Nema postavila ve Vraňanech atraktivní dřevěnou jahodárnu

Nema postavila ve Vraňanech atraktivní dřevěnou jahodárnu

25.01.2023
 
Předloňská farmářská sezóna společnosti Vraňany Farma Hanč přinesla jednu velkou novinku. Zakladatelé farmy zákazníkům představili novou tvář moderní farmy a otevřeli největší farmářskou prodejnu s bistrem v regionu.
 
O realizaci se postarala firma Nema, spol. s r.o. z jihočeské Olešnice, autorem návrhu je Ing. arch. Jan Lapčík z pražského atelieru Fusion Architects. Množství detailů v rámci požárně bezpečnostních řešení staveb, akustiky a vzduchotěsné obálky se podařilo vyřešit i díky sádrovláknitým deskám fermacell, se kterými má olešnická Nemá mnoho zkušeností. Nový moderní prostor poskytuje nejen pohodlné nakupování kvalitních farmářských produktů, ale umožňuje i exkluzivní ochutnávku pokrmů připravených z vlastních surovin, vypěstovaných na vraňanských polích.
 
Malá středočeská obec Vraňany je už téměř 25 let vyhledávaným cílem všech milovníků jahod
V roce 1998 tady založili bratři Milan a Radek Hančovi rodinnou farmu, která nyní hospodaří na ploše přes 300 ha a zaměřuje se hlavně na pěstování jahod, zeleniny a sazenic jahodníku a následně jejich prodej na farmě. V současnosti je Farma Vraňany největším pěstitelem jahod u nás a její areál ročně navštíví desítky tisíc návštěvníků (farma se zaměřuje i na velice oblíbené samosběry). Ti si tady mohou koupit jak čerstvé jahody, tak i sazenice a pestrý sortiment čerstvého ovoce a zeleniny i výrobků z jahod.
 
Podle slov ředitele firmy Nema spol. s r.o. Ing. Tomáše Nemravy měla nová budova poskytnout odpovídající zázemí pro návštěvníky a současně harmonizovat s předmětem podnikání rodinné firmy. „Ing. arch. Jan Lapčík z pražského atelieru Fusion Architects, který je autorem návrhu, nás oslovil a s ním jsme pak na projektu spolupracovali. Postupně vznikaly různé studie, návrhy tvaru budovy, detaily opláštění apod. Přípravné práce trvaly dva roky a až poté se začalo stavět.“ říká Tomáš Nemrava.
 
Celá příprava trvala dva roky
Jen příprava výrobní dokumentace trvala tři měsíce, přičemž doba realizace, která byla zahájena v roce 2021, trvala necelých sedm měsíců. Samotná montáž dřevěné konstrukce (ta část, kterou měla na starosti společnost Nema) zabrala měsíc. Náročné bylo už založení stavby, které představovalo kombinaci železobetonových patek, železobetonových pasů a vetknutí patek firmy Nema do betonu. Stavba nová jahodárny obsahovala velké množství ocelových spojů s přípravou na hale a dokováním na stavbě, což kladlo vysoké požadavky na přesnost. Vzhledem k délce prvků nebyl jednoduchý ani příjezd na stavbu. Realizační firma se navíc musela vypořádat s množstvím detailů v rámci požárně bezpečnostních řešení staveb, akustiky a vzduchotěsnosti obálky.
 
Ing. Eliška Janečková, obchodní ředitelka firmy Nemá spol. s r.o., říká: „Celá konstrukce je tvořená těžkým nosným skeletem, který tvoří nosnou konstrukci budovy, dole v přízemí je kompletní prosklená fasáda, obklad budovy tvoří sibiřský modřín. Skelet se oplášťoval v požární uzavřené skladbě. Celá příprava probíhala v našich dílnách, kde byly rámy sešroubovány, pak se však částečně rozebraly tak, aby se daly převézt.“
 
Komplikované bylo řešení požární odolnosti
Budova byla rozdělena do čtyř požárních úseků, přičemž jak příčky, tak stropy jsou chráněny proti požáru. Při řešení protipožární ochrany sehrály významnou roli sádrovláknité desky fermacell® – v opláštění dřevěných konstrukcí jsou instalovány dvě sádrovláknité desky fermacell®, každá v tloušťce 18 mm.
 
Nema postavila ve Vraňanech atraktivní dřevěnou jahodárnu
Nema postavila ve Vraňanech atraktivní dřevěnou jahodárnu
Nema postavila ve Vraňanech atraktivní dřevěnou jahodárnu
Nema postavila ve Vraňanech atraktivní dřevěnou jahodárnu
Nema postavila ve Vraňanech atraktivní dřevěnou jahodárnu

 

Nema postavila ve Vraňanech atraktivní dřevěnou jahodárnu
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×