S deskami fermacell Vapor není blowerdoor test loterií

09.06.2018

Kvalita vnitřního mikroklimatu dřevostavby se dá pozitivně ovlivnit použitím konstrukce s difúzně otevřenou skladbou obvodového pláště, která umožní transfer vodních par stejně, jako tomu bylo u starších staveb zděných, nebo u dřevěných srubových staveb. Ideálním materiálem pro tato řešení je sadrovláknitá deska fermacell Vapor. S touto deskou se investor dřevostavby ani realizační firma nemusí bát, jak mu dopadne test neprůvzdušnosti obálky budovy.

U dřevostaveb s difuzně otevřenou konstrukcí je nutné vždy použít parobrzdnou vrstvu, která umožňuje a zajišťuje spolehlivou difuzi části vodních par přes konstrukci dřevostavby do exteriéru. Standardně se k těmto účelům používají dřevotřískové desky, speciální parobrzdné folie nebo desky fermacell Vapor.

S deskami fermacell Vapor není blowerdoor test loterií
S deskami fermacell Vapor není blowerdoor test loterií

Již se standardní sádrovláknitou deskou fermacell – známým originálem mezi sádrovláknitými deskami – se dají vytvářet vzduchotěsné vrstvy. Sádrovláknitá deska fermacell Vapor však jde o krok dál: díky speciálnímu kašírování na zadní straně desky je propustnost vodní páry redukována natolik, že odpadají další dodatečné parotěsné vrstvy v konstrukcích obvodových stěn. Přitom zůstávají zachovány vynikající vlastnosti originální sádrovláknité desky fermacell jakožto biologicky nezávadné konstrukční desky, protipožární desky a desky do vlhkých prostor. Pro fermacell Vapor platí všechny zkoušky na požární odolnost a vzduchovou neprůzvučnost, jako pro klasické sádrovláknité desky. Lze říct, že pevnost + statika + požární odolnost + povrchová úprava = vše v jedné desce. Stabilní vlastnosti a absence dodatečných parotěsných vrstev při použití desek fermacell Vapor jsou zásadními výhodami - dodatečné parotěsné vrstvy zvyšují riziko nesprávného fungování celé konstrukce. Instalace desky fermacell Vapor naopak toto riziko zcela eliminuje.

Fermacell Vapor vnější opláštění

Popisek:

  1. sádrovláknitá deska fermacell
  2. dřevěný sloupek
  3. instalační předstěna, izolovaná
  4. sádrovláknitá deska fermacell Vapor
  5. dřevěný sloupek
  6. tepelná izolace
  7. vhodné opláštění
  8. ETICS
  9. schválený omítkový systém

Výhodou desek Vapor je skutečnost, že ve srovnání s OSB nebo dřevotřískovými deskami, které se běžně kombinují se sádrokartonem, stačí použít jedna vrstva z desky fermacell Vapor. Tvrzení, že „2 desky jsou víc než 1 deska“ je nepodložené a pouze pocitové, montáž dvou desek je sice označována jako rychlá a efektivní, ve skutečnosti však u ní dochází k velkým nepřesnostem a potenciálním škodám. Vapor má ve srovnání s těmito deskovými materiály naprosto stabilní a neměnný faktor difuzního odporu (µ=250) pro tloušťku desky 12,5 mm, zatímco u dřevotřískových desek osciluje mezi µ=50 – 100 a u OSB desek mezi µ=100 – 300. To má výsledný vliv na hodnocení testu neprůvzdušnosti obálku budovy - tzv. blowerdoor testu. Čtvrtým silným argumentem jsou certifikovaná řešení - Fermacell má pro desky Vapor, stejně jako pro všechny své další materiály, připravené konstrukční detaily, návrhové tabulky a technologické postupy. Konstrukce s deskami Vapor tak představují ověřené a certifikované řešení pro všechny moderní dřevostavby.

Hodnota sd > 3 m umožňuje využít sádrovláknité desky fermacell Vapor jako vnitřní opláštění pro všechny typické konstrukce obvodových stěn na bázi dřeva. Patří k nim například konstrukce obvodových stěn s nebo bez instalační roviny z vnitřní a z vnější strany, konstrukce s vhodným přímým opláštěním nebo zavěšenou fasádou (např. s deskami fermacell Powerpanel) nebo se schváleným kontaktním zateplovacích systémem. Lze je také použít do stropních a střešních konstrukcí v podkroví, kde rovněž jako u svislých konstrukcí dokáží spolehlivě vyřešit průchod vodních par konstrukcí bez nežádoucí kondenzace uvnitř skladby.

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×