Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®

Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®

03.08.2023
 
Nový pavilon interny vyrostl v Nemocnici AGEL Šternberk v místě bývalého ředitelství a v blízkosti hlavního vchodu do areálu. Kromě oddělení interny se do nového objektu vešlo lůžkové oddělení neurologie, ambulantní trakt se specializovanými ordinacemi a jednotka intenzivní péče pro akutní pacienty. K opláštění vnitřních příček nového objektu v nemocnici jsou použity sádrovláknité desky fermacell®.
 
Stávající interní oddělení bylo původně ve staré nevyhovující budově a místo složitých oprav se vlastník nemocnice, Olomoucký kraj, rozhodl pro novou moderní stavbu, jejíž řešení snese srovnání s budoucími standardy 21. století. Budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Se sousedními pavilony je propojena koridory, které umožní přesun pacientů „suchou“ nohou k potřebným vyšetřením. Pavilon je nízkoenergetický a zcela soběstačný, s fotovoltaikou na střeše a rekuperací vody. Předobrazem šternberského pavilonu se stala II. interní klinika – gastroenterologie a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc se standardy pasivní budovy. Obě nemocniční budovy projektovalo studio Adam Rujbr Architects s.r.o.. Nový pavilon ve Šternberku stavěla od května 2020 společnost OHL ŽS, dokončen byl na jaře 2022 a od léta už je v plném provozu.
 
Architektonické studio Adam Rujbr Architects má ve svém portfoliu i velké projekty nemocnic
Studio má sídlo v Brně a pobočku v Praze a má bohaté zkušenosti s návrhy a realizacemi řady bytových interiérů, rodinných domů, obytných komplexů i rekonstrukcemi bytů, domů a jiných objektů. Zvláštní kapitolou jsou stavby pro kulturu, ateliér je autorem několika rekonstrukcí kulturních domů, divadel a multifunkčních sálů. V portfoliu Adam Rujbr Architects jsou i velké projekty nemocnic – v posledních letech navrhoval jejich tým architektů a projektantů například objekty pro nemocnice v Tišnově, Olomouci a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde byla podle jejich projektu realizována novostavba pavilonu dermatologie a paliativní péče a rekonstruován pavilon popálenin.
 
Pavilon interny ve Šternberku je navržen jako jednoduchá kubická stavba, která díky svému tvaru a materiálovému řešení působí moderně a jednoduše
Budova si díky jednoduchému tvaru a barvě může dovolit ozvláštnění v podobě zdánlivě nahodile rozmístěných oken s antracitovými rámy, které příjemně kontrastují s jednoduchou hmotou a dodávají jí prvek originality. Ve stejném odstínu jsou řešeny kastly na venkovní žaluzie a zastřešení obou vstupů, táhnoucí se po východní fasádě objektu. Použití omezeného množství barev a materiálů na objektu ponechává prostor pro další estetické úpravy v okolí nového pavilonu.
 
Nový pavilon sestává z podzemního podlaží, kde se nachází technické zázemí budovy nebo šatny zaměstnanců a nad ním následují další čtyři podlaží
Do prvního podlaží je začleněn ambulantní trakt se všemi odbornými ambulancemi. Do plánované realizace urgentního příjmu nemocnice bude v těchto prostorách přechodně i akutní příjmová interní ambulance. Druhé a třetí podlaží je vyčleněno pro standartní lůžkovou část, kdy se na každém patře nachází třináct dvoulůžkových pokojů. V posledním čtvrtém patře je umístěna jednotka intenzivní péče o deseti lůžkách.
 
Fermacell® se i tady osvědčil jako jedna deska na všechno
Svislé nosné konstrukce horní stavby objektu byly navrženy jako železobetonové monolitické stěny a sloupy. Příčky jsou podle Ing. Michala Surky z ateliéru Adam Rujbr Architects provedeny převážně ze sádrovláknitých desek fermacell® v různých skladbách dle požadované požární odolnosti, akustických požadavků a tloušťky stěny. Příčky mezi vyšetřovnami navzájem a mezi vyšetřovnami a chodbami mají zvláštní požadavky na akustické vlastnosti. Vážená laboratorní neprůzvučnost navržených příček je Rw = min. 53 dB. Všechny dělící konstrukce musí splňovat normovou zvukovou neprůzvučnost min. 47 dB. „Obklady deskovými materiály jsme u dříve projektovaných nemocnic řešili klasickými nebo specializovanými sádrokartonovými deskami, ale v novém pavilonu ve Šternberku jsme dali přednost fermacellu®. Důvodem je vysoká pevnost a mechanická odolnost těchto desek, navíc i při jednovrstvém opláštění plní fermacell® požadavky na požární odolnost a akustiku, které jsme pro vnitřní příčky nového pavilonu stanovili. Výhodou je i zisk prostoru pro vnitřní rozvody a rychlejší realizace příček.“ 
 
Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnost James Hardie Europe k výhodám použití desek fermacell® v projektu ještě dodává: „Fermacell® přináší projektantům možnost jednoduchého plánování. V projektu se používá pouze jeden druh desky. Žádné různé barevné desky s různými vlastnostmi, jako je tomu u sádrokartonu. Je to jedna deska na všechno. Tím je daná i jednoduchá logistika a zpracování na stavbě.“
 
Název stavby: SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – „Interní pavilon“
Investor: AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Projekt: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Termín realizace: 2020-2022
Generální dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Kompetence James Hardie Europe: sádrovláknité desky fermacell® na opláštění vnitřních příček
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®
Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®

 

Příčky nového moderního pavilonu interny Nemocnice AGEL ve Šternberku jsou opláštěny deskami fermacell®

 


 
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×