Získejte odměnu za nákup! Jamesovy odměny jsou zpět.

Dřevěné hybridní konstrukce výrazně zkracují dobu výstavby

Dřevěné hybridní konstrukce výrazně zkracují dobu výstavby

23.03.2023
 
Vysokou spolehlivost ve fázi projektu, procesu plánování a stanovení termínů doplňuje perfektní kvalita provedení
 
Trendy ve stavebnictví vyrůstají z inovativního technického vývoje. Často jsou také ekonomickou odpovědí na požadavky trhu. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v současné době vyžaduje optimalizaci procesů na staveništi. Hybridní dřevostavby jsou na vzestupu jako systém, s nímž lze rychle, flexibilně a hospodárně stavět nejrůznější budovy. Sádrovláknité desky fermacell® hrají u těchto staveb u nás i v zahraničí prim.
 
Vedle čistě dřevěných konstrukcí se v posledních letech stále více prosazuje hybridní metoda dřevostaveb, zejména u vícepodlažních staveb. Zde se cíleně využívají výhody masivní a dřevěné konstrukce,
 
Vedle čistě dřevěných konstrukcí se v posledních letech stále více prosazuje hybridní metoda dřevostaveb, zejména u vícepodlažních staveb. Cíleně se zde využívají výhody masivní a dřevěné konstrukce, opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell®. Nosný železobetonový skelet nabízí výhody z hlediska statiky a zvukové izolace, dřevěné rámové stěny poskytují velmi dobré energetické vlastnosti a výhodu prefabrikace. Při stejných energetických vlastnostech jsou navíc štíhlejší než masivní stěnové prvky a získávají tak plusové body za prostorový zisk. Výhodou je také vysoká míra flexibility půdorysu, a to nejen při projektování novostavby, ale také s ohledem na pozdější změny a přestavby.
 
Výhoda prefabrikace
Hlavní výhodou hybridní dřevostavby je použití dřevěných rámových stěn. Výroba v ideálních podmínkách ve výrobní hale výrobce dřevostaveb, nezávislá na povětrnostních podmínkách, v sobě spojuje vysoký stupeň spolehlivosti při přípravě a v době realizace provedení s vysokou kvalitou zpracování. Hotové prvky lze na staveništi smontovat v krátkém čase, čímž se výrazně zkracuje doba realizace ve srovnání s masivními stavebními materiály. Obložení sádrovláknitými deskami fermacell® výrazně podporuje kvalitativní a časové přednosti těchto konstrukcí. Díky materiálovým a zpracovatelským vlastnostem podobným dřevu jsou desky fermacell® také vhodným doplňkem dřevěných konstrukcí.
 
Zejména proto, že pozitivní stavebně biologické vlastnosti sádrovláknitých desek fermacell®, které se vyrábějí z přírodních surovin – sádry, recyklovaného papíru a vody – v kombinaci s metodou dřevostavby splňují požadavek na trvale udržitelnou a zdravou výstavbu v průběhu celé stavby. V současné době Institut Bauen und Umwelt e.V. potvrdil v EPD, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukládají CO2 a splňují tak nejvyšší požadavky na udržitelnou výstavbu. To znamená, že sádrovláknité desky fermacell® a podlahové prvky fermacell® lze instalovat ve všech budovách, které mají být posuzovány podle certifikačních systémů DGNB, BNB, BREEAM a LEED.
 
Časová výhoda
Sádrovláknité desky fermacell® se rychle a snadno instalují. Několikadenní aklimatizaci není třeba před zpracováním brát v úvahu. Suchý způsob výstavby také omezuje pronikání stavební vlhkosti na minimum, takže odpadá i dlouhá doba vysychání. Následná řemesla mohou pokračovat v práci ihned po instalaci. Dalšího časového a finančního přínosu lze dosáhnout obložením vnitřní strany obvodových stěn deskami fermacell® Vapor. Ty mají díky speciální laminaci nanesené na zadní stranu desky parotěsnou zábranu. To snižuje propustnost vodní páry do té míry, že další parotěsné vrstvy v konstrukcích vnějších stěn nejsou nutné.
 
Výhoda stability
Konstrukce se sádrovláknitými deskami fermacell® zajišťují také vysokou stabilitu dřevěných prvků. Lze je totiž použít jak pro nosné, tak pro ztužující účely a lze je použít pro obložení a opláštění stavebních prvků. Desky díky své homogenní struktuře s výztuží z recyklovaných papírových vláken) nabízejí vysokou mechanickou nosnost.
 
Výhoda požární ochrany
Sádrovláknité desky výrobce James Hardie Europe zaručují v závislosti na konstrukci protipožární ochranu až do třídy požární ochrany F120 a jsou podle normy ČSN EN 13501 definovány jako nehořlavý stavební materiál třídy A2.
 
Fasáda
Vnější stěnový panel fermacell® Powerpanel HD lze použít pro povrchovou úpravu vnějších stěn v dřevostavbách. Plní nosnou a ztužující funkci a lze jej použít přímo jako podkladní desku pod omítku. Díky svým vynikajícím protipožárním vlastnostem se dá použít i pro ohraničující konstrukce. fermacell® Powerpanel HD je cementem pojená deska z lehkého betonu, vyztužená skelnými vlákny se sendvičovou strukturou. Samotný panel Powerpanel HD bez omítky dokáže zajistit dočasnou ochranu před povětrnostními vlivy po dobu šesti měsíců. Díky dodatečně aplikovanému omítkovému systému pak poskytuje trvale účinnou ochranu proti povětrnostním vlivům. V případě použití v obvodových stěnách budov nabízí Powerpanel HD dobu požární odolnosti F90-B při jednovrstvém opláštění s příslušnou celkovou konstrukcí. Dokonalým doplňkem a zároveň skutečnou alternativou k běžným obkladům vnějších stěn je obklad ve formě předsazené provětrávané fasády s fasádním obkladem Hardie® Plank a Hardie® Panel z vláknocementu. Poskytují spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy a chrání před požárem, plísněmi nebo škůdci. Jsou také nezničitelné při extrémních vlivech prostředí a povětrnostních podmínkách. Investoři a dodavatelé oceňují zejména vlastnosti, jako je vysoká pevnost a nízká hmotnost, které umožňují rychlou, hladkou a nekomplikovanou montáž.
Dřevěné hybridní konstrukce výrazně zkracují dobu výstavby

Dřevěné hybridní konstrukce výrazně zkracují dobu výstavby

Dřevěné hybridní konstrukce výrazně zkracují dobu výstavby

Vedle čistě dřevěných konstrukcí se v posledních letech stále více prosazuje hybridní metoda dřevostaveb, a to zejména u vícepodlažních staveb. Zde se cíleně využívají výhody masivní a dřevěné konstrukce. Sádrovláknité desky fermacell® zde hrají prim. Foto: © ARCHPLAN GmbH - Münster

RheinPalais Bonner Bogen – komplex administrativních budov v Bonn-Beuelu. Každá z budov má podzemní parkování, čtyři nebo pět plných nadzemních podlaží plus nejvyšší stupňovité podlaží. Projekt byl realizován podle návrhu projekční kanceláře ARCHPLAN v Münsteru.

RheinPalais Bonner Bogen – komplex administrativních budov v Bonn-Beuelu. Každá z budov má podzemní parkování, čtyři nebo pět plných nadzemních podlaží plus nejvyšší stupňovité podlaží. Projekt byl realizován podle návrhu projekční kanceláře ARCHPLAN v Münsteru.

Desky fermacell® Powerpanel HD splňují u nosných a výztužných stěn z dřevěných stojin statickou funkci. Používají se jako staticky spolunosné a vyztužující opláštění ve venkovních stavebních panelech a slouží k zavětrování, jakož i k svislému přenosu zatížení. Foto: © James Hardie Europe

Desky fermacell® Powerpanel HD splňují u nosných a výztužných stěn z dřevěných stojin statickou funkci. Používají se jako staticky spolunosné a vyztužující opláštění ve venkovních stavebních panelech a slouží k zavětrování, jakož i k svislému přenosu zatížení. Foto: © James Hardie Europe

Dřevěná konstrukce, opláštěná sádrovláknitými deskami fermacell®. Foto: © James Hardie Europe

Dřevěná konstrukce, opláštěná sádrovláknitými deskami fermacell®. Foto: © James Hardie Europe

Hardie® panely na fasádě Spolkové agentury pro životní prostředí (Umweltbundesamt) v Dessau

Hardie® panely na fasádě Spolkové agentury pro životní prostředí (Umweltbundesamt) v Dessau


 
×

Jamesovy odměny jsou zpět!

Je to jednoduché: NAKOUPÍŠ, DOSTANEŠ!
Prodejní akce běží od 15.09. do 15.11.2023.
Nakupte ve svých stavebninách jakýkoliv podlahový prvek fermacell® nebo fermacell® Therm25 a získejte odměnu.

 
Více informací
×