Fermacell vydává nový Požární a akustický katalog konstrukcí fermacell

21.11.2014


Ve srovnání sposledním vydáním zlistopadu 2013 obsahuje nová publikace 56 nových stěnových konstrukcí shodnotami pro vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost.
Nové stěnové konstrukce smateriály fermacell rozšiřují nabídku řešení pro suchou výstavbu, dřevostavby, předsazené stěny, obklady stěn, protipožární opláštění fermacell, podhledy, dřevěné stropy a střešní konstrukce fermacell. Oživením publikace jsou vizualizace základních konstrukcí s pojmenováním jejích jednotlivých složek.


Nový Požární a akustický katalog konstrukcí FERMACELL tak bude opět užitečnou a praktickou pomůckou nejen pro architekty, projektanty, ale také pro montážní firmy, soukromé stavebníky, studenty a další zájemce o moderní suchou výstavbu.

Deset nových konstrukcí pro suchou výstavbu prezentuje vnovém katalogu například ekonomické konstrukce sdeskou fermacell 10 mm (1S10 spožární odolností EI 30 nebo 1S01, což je nejjednodušší příčka pro rozdělení prostoru). Do interiéru spotřebou vysokého akustického útlumu jsou určeny stěnové konstrukce 1S34 pro vysoký akustický útlum (až 75dB vzduchové neprůzvučnosti, do mokrých provozů pak konstrukce sdeskou Powerpanel H2O. Pro všechny konstrukce suché výstavby je vkatalogu nově zakomponované řešení pro vysoké příčky, které obsahuje to nejpodstatnější zdalší letošní novinky vpublikační edici Fermacell - Navrhování vysokých stěn.

Největší přírůstek obsahuje část věnovaná konstrukcím dřevostaveb, která se rozrostla o 32 nových stěnových konstrukcí. Ty například obsahují ekonomické řešení pro nosné stěny bungalovů sdeskou fermacell 10 mm (1HT10 a 1HT13), akustické stěny, plnící požadavky na mezibytové konstrukce svysokými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost. Předstěny jsou vtéto části nově řešeny na akustických profilech fermacell. Nové jsou také difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb sparobrzdnou deskou fermacell Vapor a cementovláknitou deskou fermacell Powerpanel zvnější strany. 12 nových konstrukcí smasivními dřevěnými (CLT) panely sopláštěním fermacell řeší zlepšení akustických vlastností konstrukce, a to až o 38 dB oproti samotnému CLT panelu. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti bylo naměřeno jak u přímého opláštění deskami fermacell, tak u obkladu zdesek na akustických profilech nebo u předsazených stěn vsystému fermacell.

U předsazených stěn přibylo vnovém vydání Požárního a akustického katalogu pět nových konstrukcí, u obkladů stěn je novinkou devět nových konstrukcí sYtong tvárnicemi, kde fermacell opláštění řeší zlepšení akustických vlastností příček a to až o 28dB. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti bylo naměřeno, podobně jako u konstrukcí jak přímým opláštěním deskami fermacell, tak obkladem zdesek na akustických profilech nebo předsazenými stěnami vsystému fermacell (konstrukce 3WS4 zlepšuje akustické vlastnosti až o 28dB).

Protipožární opláštění smateriály fermacell obsahuje zjednodušený návod pro návrh protipožárního opláštění ocelových sloupů a nosníků nově sdeskami Firepanel A1 a Aestuver. Tato kapitola je výběrem zobsáhlé brožury, která se připravuje.

U podhledů je jednou z nových konstrukcí podhled sdvojitým opláštěním deskou Firepanel A1 pro EI 60 DP1, u dřevěných stropů pak například spodní opláštění dřevěného trámového stropu na akustických profilech sREI 30. Vnabídce střešních konstrukcí jsou dvě nové skladby sakustickým měřením a vzduchovou neprůzvučností 57 až 59 dB.

Vpublikaci jsou tři nové kapitoly, které se věnují požární bezpečnosti staveb, ochraně proti hluku a řešení spár. Jsou to výběry zpublikace Fermacell - navrhování a provádění dřevostaveb, které vysvětlují terminologii, požadavky norem a postupy pro jejich splnění.

Velký důraz by měl čtenář věnovat tabulce 14.2 Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi vbudovách podle ČSN 73 0532, která je základním prvkem pro správný návrh podlahy a pomůckou při orientaci vakustických hodnotách katalogu.

Nový Požární a akustický katalog konstrukcí fermacell si můžete stáhnoutzde.

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×