Zajímavé realizace suchých podlah fermacell na Moravě

26.02.2019

Podlahové prvky fermacell jsou v posledních letech jedním z prodejních pilířů značky fermacell. Oceňují je velcí investoři i kutilové, řešící své podlahy v interiérech bytů a domů. Rádi je do podlahových konstrukcí navrhují projektanti a architekti, kteří oceňují certifikace a systémovou podporu ze strany výrobce. Velkou předností je snadná pokládka a tak není divu, že když je realizační firma jednou vyzkouší, už se k nim ráda a opakovaně vrací. Navíc jsou vhodné pro novostavby i rekonstrukce.

Důkazem výše uvedených slov jsou i tři vybrané realizace z Moravy – stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, stavba kavárny Starbucks v prostorách obchodní galerie Šantovka v Olomouci a opravy podlah v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia Kroměříž s podlahovými prvky fermacell

V roce 2018 probíhaly rozsáhlé opravy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Podle slov zástupů školy byly ty letošní určitě největšími v novodobé historii školy. Opravy probíhaly ve dvou samostatných projektech a na obou se úspěšně uplatnily suché podlahové systémy fermacell.

Na projekt „Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži“ získala škola dotaci v rámci dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj (IROP), díky které bylo zmodernizováno 21 odborných učeben, dále byl zajištěn bezbariérový přístup do školy a byla zřízena nová internetová síť. V rámci stavebních prací byla provedena kompletní výměna elektroinstalací, vodovodních a odpadních sítí, nové podlahy, obklady, sanita, omítky, výmalba. Celkové náklady představovaly 30 500 000 Kč, přičemž evropská dotace činila 26 200 000 Kč, zbylá část byla hrazena zřizovatelem školy. A stejně jako v minulých dvou letech i letos pokračovala postupná celková oprava školy. Postupně bylo opraveno šest kabinetů, tři učebny, přilehlé chodby, schodiště a sociální zařízení celého přízemí části chlapeckého domova mládeže. V prostorách školy došlo ke kompletní výměně elektroinstalací, vody, odpadů, podlah, dveří, oken, omítek a výmalby. Náklady dosáhly 24 500 000 Kč a financoval je zřizovatel školy.

Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia Kroměříž s podlahovými prvky fermacell
Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia Kroměříž s podlahovými prvky fermacell

Realizaci prováděla holešovská stavební firma RAPOS, autorem projektu byl AKTÉ KROMĚŘÍŽ Ing. Arch. Milan Krouman. Na obou etapách rekonstrukce gymnázia bylo u podlah použito cca 1700 m² podlahových prvků fermacell 2E22, pro výškové vyrovnání podlah pak vyrovnávací podsyp fermacell. Vyzkoušený a již po dlouhá léta osvědčený systém poskytuje prvotřídní protipožární ochranu, protože vrstva je z granulátu třídy reakce na oheň A1.

Vlastimil Kolman, oblastní vedoucí Fermacell, k použití podlahových prvků fermacell uvedl: „V úvahu při opravách podlah přicházel i klasický mokrý proces, ale výhody suchých podlahových systémů byly jednoznačné - suchý technologický proces je bez škodlivé vlhkosti a čekání na vyschnutí, naše podlahové prvky fungují jako optimální podklad pro další podlahoviny, pokládka krytin je přitom možná bez technologických prostojů. Velmi krátká je i doba pokládky samotné podlahy fermacell, a úspora času na ploše 1 700 m² je opravdu značná. Díky malé hmotnosti nevznikaly žádné statické problémy, investor navíc dostal podlahu s vynikajícími akustickými a tepelnými vlastnostmi. Žáci a učitelé gymnázia pak ocení příjemný pocit při chůzi.“

Podlahové prvky fermacell na podlaze kavárny STARBUCKS v OC Šantovka v Olomouci

Americká franšízová síť kaváren Starbucks začátkem roku 2018 završila 10 let na českém trhu - první kavárna Starbucks se otevřela v Česku 22. ledna 2008, kdy první hosté ochutnali kávu v nové pobočce na Malostranském náměstí v Praze. V České republice se hodlá letos síť rozšiřovat především do krajských měst - nová kavárna byla v průběhu léta 2018 otevřena v centru Olomouce v nákupní galerii Šantovka. Aktuálně jich má Starbucks po celé zemi už 35.

Podlahové prvky fermacell na podlaze kavárny STARBUCKS v OC Šantovka v Olomouci
Podlahové prvky fermacell na podlaze kavárny STARBUCKS v OC Šantovka v Olomouci

Podlahové prvky fermacell se na podlahu nové kavárny Starbucks v obchodní galerii Šantovka v Olomouci dostaly tak trochu náhodou. David Švábenský, technicko-prodejní konzultant Fermacell, to vysvětluje: „V průběhu stavebních prací se na mne obrátil zástupce holešovské stavební firmy STAVAD s.r.o., která novou kavárnu realizovala, s žádostí o vyjádření k realizaci podlahy této kavárny. Bar a zázemí byly totiž navrženy na vyvýšeném pódiu, na kterém měla stát ocelová konstrukce baru a zázemí. Hmotnost této konstrukce byla cca 650 kg. Vyvýšené pódium bylo původně navrženo z velkoformátových masivních panelů z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber). Jelikož investor trochu podcenil čas na přípravu realizace této zakázky a hlavně čas na objednání původně navržených desek, tak stavební firma hledala vhodnou alternativu. Ta měla být rychle dostupná a samozřejmě měla odpovídat parametrům a zatížení vyvýšeného pódia. Ukázalo se, že podlahové prvky fermacell 2E22 to zvládnou, navíc nebyl problém je včas dodat a položit. A tak dnes milovníci dobré kávy chodí či sedí v nové olomoucké kavárně Starbucks právě po našich podlahových prvcích.“

Nové podlahy Krajského úřadu Brno na Žerotínově náměstí s podlahovými prvky fermacell

Nový zemský dům se nachází na Žerotínově náměstí v Brně a od roku 2000 zde sídlí Krajský úřad Jihomoravského kraje. Jeho výstavba proběhla v letech 1905–1907 a od svého vzniku slouží nepřetržitě potřebám veřejné správy. Za více jak sto let se dřevěné parkety na pěti podlažích budovy značně opotřebily, a tak došlo na opravu a pokládku nové krytiny – koberců v metráži. Při rekonstrukci se na ploše 3 500 m² plně prokázaly výhody podlahových prvků fermacell 2E22 a vyrovnávacího podsypu fermacell.

Rekonstrukci podlah prováděla od dubna do října 2018 společnost VAŠÍN PODLAHY s.r.o. z Brna. Firma je pokračovatelem od roku 1990 podnikající fyzické osoby a její hlavní působnost je v současnosti orientována hlavně do oblasti obchodu s podlahovinami, na podlahářské práce a na činnosti s tím spojené. Společnost dnes patří k lídrům v těchto činnostech nejen v Brně, ale i v celé České republice. Potvrdila to ostatně i při rekonstrukci podlah Krajského úřadu v Brně.

Podle slov Bc. Ondřeje Vlacha, technika VAŠÍN PODLAHY, byly práce zahájeny 12. 4. 2018 a dokončeny 19. 10. 2018. „Jednalo se o pět pater a každé patro jsme dělali na poloviny. Na celou rekonstrukci daného úseku bylo vždy vyhrazeno 18 dní. Během té doby jsme museli demontovat původní parkety a podkladní desky, výškově vyrovnat podlahu vyrovnávacím podsypem fermacell, následně položit podlahové prvky fermacell 2E22 a na ně pak koberce v metráži. V průběhu naší realizace se v prostorách navíc prováděla instalace klimatizací a výmalba interiérů. Stavba byla zastřešena firmou Progresklima CZ s.r.o.. Přestože šlo o náročnou zakázku – zejména z pohledu koordinace všech řemesel ve velmi krátkém časovém úseku, probíhala stavba dle předem určeného harmonogramu. Navíc nešlo o rekonstrukci velkých jednolitých ploch, podlahy jsme měnili v prostorách jednotlivých kanceláří.“ Společnost VAŠÍN PODLAHY pracuje s fermacellem cca dva roky a za tu domu má s materiálem jen dobré zkušenosti.

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×