Příčky se sádrovláknitými deskami fermacell a cementovláknitými deskami fermacell Powerpanel H2O jsou nyní dostupné jako BIM objekty

17.10.2017

Fermacell v současnosti postupně zavádí systémová řešení pro suchou výstavbu v oblasti Building Information Modeling (BIM). Od nynějška jsou příčky se sádrovláknitými deskami fermacell a cementovláknitými deskami fermacell Powerpanel H2O dostupné jako BIM objekty včetně důležitých informací ohledně protipožární ochrany, ochrany před hlukem, výšky stěny a tloušťky stěny.

Konstrukce s příčkami fermacell jsou k dispozici pro 14 zemí, u příček s deskami fermacell Powerpanel H2O je dohromady dostupných přes 220 různých konstrukcí. Nabídka je přitom soustavně rozvíjena a doplňována. Prostřednictvím BIM (Building Information Modeling) se výstavba v následujících letech citelně změní. Plánovací informace, pracovní postupy, stejně jako informace ohledně managementu budovy budou převedeny do společné datové základny a zpřístupní se jako 3D model všem subjektům, participujícím ve výstavbě. Díky tomu se stane celkový postup výstavby lépe plánovatelným. Stavební projekty budou realizovány rychleji a s nižšími náklady. Výhody je možné aplikovat nejen u velkých projektů, ale díky BIM se dají efektivně naplánovat a postavit také menší projekty a samotné rodinné domy.

Novinka je součástí komplexní digitalizační strategie Fermacell, která dalece překračuje oblast BIM. Kolem značkových produktů skupiny mají být vytvořena řešení pro zákazníka s cílem poskytnout mu optimální podporu při stavebních procesech. Uživatelé si mohou BIM objekty stáhnout bezplatně v sekci "Ke stažení" na www.fermacell.cz a mohou je zpracovat pomocí softwaru kompatibilního s BIM.

Vláda České republiky schválila Koncepci zavádění metody BIM v České republice na konci září 2017. Schválený dokument pracuje s časovým harmonogramem pro období 2018 – 2021 a 2022 – 2027 a na 50 stranách obsahuje řadu zásadních témat, která budou důležitá pro úspěšné naplnění koncepce zavádění BIM v Česku. Nejzásadnější kapitolou schválené koncepce je plán postupného zavádění BIM v ČR. Ten kromě návrhu postupu realizace a organizačního zabezpečení předkládá harmonogram doporučených opatření a doporučení změn právních předpisů, nutných pro zavedení BIM.

Fermacell v současnosti zavádí systémová řešení pro suchou výstavbu v oblasti Building Information Modeling (BIM).
Fermacell v současnosti zavádí systémová řešení pro suchou výstavbu v oblasti Building Information Modeling (BIM).
Fermacell v současnosti zavádí systémová řešení pro suchou výstavbu v oblasti Building Information Modeling (BIM).

Příčky se sádrovláknitými deskami Fermacell jsou nyní dostupné jako BIM objekty. Konstrukce s deskami fermacell jsou k dispozici pro 14 zemí.
Příčky se sádrovláknitými deskami Fermacell jsou nyní dostupné jako BIM objekty. Konstrukce s deskami fermacell jsou k dispozici pro 14 zemí.
Příčky se sádrovláknitými deskami Fermacell jsou nyní dostupné jako BIM objekty. Konstrukce s deskami fermacell jsou k dispozici pro 14 zemí.

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×