Získejte odměnu za nákup! Jamesovy odměny jsou zpět.

Náročná přestavba školní budovy z 19. století

Náročná přestavba školní budovy z 19. století

17.05.2021
 

Září v celé své nové kráse: Budova „Alte Knabenschule“ v německém Furth im Waldu, ve které získala nové zázemí odborná akademie pro sociální vzdělávání a nová odborná škola pro péči o děti, prošla kompletní rekonstrukcí.

 

Požární ochrana, nízká konstrukční výška a omezená statická únosnost byly hlavními výzvami, které museli překonat architekti při přestavbě budovy bývalé chlapecké školy z konce 19. století. Se suchými podlahovými systémy ze sádrovláknitých desek fermacell® však mohli implementovat řešení, které je nehořlavé, lehké, odolné vůči zátěži, a současně s ním lze realizovat tak štíhlé konstrukce, že přechody mezi podlahou a původními starými schody z přírodního kamene mohly být zcela plynulé.

 

Zachování starého dřevěného trámového stropu

 

Staré dřevěné trámové stropy, které měly být zachovány, představovaly při renovaci budovy zvláštní výzvu. Pozornost se soustředila na tři hlavní problémy:

 

  • statika, omezená nosnost stávající konstrukce

 

  • protipožární ochrana, protože budova odpovídala podle německých předpisů třídě budovy 5 a představovala speciální stavbu, u které je povolena pouze požární ochrana F90

 

  • konstrukční výška: protože bylo potřeba zachovat stará schodiště s obkladem z přírodního kamene, musela být výška nové podlahové konstrukce plánována co nejnižší tak, aby se eliminovaly další mezikroky v přechodové oblasti mezi schody a podlahou.

 

V tomto kontextu se proto od počátku v projektu počítalo se suchými podlahovými systémy.

 

Výhody suchých podlahových systémů

 

Suché podlahové systémy bodují svou nízkou hmotností na jednotku plochy, takže s nimi nejsou spojeny žádné statické problémy. V závislosti na značce, struktuře a systému jsou u suché výstavby dostupné podlahové prvky s hmotností od 20 kg / m². Například v případě cementových potěrů je třeba brát v úvahu v závislosti na tloušťce plošnou hmotnost 100 až 120 kg / m². Pružnost suchých podlah je srovnatelná s konvenčními systémy masivních potěrů.

 

Kromě toho poskytují vysokou bezpečnost v protipožární ochraně (nehořlavé, třída A2-s1 d0 podle EN 13501), stejně jako dobrou kročejovou neprůzvučnost a tepelnou izolaci. Do budovy se nevnáší žádná další vlhkost, takže nejsou nutné dlouhé doby schnutí – u běžných potěrů je třeba počítat s délkou čtyř týdnů a více. Ve skutečnosti můžete po instalaci suchých podlah fermacell® pokračovat v práci téměř bez technologických přestávek. Lze po nich okamžitě chodit a dají se ihned po vytvrzení lepidla plně zatížit a instalovat finální povrchovou vrstvu. Za běžných teplotních podmínek v místnosti je doba vytvrzení pouze 24 hodin.

 

Rychlé zpracování

 

Architekt Peter Hickl se rozhodl pro podlahové prvky fermacell® 2 E 33. Skládají se ze dvou slepených sádrovláknitých desek fermacell® tloušťky 12,5 mm a nakašírované dřevovláknité desky tloušťky 10 mm. Kombinují dobrou kročejovou zvukovou izolaci se stabilní konstrukcí podlahy. Obvodová polodrážka široká 5 cm zaručuje v kombinaci s praktickým formátem a nízkou hmotností rychlé a snadné zpracování. Podlaháři mohli ihned po instalaci a bez prodlení na ně lepit podlahovou krytinu z PVC.

 

Před pokládkou suchých podlahových prvků byly stávající dřevěné trámové stropy nad suterénem a prvním patrem staticky vyztuženy instalací dalších ocelových nosníků, které zmenšují rozpětí dřevěného trámového stropu. V administrativní části objektu v přízemí, ve třídách a na chodbě prvního a druhého patra realizační firma poté odstranila ze starého dřevěného trámového stropu palubky a nahradila je panely na bázi dřeva. Aby bylo možné zaručit rovný podklad, potřebný pro pokládku suchých podlah fermacell®, aplikovali řemeslníci na celý povrch Samonivelační stěrku fermacell®. Samonivelační stěrka je vhodná zejména pro vyrovnání nerovností do 20 mm a je odolná vůči kolečkovým židlím podle ČSN EN 12529 již od 1 mm tloušťky.

 

Připraveno k instalaci podlahové krytiny již po 24 hodinách

 

Po nanesení Samonivelační stěrky fermacell® začali řemeslníci pokládat podlahové prvky. Pokládku realizovali od konce místnosti ke dveřím s převazem spár (vzdálenost mezi spoji > 20 cm). Jednotlivé prvky lepili podlahovým lepidlem fermacell®. Lepidlo se nanáší jednoduchým a rychlým způsobem z lahve pomocí dvou trysek – v jednom pracovním kroku – na polodrážku podlahových prvků. Prolepené podlahové prvky byly poté v oblasti polodrážky sešroubovány nebo spojeny sponkami.

 

Po vytvrdnutí lepidla (přibližně o 24 hodin později) byla podlaha plně pružná a připravená k pokládce podlahové krytiny. Protože architekti naplánovali vinylovou podlahovou krytinu – v administrativní části v přízemí byly položeny samolepicí vinylové dílce – podlaháři před aplikací vinylu zcela vyrovnali celou plochu samonivelační stěrkou fermacell®. Výsledkem byla podlahová konstrukce, která s výškou suché podlahy pouhých 35 mm splňuje požadavky v oblasti použití 3 (přípustné bodové zatížení 3,0 kN) a současně plně odpovídá požadavkům požární ochrany F90 minut.

 

"Alte Knabenschule"

 

Budova „Alte Knabenschule“, sloužila od svého dokončení v roce 1885 až do roku 1968 jako chlapecká škola. Poté byla administrativní budovou francouzské posádky ve Furth im Waldu a později zde působilo vzdělávací centrum pro dospělé. Různé formy využití si vyžádaly řadu změn. "Přesto byla po stavební stránce v celkově dobrém stavu," říká Dipl. Ing. Peter Hickl, architekt a urbanista v kanceláři architektů planwerkstatt Architekten ve Furth im Waldu. V budově postavené ve stylu vilhelmovského Německa však byla nutná rozsáhlá rekonstrukce, aby bylo zajištěno optimální výukové prostředí pro obě školní instituce. Společný správní prostor je připojen k přízemí. Tam jsou také prostory pro výuku řemesel a hudební kurzy. V prvním a druhém patře se nachází pět učeben, stejně jako speciální učebna pro výtvarnou výchovu, ukázková místnost pro péči o děti a víceúčelová třída, kterou využívají obě školy.
 

Náročná přestavba školní budovy z 19. století
Náročná přestavba školní budovy z 19. století
Náročná přestavba školní budovy z 19. století
Náročná přestavba školní budovy z 19. století

 

×

Jamesovy odměny jsou zpět!

Je to jednoduché: NAKOUPÍŠ, DOSTANEŠ!
Prodejní akce běží od 15.09. do 15.11.2023.
Nakupte ve svých stavebninách jakýkoliv podlahový prvek fermacell® nebo fermacell® Therm25 a získejte odměnu.

 
Více informací
×