„Konce s praskajícími stěnami v dřevostavbách aneb“? Správné napojení obvodové stěny dřevostavby na základovou desku díky výplňové maltě fermacell

18.06.2018

Společnost Fermacell dlouhodobě prezentuje klíčové detaily konstrukcí a vysvětluje, čemu mají projektanti, architekti a montážní firmy při projektování a montáži konstrukcí na bázi dřeva věnovat zvláštní pozornost. Důležité je například správné řešení přechodu od masivní k dřevěné konstrukci. Dobrým pomocníkem při realizaci tohoto konstrukčního detailu je výplňová malta fermacell. Tato roztažná cementová malta vyplňuje dutiny mezi základovou deskou a dřevěnou prefabrikovanou stěnou, nesmršťuje se a po vytvrzení přenáší celoplošně zatížení stěny na základovou desku.

„Kromě nepřehlédnutelných a nezpochybnitelných pozitiv dřevostaveb musíme mluvit i o problémech, k nimž vedou nedostatky v plánování a provádění i neznalost důležitých stavebně konstrukčních souvislostí dřevostaveb. Navrhovatelé i realizační firmy by proto vždy měli znát odpovědi na otázky „Co je důležité při navrhování konstrukcí na bázi dřeva?“ nebo „Čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost?“. Obzvlášť citlivá je například oblast soklu, který umožňuje přechod od masivní k dřevěné konstrukci. Správně je v tomto případě třeba řešit napojení konstrukce na bázi dřeva na základovou desku, která má vždy tolerance tloušťky a není nikdy úplně rovná. Nutné je také zohlednit celoplošný přenos zatížení z obvodové stěny do základové desky.“ říká Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti Fermacell.

Podmaltování prahu stěny nebo podložení špalíky

Betonová základová deska má vždy tolerance. U zděných staveb to zpravidla vyrovnají různě silné maltové spáry, u dřevostaveb to však není možné. Proto se musí vyrovnání výškových rozdílů (nerovností) mezi základem a prahem stěny provést dodatečně. Běžně se používají dvě různé metody – podmaltování prahu stěny nebo osazení stěny do výplňové malty.
U první metody zůstává pod dolními pásy spára nejméně 2 cm.
Pokud jsou spáry užší, nedovolují čisté celoplošné podmaltování prahu stěny. U této metody se pod stěnové prvky podkládají distanční destičky nebo špalíky. Poté se spára vyplní výplňovou maltou fermacell, která zaručuje celoplošné vyplnění spáry a přenos zatížení na základovou desku.

Kromě podmaltování je také možnost osadit stěnu přímo do připravené výplňové malty. V tomto případě je nachystána výplňová malta na základové desce a dle statiky jsou v rozteči 62,5 mm nebo 125 mm připraveny výškové špalíky. Následně se celý panel osadí na připravenou desku. Malta se přizpůsobí a vyplní každou nerovnost. Maximální tloušťka vrstvy je 40 mm, minimální 5 mm.

Špalíky musí být dostatečně odolné: z rezistentního dřeva, ještě lépe z kovu nebo umělé hmoty, protože natrvalo zůstávají pod dřevěnými stěnami.

Výplňová malta fermacell foto 01
Výplňová malta fermacell foto 02 detail obvodová stěna - sokl
Výplňová malta fermacell foto 03 nanášení 01
Výplňová malta fermacell foto 04 nanášení 02

Závěr

Napojení stěny na základovou desku musí pohltit vertikální zatížení a přenést jej na základovou desku (nebo desku sklepa). Malta se nesmršťuje jako např. normálně používané malty, zvětšuje objem v průběhu dvou hodin a celoplošně přenáší zatížení. Mezi další funkce patří eliminace tepelných mostů, vyrovnání tolerancí mezi stěnou a základovou deskou či napojení, resp. vytvoření vzduchotěsné roviny. Důležitá je také funkční snadná montáž, ochrana před hmyzem a drobnými zvířaty a konečný vzhled. Všechny výše uvedené funkce spolehlivě plní výplňová malta fermacell.

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×