tato břemena mohou být upevněna na sádrovláknité desky fermacell šrouby nebo běžně dodávanými hmoždinkami pro duté stěny různého druhu a k tomu určenými šrouby. Přitom není nutné používat přídavnou spodní konstrukci rozdělující zatížení, například dřevěnou lať (viz prostřední tabulka).

 

Jednotlivá lehká břemena 
zavěšená na stěnu fermacell.

Obrazové háčky
s hřebíkem (1)
Povolené zatižení
háčku v N (2)při
tloušťce desky fermacell
uvedené v mm
10 12,5 15 18 10 +
12,5
Lehká břemena zavěšená na stěnu fermacell 150 170 180 200 200
Lehká břemena zavěšená na stěnu fermacell 250 270 280 300 300
Lehká břemena zavěšená na stěnu fermacell 350 370 380 400 400

(1) Zatížení, které zdeformuje háček, závisí na jeho provedení.
Upevnění háčků pouze do desek, spodní konstrukce není nutná.
(2) Součinitel bezpečnosti 2 (trvalé zatižení při relativni vlhkosti vzduchu až 85%).


 

Charakteristické hodnoty

objemová hmotnost 1150 ± 50 kg/m3
součinitel difúzního odporu [µ] 13
součinitel tepelné vodivosti [λ] 0,32 W/mK
měrná tepelná kapacita [c] 1,1 kJ/kgK
tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2
bobtnavost po 24 hodinách
uložení ve vodě
< 2 %
součinitel tepelné roztažnosti 0,001 %/K
roztažnost/smrštění při změně
rel. vlhkosti o 30% při 20°C
0,25 mm/m
ustálená vlhkost při 65%
relativní vlhkosti a 20°C
1,3 %
třída reakce na oheň
podle ČSN EN 13 501-1
A2
hodnota pH 7 – 8
Uvedené hodnoty povolených zatížení se mohou sčítat, pokud jsou vzdálenosti hmoždinek ≤ 50 cm. U menších vzdáleností hmoždinek je pro každou hmoždinku pro duté stěny nutno počítat s 50 % uvedeného povoleného zatížení. Součet jednotlivých zátěží nesmí překročit u stěn 1,5 kN/m a u volně stojících předsazených stěn a vzájemně nesvázaných stěn se dvěma stojkami 0,4 kN/m. Bezpečnost stěny nebo předsazené stěny je u vyšších konzolových zátěží třeba doložit podle normy DIN 4103, část 1.
Těžká konzolová břemena.
Pro upevnění těžkých konzolových břemen, jako jsou například sanitární zařízení (umyvadla, na stěně zavěšená WC, samostatně zavěšené splachovací nádoby, bidety) je třeba do montovaných stěn fermacell zabudovat sanitární nosníky, profily nebo upevňovací prostředky.
Na opláštění stropů a podhledů deskami fermacell mohou být břemena bez problému upevněna. Používají se zde speciální sklápěcí a pérové kovové hmoždinky. Hodnoty povoleného zatížení uvedené v tabulce 15 se mohou sčítat, pokud jsou vzdálenosti hmoždinek ≤ 50 cm. U menších vzdáleností hmoždinek je pro každou hmoždinku nutno počítat s 50 % uvedeného povoleného zatížení. Přidaná zátěž se musí zohlednit při návrhu spodní konstrukce stropu. Návod na zpracování.
 

Konzolová zatížení 
na svislém opláštění fermacell.

Konzolová břemena
upevněna hmoždinkou
nebo šroubem
Povolené zatížení
na jednotlivé zavě-
šení k kg
Tloušťka desky
fermacell v mm
(100kg ≅ 1 kN)1
10 12,5 15 18 10
+ 12,5
Hmoždinka
pro duté
stěny 8mm,
nejlépe
kovová
Lehká břemena zavěšená na stěnu fermacell 40 50 55 55 60
Šroub
s průchozím
závitem
o průměru
5 mm
Lehká břemena zavěšená na stěnu fermacell 20 30 30 35 35
(1) Uvedeno podle normy DIN 4103. Bezpečnostní faktor 2
(dbejte pokynů výrobce hmoždinek).
 

Připevnění břemen na obklad stropu

 

Opláštění fermacell

10 12,5 15 18 10
+ 12,5
Povolené zatížení
u jednotlivých závěsů
v kg (1) pro sklápěcí
nebo pérové hmoždinky
40 50 55 55 60

(1) Uvedeno podle normy DIN 4103. Bezpečnostní faktor 2.
×