Novinka! Podlahové vytápění fermacell® Therm25™

Výbornou akustikou a ziskem obytného prostoru boduje fermacell i u nových řadových rodinných domů v královéhradecké čtvrti Třebeš

15.03.2019

Hradec Králové patří dlouhodobě jako jedno z nejlépe hodnocených měst z pohledu kvality života v celé České republice. Tato skutečnost spolu s dalšími faktory má velký vliv na enormní zájem o bydlení ve městě na soutoku Labe s Orlicí. Atraktivní řadové rodinné domy v žádané lokalitě čtvrti Třebeš tady navrhl královehradecký ateliér ARCHICEPS a díky svým typickým vlastnostem se v domech uplatnily i sádrovláknité desky fermacell.

V současnosti se v Hradci Králové nebo jeho bezprostřední blízkosti staví na plné obrátky. Nové byty a domy rostou jako houby po dešti. Jednou z žádaných lokalit je Labská Zahrada v královéhradecké čtvrti Třebeš, kde se staví nové bytové, rodinné i řadové rodinné domy. Královehradecký ateliér ARCHICEPS tady navrhl moderní dvoupodlažní řadové domy, jejichž skelet tvoří železobeton a cihly. Na vnitřních příčkách a na předsazených stěnách je základním konstrukčním materiálem fermacell. Investorovi řadových rodinných v Třebši přinesli tyto desky vysokou stabilitu a zatížitelnost, zisk většího obytného prostoru, bonusem bylo použití stavebně biologicky ověřeného materiálu a příjemné klima v místnosti. V porovnání se sádrokartonem či ostatními obkladovými materiály v dřevostavbách vykazují sádrovláknité desky fermacell podstatně lepší adsorpci vodních par.

Výbornou akustikou a ziskem obytného prostoru boduje fermacell i u nových řadových rodinných domů v královéhradecké čtvrti Třebeš
Výbornou akustikou a ziskem obytného prostoru boduje fermacell i u nových řadových rodinných domů v královéhradecké čtvrti Třebeš
Výbornou akustikou a ziskem obytného prostoru boduje fermacell i u nových řadových rodinných domů v královéhradecké čtvrti Třebeš
Výbornou akustikou a ziskem obytného prostoru boduje fermacell i u nových řadových rodinných domů v královéhradecké čtvrti Třebeš
Výbornou akustikou a ziskem obytného prostoru boduje fermacell i u nových řadových rodinných domů v královéhradecké čtvrti Třebeš
Výbornou akustikou a ziskem obytného prostoru boduje fermacell i u nových řadových rodinných domů v královéhradecké čtvrti Třebeš

Kromě rychlosti výstavby a dokonale hladkého povrchu mluvily pro desky fermacell i další argumenty. V příčkách s deskami fermacell se snadno vedou instalační rozvody, navíc ve srovnání s akustickými keramickými tvárnicemi šetří při srovnatelných vlastnostech cca 2,5 % plochy. K tomu všemu výborná akustika - zatímco keramické tvárnice o šířce 330 mm mají hodnotu vzduchové neprůzvučnosti R’w = 53 dB, příčka z montované stěny fermacell 1 S31 má při tloušťce pouhých 150 mm hodnotu vzduchové neprůzvučnosti R’w = 60 dB. Izolace v dutině – vložená minerální nebo kamenná izolace v konstrukci - pohlcuje zvukové vlny. Dutinu ale nevyplňuje v celé tloušťce a vzniklá vzduchová dutina přeruší akustický most.

Tvůrci projektu ocenili efektivní statiku, bezpečnou ochranu proti požáru, vynikající akustickou ochranu a použití ověřených a certifikovaných materiálů. Majitelé nových domů uvítají zejména akustiku, vysokou zatížitelnost stěn a ideální klima v interiéru. Desky fermacell v řadových domech v Třebši montoval Martin Kadlečík - K2 Plaster z Chlumce nad Cidlinou. Za 25 let svého působení na trhu je pan Kadlečík expertem na suchou výstavbu a s materiály fermacell má bohaté zkušenosti.

×

Fermacell® nastavuje standardy pro udržitelnou výstavbu

Nové enviromentální prohlášení o produktech fermacell®

Sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukládají CO2. Institut Bauen und Umwelt e.V. potvrdil nyní svým certifikátem EPD společnosti James Hardie Europe GmbH, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® mají negativní emise CO2 a splňují tak nejvyšší standardy pro udržitelnou výstavbu.
Více informací
×