Desky fermacell® Powerpanel H2O na podhledu Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

Desky fermacell® Powerpanel H2O na podhledu Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

23.02.2024
 
Jedním z řady objektů, na nichž ateliér Adam Rujbr Architects využil sádrovláknité a cementovláknité desky fermacell®, je i pavilon Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc, realizovaný v roce 2020 podle návrhu Ing. arch. Adama Rujbra ve spolupráci s ing. arch. Alešem Chládem a hlavním inženýrem projektu Ing. Michalem Surkou. Cementovláknité desky fermacell® Powerpanel H2O jsou tu instalovány na podhledu 1NP.
 
Podhled nad parkovištěm a průjezdnou komunikací je realizován formou dvousměrného roštu a je vyplněný 300 mm minerální izolací. Vnější povrch tvoří desky fermacell® Powerpanel H2O a na nich je nanesena probarvená omítka. „Naše cementem pojené lehké betonové desky fermacell® Powerpanel H2O mají sendvičovou strukturu a jsou oboustranně vyztuženy alkalicky odolnou sklenou tkaninou. Své uplatnění nachází díky vysoké odolnosti, pevnosti a stabilitě v povětrnostními vlivy exponovaných plochách budov, jako například u provětrávaných fasád, soklů podhledů, atik či říms,“ říká Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti James Hardie Europe.
 
Umístění podhledu

Hematologie Olomouc umístění podhledu s deskami fermacell

Detail desky

Detail desky fermacell
Přístavba je funkčně napojena na budovu P, která je umístěna v jižní části areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Objekt se skládá ze dvou hmot se čtyřmi nadzemními, jedním podzemním podlažím a jedním technickým podlažím na střeše. Výšky jednotlivých podlaží se napojují na stávající pavilon P. 1NP je využito jako vstupní podlaží, slouží pro parkování a je průjezdné. Hmota bílé barvy prořezaná nepravidelně umístěnými horizontálními okny je podepřena sloupy a stěnami v barvě antracitu.
 
V přístavbě se nacházejí provozy hemato-onkologické kliniky – recepce, vyšetřovny, odběrová a výkonová místnost, stacionář transfuzí a stacionář pro chemoterapii, společně s administrativním zázemím a přednáškovou místností. Přístavba s rezervou splňuje přísné požadavky pro budovy v pasivním standardu. Budova získala certifikaci BREEAM V 6 na úrovni Excellent.
 
Ing. arch. Aleš Chlád z ateliéru Adam Rujbr Architects k návrhu dodává: „Klíčové prvky našeho návrhu byly variabilita dispozic i technologického vybavení, kompaktní tvar, optimální poměr pevných a prosklených ploch, zelená retenční střecha, optimální vnitřní klima (vnitřní prostor je chlazený, vlhkost je řízena). Akustika vnitřních prostor je řešena s důrazem na uživatelský komfort. Logistické vazby povyšuje propojení potrubní poštou (běžná linka a odděleně cytostatická linka).“
 
Podle hlavního inženýra Ing. Michala Surky bylo nejtěžší se vyrovnat s napojením na sousední budovu s její nízkou konstrukční výšku. „V moderních zdravotnických stavbách je množství různých technologií, které jsou vedeny nad podhledem a bylo náročné vše zkoordinovat do malého prostoru nad podhledy. A nejlepší bylo, když stavební firmě na závěr stavby vyšel tzv. blower-door test, test k ověření vzduchotěsnosti budovy, který byl jednou z podmínek získání dotace. Nikdo přitom neměl zkušenost s testováním tak velké budovy.“

Publikaci „fermacell Powerpanel H2O v exteriéru – navrhování a provádění“ najdete zde:
 
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×