Martin Chuman z VEXTA DOMY představuje zajímavé nástavby a rekonstrukce obvodového pláště s deskami fermacell®

Martin Chuman z VEXTA DOMY představuje zajímavé nástavby a rekonstrukce obvodového pláště s deskami fermacell®

08.01.2024
 
Společnost VEXTA DOMY je členem ADMD a patří mezi největší dodavatele dřevostaveb v ČR. Na obvodových stěnách a příčkách jejích rodinných domů se už několik let uplatňují i sádrovláknité desky fermacell®, desky fermacell® však využívá i při realizaci svých nástaveb a realizacích obvodových plášťů. Martin Chuman je ve firmě obchodním manažerem pro klíčové zákazníky a díky jeho domluvě s Dipl.-Ing. (FH) Jaroslavem Benákem, vedoucím technického oddělení společnosti James Hardie Europe připravil přehled zajímavých realizací firmy VEXTA DOMY v oblasti nástaveb a obvodových plášťů.
 
Jeho slova prakticky prezentují hlavní výhody, které realizace nástavby formou panelové výstavby přináší. Těmi jsou hlavně možnost využití stávajících budov ve městech bez rozšiřování do šířky, což bývá často problematické v hustě zastavěných oblastech. Tímto způsobem lze vytvořit například nové byty, a to bez nutnosti zástavby další plochy, která může dobře sloužit například jako park či dětské hřiště.
 
Nástavby také poskytují flexibilitu v navrhování a plánování městských oblastí. Města mohou lépe reagovat na dynamické potřeby obyvatelstva a ekonomické změny bez nutnosti zásadních změn v infrastruktuře. Dále mohou nástavby přinést nové možnosti pro zlepšení kvality života ve městech, a to přidáním zelených střech či teras, což může přispět ke zlepšení životního prostředí a pohodlí obyvatel. Významným argumentem jsou rovněž ekonomické aspekty, kdy využití existujících budov a infrastruktury pro nástavby namísto vytváření zcela nových budov, kde se využívají již existující základy a konstrukce, výrazně snižuje náklady na celou výstavbu. Názorně průběh jedné z níže uvedených realizací prezentuje i video na YouTube kanálu VEXTA.

Nástavba administrativního objektu
Na základě firemních potřeb bylo nezbytné rozšířit zázemí společnosti, kdy nejvhodnější cestou bylo rozšíření formou nástavby na současnou administrativní budovu. Důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly, jsou prakticky učebnicovým příkladem výhod řešení nástavby formou panelové prefabrikace. Minimální zatížení okolí stavby a subtilní konstrukce umožňují získat větší užitnou plochu, navíc i při výborných tepelně-izolačních vlastnostech obvodového pláště, nízké uhlíkové stopě stavby a samozřejmě rychlosti celé realizace.
 
  • inženýrink a projekce nám, bohužel nepřekvapivě, zabrala cca 8 měsíců,
  • výroba panelů na dílně nám probíhala cca 1200 hodin - 11 pracovních dní, na projektu pracovalo „nepřetržitě“ 13 výrobních dělníků,
  • celková plocha sádrovláknitých desek fermacell®, použitých na záklop, byla 950m²,
  • 2x kamion s obvodovými stěnami a příčkami, 1x kamion se stropními panely a 1x kamion s atikami
  • v průběhu stavby jsme dále přivezli 1x kamion s interiérovými materiály (obklady, dlažby, sanita, interiérové dveře, podlahy atd.),
  • provizorně odkrytá stavba, kdy hrozilo případné zatečení vody, byla jen po dobu tří dnů. Následně již stavba pokračovala bez rizika zatečení.
 
Samotná výstavba započala dne 20.července 2023. a hotový objekt byl dokončen již k datu 20.září., tj. za dva měsíce. Následně další měsíc probíhalo vybavování nábytkem a technické infrastruktury.
zajímavé nástavby a rekonstrukce obvodového pláště s deskami fermacell
zajímavé nástavby a rekonstrukce obvodového pláště s deskami fermacell
zajímavé nástavby a rekonstrukce obvodového pláště s deskami fermacell
zajímavé nástavby a rekonstrukce obvodového pláště s deskami fermacell
zajímavé nástavby a rekonstrukce obvodového pláště s deskami fermacell
zajímavé nástavby a rekonstrukce obvodového pláště s deskami fermacellRekonstrukce obvodového pláště OU a MŠ Lukov
Podobný systém panelové výstavby jsme použili i pro rekonstrukci OU a MŠ Lukov ve Zlínském kraji. Tam se situace komplikovala tím, že bylo nutné z budovy nejdříve odstranit původní tzv. „Boletické panely“, které obsahují nebezpečný azbest a které tvořily obvodovou obálku budovy. Proto celá realizace probíhala za velmi přísných hygienických opatření. Současně byl výrazný termínový tlak na provedení celé rekonstrukce, a to zejména z důvodu začátku školního roku místní školky. To samozřejmě nahrávalo našim prefabrikovaným systémům, kdy jsme si výrobně mohli celou zakázku předvyrobit na dílně a na stavbě jen vyrobené a připravené panely osadit a napojit na stávající konstrukce. Na dílně jsme kompletní zaklopené panely vyráběli celkem 6 celodenních směn, kdy se jednalo o 35 samostatných panelů. Samotná instalace panelů na stavbě trvala pouze 2 pracovní dny s tím, že další 2 pracovní dny jsme prováděli již jen dokončovací práce. Pro obvodové panely jsme použili sádrovláknité desky fermacell® jak z vnitřní, tak i z vnější strany. Celkem bylo na opláštění panelů použito 770 m2 sádrovláknitých desek, což odpovídá ploše jednoho házenkářského hřiště.

Rekonstrukce obvodového pláště OU a MŠ Lukov
Rekonstrukce obvodového pláště OU a MŠ Lukov
Rekonstrukce obvodového pláště OU a MŠ Lukov
Rekonstrukce obvodového pláště OU a MŠ LukovPříběh jedné nástavby komerčního objektu v Kostelci nad Labem
Před více než rokem jsem se na základě krátké poptávky sešel s manžely, kteří by rádi na svém komerčním objektu provedli formou nástavby vybudování několika bytových jednotek. Tyto bytové jednotky a jejich realizace formou nástavby měla jediný cíl, a to nabídnout byty v lokalitě, kde je bytů nedostatek a vytvořit tak podmínky pro příchod obyvatel, kteří by uvítali i možnost práce v blízkosti nového bydliště. A protože záměr byl jasný, zbývala již jen drobnost, vše vymyslet, zajistit všechna povolení a stavbu zrealizovat.
 
Architektonická studie celého projektu nám zabrala zhruba měsíc intenzivní práce. Následovalo samotné projektování celé nástavby a vyřizování stavebního povolení. To nebyla vůbec jednoduchá záležitost, ovšem po mnoha peripetiích jsme si za 9 měsíců mohli pogratulovat a stavební povolení nabylo právní moci.
 
Všichni jsme již netrpělivě očekávali, až se budeme moci pustit do stavby samotné a všechny uvedené přípravné práce nám toto očekávání stále oddalovaly. Ovšem tím, že jsme měli připravený projekt v prováděcím standardu, mohli jsme obratem vymodelovat ve 3D kompletní dílenskou dokumentaci, kterou jsme digitálně propojili i s naším dodavatelem statické konstrukce. Na tomto modelu jsme již mohli s přesností na milimetry řešit všechny detaily konstrukcí, které jsme si mohli dopředu připravit a odladit pro realizaci samotnou.
 
Nástavbu jsme začali realizovat počátkem května 2023 a to realizací nosné konstrukce. V polovině měsíce května jsme dvěma navazujícími etapami zrealizovali kompletní nástavbu, tzn. šest nových bytových jednotek a dalšího přípravného prostoru pro další využití v budoucnu. To všechno bylo hotovo během 4 týdnů a majitelé mohli započít s dalšími navazujícími činnostmi. Primárně jsme pro výrobu panelů používali systém suché výstavby od společnosti James Hardie Europe, konkrétně sádrovláknité desky fermacell®. S technickým oddělením firmy jsme vytipovali skladby, které dokáží splnit přísné požární i akustické požadavky, které byly projektem definovány například pro mezibytové stěny nebo únikové prostory.Pro společnost James Hardie Europe připravil v listopadu 2023 pan Martin Chuman, manažer pro klíčové zákazníky společnosti VEXTA.
 
I Jaroslav Benák vidí podobně jako Martin Chuman v nástavbách na bázi dřeva velký potenciál: „Kromě zisku nových obytných prostor a možnosti modernizace či rekonstrukce stávajícího objektu výrazně zkracují technologické prostoje a tím zrychlují doby výstavby. Navíc jsou to lehké stavební prvky, které nadměrně nezatěžují stávající budovu. Velkou výhodou nástaveb na bázi dřeva jsou velmi dobré tepelné a akustické vlastnosti (vzduchová a kročejová neprůzvučnost), požární bezpečnost (REI 30 – REI 120) a subtilnost obvodové konstrukce (a tím i zisk obytné plochy navíc). Vysoká je díky prefabrikaci a systémové kontrole celého procesu kvalita provedení, nástavby navíc nabízí optimalizované technologické postupy (například minimální zatížení ostatních budov hlukem ze stavby). Dnešní Investoři navíc čím dál víc oceňují i skutečnost, že nástavby představují obnovitelnou a udržitelnou výstavbu, ohleduplnou k lidem i životnímu prostředí.“
 

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×