Nová publikace Fermacell – navrhování vysokých stěn otevírá nový segment výstavby

02.10.2014

Fermacell je jako v jiných případech, i v oblasti vysokých stěn v popředí evropského vývoje a naplňuje svoji pověst inovátora a výrobce s vysokým technickým know-how. Dokazuje to i nová publikace „Fermacell – navrhování vysokých stěn“. Její vznik na půdě firmy Fermacell není náhoda - Fermacell je v současnosti jediným dodavatelem deskových materiálů na bázi sádry, který problematiku vysokých stěn řeší v souladu s evropskými normami.

Informace v nové publikaci, která je součástí obsáhlé knihovny technických řešení největšího evropského výrobce sádrovláknitých desek, poslouží projektantům a architektům při přípravě dokumentace staveb od fáze koncepčních návrhů po prováděcí dokumentaci a požárně bezpečnostní řešení. Realizační firmy v ní najdou informace pro správné provedení všech detailů, investorům a technickým dozorům pomůže při hodnocení možných variant a kontrolu realizace.

„Současně předpokládáme, že příručka bude užitečná i příslušným specialistům HZS při výkonu státního požárního dozoru v oblasti stavební prevence a přispěje tak k omezení komplikací při posuzování dokumentace PBS a sjednocení pohledů všech zúčastněných stran na problematiku požární odolnosti vysokých nenosných stěn.“, říká Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti Fermacell GmbH, o.s. Praha a dodává: „Příručka se zaměřuje na systémy nenosných vysokých vnitřních stěn, opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell, sádrovláknitými deskami fermacell Firepanel A1 a cementovláknitými deskami fermacell Powerpanel H2O.“

Je zřejmé, že ani po více než 120 letech od patentování prapředka dnešních desek na bázi sádry (i cementu) a zhruba 45 let od zahájení výroby sádrovláknitých desek fermacell se inovační potenciál této stavební technologie nevyčerpal. Naopak – systémy suché výstavby jsou stále schopny naplňovat rostoucí požadavky stavebního trhu.

Jaroslav Benák k nové publikaci ještě dodává: „Tak jak v posledních desetiletích v Evropě i ve světě rostly rozměry skladových a logistických hal, průmyslových výrobních hal a nastal rozvoj výstavby obřích nákupních parků, multikin, sportovních a zábavních center, byly na vnitřní dělící konstrukce kladeny z hlediska jejich výšky - při zachování všech dalších parametrů jako je požární odolnost, neprůzvučnost a statická bezpečnost - stále náročnější požadavky. Systémy vnitřních nenosných stěn / příček, montované ze sádrovláknitých a cementovláknitých desek fermacell jsou, vzhledem ke svým dlouhodobě osvědčeným výhodám u příček v obytné výstavbě, administrativních a veřejných budovách, efektivním řešením i pro použití jako vysoké stěny. Pro stanovení pravidel pro správný návrh, realizaci a kontrolu systémů vysokých stěn fermacell bylo třeba provést řadu zkoušek, výpočtů a expertizních posudků. A na jejich základě je nyní i v ČR k dispozici ucelený podklad pro technickou praxi.“

Novou publikaci si můžete stáhnout na zde...

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×