Firma VESPER FRAMES postavila s fermacellem v Norsku ekologické a energeticky aktivní rodinné domy

19.08.2015

Česká firma VESPER FRAMES přijala nelehkou výzvu a pustila se developerského projektu ve dvou norských lokalitách: první vHurdalu 70 km od Osla a druhou vKirkenes, daleko za polárním kruhem. Stavební desky fermacell, zabudované v prefabrikovaných elementech, tak urazily zRýmařova více než 3000 km.

V Hurdalu bylo postaveno pět rodinných domů a čtyři dvojdomky, v Kirkenes pak dva dvojdomky. Autorem architektonického návrhu byla norská společnost Stilla Utvikling AS, která má dlouholeté zkušenosti strvale udržitelným bydlením a která se aktivně účastní na projektu Hurdalssjøen Økologiske Landsby (Ekologická vesnice vHurdalu). Výstavba probíhala od září 2014 do dubna 2015 a celý projekt byl založen na myšlence vybudování nového bydlení vrámci trvale udržitelného rozvoje. Proto byly vdomech použity co nejvíce přírodní materiály a materiály, které vsobě neobsahují zbytečná lepidla a další látky. Dohled nad výběrem materiálů byl ze strany norského zadavatele velmi přísný. Domy byly navíc postavené vtakovém energetickém standardu, že i vnorských klimatických podmínkách byly plusové.

Ing. Petr Novák zVESPER FRAMES knárokům norského investora dodal: „Prakticky na každém místě vbudově se řešilo, zda materiál, který byl vdaném místě použitý, nemá více ekologickou variantu. Ztohoto pohledu neměly stavební desky fermacell žádný problém a také proto byly na projektu použity. Samotná výroba a složení desek je velmi šetrné kživotnímu prostředí a navíc se zdesek nemůže vypařovat žádný formaldehyd, jako je tomu u lepených desek na bázi dřeva.“

Samotné složení stěn názorně ukazuje, jak se ekologickou stránku u norských domů dbalo.

Exteriér >> interiér:

  • dřevěný obklad (buď neošetřený, nebo natřený ekologickým nátěrem, splňujícím nejpřísnější ekologická a zdravotní kritéria)
  • rámová konstrukce ze Steico nosníků, izolovaná dřevovláknitou izolací
  • zinteriéru byl podle typu domu a přání klienta použit buď dřevěný obklad, nebo desky fermacell.

V domech byly navíc sádrovláknité desky fermacell použity i ve formě podlahových prvků. Vpodmínkách, které vlednu při výstavbě vládly (-30°C), by byly mokré procesy prakticky neaplikovatelné.

×

Fermacell® nastavuje standardy pro udržitelnou výstavbu

Nové enviromentální prohlášení o produktech fermacell®

Sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukládají CO2. Institut Bauen und Umwelt e.V. potvrdil nyní svým certifikátem EPD společnosti James Hardie Europe GmbH, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® mají negativní emise CO2 a splňují tak nejvyšší standardy pro udržitelnou výstavbu.
Více informací
×