Počet montovaných stěn fermacell s třídou bezpečnosti RC 3 opět narostl

Počet montovaných stěn fermacell s třídou bezpečnosti RC 3 opět narostl

29.01.2020
Loni na jaře úspěšně zvládly požadavky testů na třídu bezpečnosti montované stěny fermacell 1S31 a 1H31. V srpnu loňského roku tento test absolvovaly stěny 1S32 a 1H35. Významnou změnou u všech uvedených stěn je skutečnost, že tyto montované stěny s třídou RC 3 dodává společnost James Hardie jen s deskami fermacell, tedy bez dodatečné výztuže plechem.
 
Bezpečností stěny s třídou RC 3 vyžaduje u svých projektů řada investorů a až do loňského roku si mohly u konstrukcí se sádrovláknitými deskami fermacell objednat pouze stěny, vyztužené jednou či dvěma vrstvami plechu. Toto řešení nebylo ideální, komplikovalo realizaci příček a bránilo většímu uplatnění systémů fermacell u projektů, kde byla vyžadována třída RC 3. Loňské zkoušky tyto komplikace zcela eliminovaly a v současnosti tak společnost James Hardie nabízí až čtyři typy bezpečnostních stěn této třídy bez výztuže plechem.
 
Konstrukci montované bezpečnostní stěny fermacell 1S31 s třídou bezpečnosti RC 3 tvoří z obou stran dvě a dvě sádrovláknité desky fermacell o tl. 12,5 mm, přičemž každá z dvojic je slepená podlahovým lepidlem fermacell (rozteč lepení po 312,5 mm). Mezi deskami je nosná konstrukce z ocelových pozinkovaných CW profilů šířky 50 mm (rozteč 625 mm) a vrstva izolace. Montovaná bezpečnostní stěna fermacell 1H31 s třídou bezpečnosti RC 3 má stejně jako stěna 1 S 31 ve skladbě čtyři desky fermacell tl. 12,5 mm, přičemž i tady je každá dvojice slepená podlahovým lepidlem fermacell (rozteč lepení po 312,5 mm). Rozdíl tvoří KVH hranol 40x60 mm KVH (rozteč 625 mm) a vrstva izolace.
 
Bezpečností stěny 1S32 s třídou bezpečnosti RC 3 mají dvojitou nosnou spodní konstrukci z ocelových CW profilů, na obou stranách jsou opláštěny dvojicí desek fermacell s tloušťkou 12,5 mm. Vnitřní prostor vyplňuje vhodný izolační materiál (například minerální vlna). U bezpečnostní stěn 1H35 je základem dvojitá nosná spodní konstrukce z KVH hranolů, opláštění tvoří opět dvojice desek fermacell 12,5 mm.
 
Mezi hlavní výhody všech bezpečnostní stěn fermacell patří, kromě faktu, že konstrukce s třídou RC 3 jsou bez vrstev plechu, jednoduchá montáž (spodní první vrstvy se sráží na sraz a odpadá lepení a tmelení), vynikající akustické (vysoká vzduchová neprůzvučnost) a požární vlastnosti (EI 90). Všechny uvedené konstrukce byly odzkoušeny včetně zásuvek. Bezpečnostní stěny fermacell současně nabízí všechny přednosti sádrovláknitých materiálů fermacell – zákazník dostane certifikovaný produkt s vysokou odolností a minimální tloušťkou, která šetří místo. 
 
Testy probíhaly v průběhu března a srpna 2019 ve zkušebně TREZOR TEST s.r.o. v souladu s požadavky normy ČSN EN 1627:2000. Samotná zkouška na třídy RC2 / RC3 se skládala ze tří částí.
Příčky byly vystaveny statickému zatížení 6 kN v místech jednotlivých kotevních bodů, dynamické zatížení ověřovaly dopady 50 kg těžkého břemena, které z výšky 750 mm dopadalo do stanovených míst na povrchu příčky. Posledním testem byla doba průlomové odolnosti, která se prováděla pomocí normové sady nářadí a normou stanoveným způsobem.


 
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×