Nová řešení pro speciální protipožární ochranu v tunelech a průmyslových aplikacích

Nová řešení pro speciální protipožární ochranu v tunelech a průmyslových aplikacích

19.02.2024
 
Společnost James Hardie Europe GmbH je nyní prvním výrobcem, který nabízí řešení pro opláštění ocelových prvků protipožární deskou Aestuver® T při teplotním namáhání podle křivky uhlovodíkového hoření (HC křivka) ve spojení s normou ČSN EN 13381-4.

Ocelové konstrukce se staly nedílnou součástí moderní architektury. Z ocelových konstrukcí se staví kancelářské a administrativní budovy, haly pro pořádání akcí, sportovní a průmyslové haly a průmyslové objekty, ale také železniční stanice a letiště. Architekti a investoři oceňují krátké doby výstavby a velká rozpětí, která zaručují vysokou míru flexibility a svobody projektování při renovacích, přestavbách a přístavbách a zajišťují vysokou míru hospodárnosti.
 
Přes všechny výhody použití oceli jako stavebního materiálu by se však nemělo zapomínat na to, že požár představuje pro nosnou konstrukci budovy zvláštní výzvu. Je to proto, že ocel ztrácí svou pevnost při teplotách nad 500 °C. V závislosti na požárním zatížení dosáhnou neizolované ocelové nosníky a sloupy této teploty přibližně po 5 až 10 minutách. Pro zajištění statické bezpečnosti budovy v případě požáru je proto nutné chránit ocelové nosníky a sloupy před příliš vysokými teplotami vhodným opláštěním.
 
Společnost James Hardie Europe nyní nabízí nové konstrukce a systémy pro opláštění ocelových nosníků a sloupů a je prvním výrobcem, který nabízí možnosti opláštění ocelových prvků při teplotním namáhání v souladu s uhlovodíkovou HC křivkou (teplota plynu do 1100 °C). Zejména pro požadavky požární ochrany v tunelech a pro speciální požární ochranu v rafineriích, chemickém průmyslu a průmyslových závodech se tak otevírají nové možnosti použití protipožárních panelů Aestuver® T.
 
Obklad lze navrhnout jako jednovrstvý v třídách požární odolnosti R30 až R120. V závislosti na základní konstrukční teplotě (od 350° do 750 °C) a požadované třídě požární odolnosti jsou k dispozici řešení s protipožárními deskami Aestuver® T o tloušťce 30, 40, 50 nebo 60 mm. ETA-15/0531 ve spojení s hodnotící zprávou 2018-Efectis-R001547 slouží na základě konkrétního projektu jako osvědčení pro toto speciální použití desek Aestuver® T.
 
Veškeré podrobnosti o speciální protipožární ochraně pro obklady ocelových nosníků a ocelových sloupů jsou shrnuty v aktualizovaném přehledu konstrukcí fermacell®, James Hardie a Aestuver®, který je volně ke stažení na adrese www.fermacell.cz. Tištěnou verzi si můžete objednat e-mailem na adrese [email protected].
 
Obrazový materiál
 
Společnost James Hardie Europe je nyní prvním výrobcem, který nabízí řešení s protipožární deskou Aestuver® T pro opláštění ocelových sloupů a nosníků podléhajících teplotnímu namáhání podle křivky uhlovodíkového hoření (HC křivka) ve spojení s normou ČSN EN 13381-4.
Opláštění ocelových sloupů a nosníků v souladu s uhlovodíkovou křivkou hoření
Obrázek: James Hardie Europe GmbH
 
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×