Podmínky účasti v soutěži
 

 1. Hra o ceny a organizátor
 • Organizátorem online hry o ceny „Flooring“ (dále jen „hra o ceny“) je společnost James Hardie Europe GmbH, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf (dále jen „organizátor“). Účast ve hře o ceny se řídí výhradně podle následujících podmínek účasti.
 
 1. Účast
 • K účasti je oprávněna každá osoba starší 18 let s bydlištěm v České republice. Zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti vyloučeni.
 • Účast ve hře o ceny je možná výhradně v období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Účast ve hře o ceny je zdarma.
 • Hry o ceny se lze zúčastnit prostřednictvím webové stránky https://www.fermacell.cz/cz/podlahy (dále jen „webová stránka“).
 • Každá osoba, která se chce zúčastnit hry o ceny, musí uvést své osobní údaje a rovněž údaje o velikosti své firmy a svého projektu a vyjádřit svůj souhlas s tím, že bude kontaktována některým z našich prémiových obchodních partnerů.
 • Pro řádnou registraci je nutné úplné a pravdivé uvedení veškerých požadovaných údajů (firma, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, velikost firmy, velikost projektu).
 • Do hry o ceny budou zařazeny pouze kompletně vyplněné registrace. Nepravdivé údaje nebo neúplně vyplněné registrace vedou k vyloučení z předání výhry. Za pozdní a/nebo neúplné doručení nelze činit odpovědným organizátora.
 
 
 1. Realizace
 • Ze všech kompletně provedených registrací bude každý měsíc vylosováno 1x set stahovacích latí fermacell. Losování výherce bude probíhat náhodně a bez dalšího kritéria výběru ze všech registrací od prvního dne měsíce od 00:01 hodin až do posledního dne měsíce do 23:59 hodin.
 • Výherce bude do 10. dne následujícího měsíce informován e-mailem a musí obdržet oznámení a uplatnit výhru do 20. dne téhož měsíce na kontaktech uvedených v oznámení, v opačném případě bude výhra předána jinému účastníkovi hry o ceny.
 • Nárok na výhru nelze postoupit ani přenést na jinou osobu. Výhru nelze vyplatit ani doplnit nebo změnit. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné výhru poskytnout, vyhrazuje si organizátor právo předat náhradní cenu ve stejné hodnotě.
 
 1. Vyloučení účasti
 • V případě porušení těchto podmínek účasti si organizátor vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze hry o ceny.
 • Dále si organizátor vyhrazuje právo vyloučit účastníky, kteří využívají nedovolených pomocných prostředků nebo si pomocí manipulací zajišťují jiné výhody (zejména hromadné nebo vícenásobné účasti). Jedná se o případy, kdy jsou například používány automatizované skripty, hackerské nástroje, trojské koně nebo viry nebo kdy si účastník zajistí výhodu pomocí jiných nedovolených prostředků. Důvodem k vyloučení mohou dále být nepravdivé osobní údaje a používání „fake profilů“. V těchto případech lze případně i dodatečně odebrat výhry a/nebo požadovat jejich vrácení.
 
 1. Ochrana osobních údajů
 • Organizátor shromažďuje a využívá osobní údaje účastníků výhradně v zákonem přípustném rámci. Podrobnosti ohledně druhu a rozsahu zpracování osobních údajů vyplývají z prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete na https://www.fermacell.cz/cz/ochrana-soukromi.
 
 1. Upozornění a podmínky pro Facebook
 • Hra o ceny nemá žádnou spojitost s Facebookem a není Facebookem žádným způsobem sponzorována, podporována ani organizována.
 • Účastníkům nevznikají vůči Facebooku žádné nároky z účasti ve hře o ceny ani z výhry ve hře o ceny.
 • Dotazy a informace účastníků musí být směrovány výhradně na organizátora a nikoliv na Facebook.
 
 1. Závěrečná ustanovení
 • Právní postup je vyloučen.
 • Pokud by jednotlivá ustanovení byla neplatná nebo se stala neplatnými, zůstává tím platnost zbývajících podmínek nedotčena.
   
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×