Obklady sloupů a nosníků s deskami fermacell Aestuver a Firepanel A1

01.10.2017

Jedna vrstva a navíc bez nutné povrchové úpravy

Publikace „Fermacell Aestuver – protipožární opláštění ocelových konstrukcí“ názorně představuje výhody deskových materiálů fermacell a jejich optimální oblasti použití.

Protipožární desky Aestuver jsou cementem pojené desky z lehčeného betonu vyztužené skelnými vlákny, určené k vysoce kvalitní požární ochraně. Tyto desky nabízí řešení požární ochrany pro stěny/stropy, obklady sloupů/ nosníků, elektrotechniku a vzduchotechniku, jakož i pro speciální konstrukce. Jsou mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům, mrazu a vodě. Lze je tak bez problémů použít k řešení požární ochrany pro prostředí s vysokými klimatickými nároky na stavební konstrukce. Jejich hladký povrch navíc umožňuje dobré přilnavé spojení s lepidly a povrchovými úpravami.

Ve vnitřních prostorách snormálním klimatem nebo svlhkým prostředím doporučuje jejich výrobce pro protipožární ochranu používat desky fermacell Aestuver, fermacell Firepanel A1 i standardní sádrovláknité desky fermacell. Ve venkovních prostorách, chráněných proti povětrnostním vlivům, je možné kromě desek Aestuver použít i Firepanel A1 nebo desky fermacell, vnechráněných venkovních prostorách jsou už poslední dva typy materiálů nevhodné a je proto potřeba se spolehnout na protipožární desky fermacell Aestuver.

Výše uvedená publikace obsahuje příklady výpočtu svýběrem vhodného deskového materiálu, výpočtem poměru Ap/V a stanovením minimální tloušťky opláštění. Kapitola Protipožární opláštění a konstrukční detaily obsahuje tabulky hodnot požadované požární odolnosti (od R30 do R240) při návrhových teplotách 350-750 °C. Podrobně jsou popsány i řešení opláštění sloupů a nosníků sdeskami fermacell Aestuver a fermacell Firepanel A1.

Nejnovější vydání brožury „Fermacell Aestuver – protipožární opláštění ocelových konstrukcí“ najdete na www.aestuver.cz

×

Fermacell® nastavuje standardy pro udržitelnou výstavbu

Nové enviromentální prohlášení o produktech fermacell®

Sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukládají CO2. Institut Bauen und Umwelt e.V. potvrdil nyní svým certifikátem EPD společnosti James Hardie Europe GmbH, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® mají negativní emise CO2 a splňují tak nejvyšší standardy pro udržitelnou výstavbu.
Více informací
×