Díky spolupráci Haas Fertigbau a Fermacell vyrostla další nová školka

11.12.2018

Nedostatečnou kapacitu místní školy a školky v Líšnici na Praze-západ pomůže řešit nová dřevostavba od Haas Fertigbau, opláštěná deskami fermacell.

Výhody moderních dřevostaveb a zkušenosti projektantů a montážních pracovníků Haas Fertigbau se i tady naplno projevily. Zadavatelem veřejné zakázky na "Zkapacitnění základní školy v Líšnici" byla v únoru letošního roku obec Lišnice a výběrové řízení vyhrála na jaře 2018 společnost Haas Fertigbau Chanovice. V květnu se začalo stavět a začátkem listopadu 2018 byla už nová dřevostavba řádně předána vedení obce.

Zdárnému průběhu pomohla i skutečnost, že vedení obce mělo od začátku jasno v tom, jaký objekt požaduje. Už v zadávací dokumentaci bylo specifikováno, že zadavatel poptává přízemní novostavbu mateřské a základní školy v dřevěné nosné konstrukci ve třídě požární odolnosti DP2. Samozřejmostí byly vysoké nároky na technickou kvalifikaci realizační firmy, hodnotícím kritériem byla nabídková cena. A díky správnému výběru také novou dřevostavbu ve výborné kvalitě a dohodnutém termínu obec získala.

Základní škola a mateřská škola Líšnice je málotřídní škola a školka s jedním oddělením rodinného typu. První zmínky o škole v Líšnici sahají až do 18. století, zato mateřská škola je nepoměrně mladší – svůj provoz zahájila začátkem října 2012 po rozsáhlé rekonstrukci půdních prostor nad základní školou. Jako nová součást organizace Základní škola a mateřská škola Líšnice nabídla tehdejší jednotřídní školka pro 28 dětí řešení nedostatečné kapacity okolních MŠ. V té době bylo velké procento dětí z Líšnice bez možnosti navštěvovat předškolní zařízení. Základní škola má kapacitu 72 žáků v pěti ročnících a čtyřech třídách (dva ročníky bývají spojeny).

Díky spolupráci Haas Fertigbau a Fermacell vyrostla další nová školka
Díky spolupráci Haas Fertigbau a Fermacell vyrostla další nová školka
Díky spolupráci Haas Fertigbau a Fermacell vyrostla další nová školka
Díky spolupráci Haas Fertigbau a Fermacell vyrostla další nová školka
Díky spolupráci Haas Fertigbau a Fermacell vyrostla další nová školka

Současné prostory však už potřebám školy a školky nestačily, a tak zastupitelstvo obce rozhodlo o výstavbě nového objektu. V něm našly své zázemí nové třídy mateřské školy a školy, ale také družina, šatny, hygienické zázemí, sklady a výdejna jídel. Součástí stavby bylo i zřízení přípojky splaškové kanalizace, přípojky vody, odstranění stávajícího oplocení, zřízení nového oplocení, zřízení nových parkovacích míst, hrubé terénní úpravy, zeleň, chodníky a terasa. Výstavba byla spolufinancována z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Celkové náklady na stavbu na klíč včetně terénních a sadových úprav nepřesáhly 20 mil. Kč. Nová budova je určena pro děti předškolního věku od 3 let a pro děti prvního stupně základní školy. Kapacita denní místnosti pro mateřskou školu je 28 dětí, ve dvou třídách prvního stupně základní školy je prostor pro 2x 20 dětí. Dále je součástí objektu družina pro mimoškolní výchovu 20 dětí.

Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 32,0 x 17,5 metru. Vrchní stavbu tvoří montovaná konstrukce z prefabrikovaných stěnových panelů z produkce Haas Fertigbau s dřevěným rámem a svislými sloupky a výplní minerální vlnou. Panely jsou na vnitřní straně opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell a sádrokartonem. Střechu tvoří vzájemně propojené tři sedlové střechy o sklonech 40°, 12° a 40°, pokryté střešní krytinou z tmavě šedého ocelového plechu. Podkladem pro fasádu je zateplovací systém, povrch tvoří světle žlutá organická omítka. Část jižní fasády je opatřena svislým dřevěným obkladem na dvojitém roštu. Byl přepočítán průkaz energetické náročnosti budovy a tepelné ztráty objektu, třída energetické náročnosti budovy je velmi úsporná, celková tepelná ztráta je 27,8 kW.

Pan Josef Přinda, projektový manažer oddělení průmyslových staveb Haas Fertigbau Chanovice, dodává: „Výstavbu této difúzně uzavřené dřevostavby jsme zahájili na konci května, termín předání byl 2. listopadu, stavěli jsme tedy celkem 5 měsíců. Termín výstavby počítám od předání staveniště po předání stavby na klíč včetně terénních úprav. Obvodové stěny jsme přitom smontovali už první den. Samotná hrubá stavba od základové desky (tedy obvodové stěny se zateplovacím systémem bez omítky, s okny a střechou včetně krytiny) byla hotová za 10 dnů. Specifické na stavbě je vytápění tepelnými čerpadly (2 kusy) a podlahové topení. Také akustická opatření, spočívající ve speciálních tlumicích prvcích na stěnách a stropech dvou učeben základní školy. Dále je ve dvou učebnách, družině a třídě mateřské školy strop a podhled. Strop je protipožární konstrukce a zajišťuje požadavek požární ochrany, zavěšený podhled je instalován kvůli akustickým požadavkům. Pro zajištění požadovaných světelných podmínek a dostatečného osvětlení místností je střechou, stropem a podhledy naistalováno sedm světlovodů Velux, které jsou tepelně a protipožárně izolované. Atypické je také použití desek fermacell, které kvůli zajištění požárně odolné konstrukce třídy DP2 nahradily u nás obvykle používané OSB desky.“

Dipl.-ing. Jaroslav Benák (FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení Fermacell, k tomu dodává: „Nová dřevostavba v Líšnici navazuje na naši úspěšnou a dlouholetou spolupráci s firmou Haas Fertigbau. Díky ní vyrostly například nové školy a školy v Babicích u Říčan, v jihomoravské obci Prace, ve středočeské Chýni, v Mukařově nebo Roztokách u Prahy. Všude tam vedení obce či města ocenilo rychlost a solidnost dodavatele, který objekt úspěšně dokončí a předá v souladu se schválenou smlouvou. Zdárnému průběhu pomáhala i skutečnost, že základem uvedených staveb byly certifikované konstrukce se sádrovláknitými a cementovláknitými deskami fermacell. Klíčovou přednosti školy nebo mateřské školy na bázi dřeva s materiály fermacell je totiž kromě rychlosti výstavby i vysoká požární odolnost a vynikající akustické vlastností. Při použití fermacellu navíc není problém ani v odolnosti stěn proti měkkým a tvrdým rázům, tak častým právě u škol a školek.“

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×