Fermacell Powerpanel TE - Sprchový podlahový set pro liniové žlaby

Řeší suchou cestou zabudování liniových žlabů v bezbariérových koupelnách a sprchových koutech.

  • jednoduchá pokládka a montáž pomocí polodrážek
  • vyřešené vyspádování prvků, které vylučuje nepřesnosti
  • lze kombinovat i s jinými technologiemi podlah (např. lité podlahy)
Základní informace Fermacell
Technické informace, oblasti použití, atd...
Zpracování fermacell
Zpracování a montáž desek
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství k deskám fermacell
Brožury pdf
Informační brožury ke stažení

Fermacell Powerpanel TE - podlahový set pro liniové žlaby

Montážní postup (varianta montáž ke stěně)

Instalace odpadu

Odpad se vycentruje podle plánované polohy odpadního žlabu. Musí doléhat k nosnému podkladu a být odborně napojen.
Pomocí fermacell rychletuhnoucího podsypu se srovná plocha podlah do výšky horní hrany odpadu. Pokud bude suchou cestou realizována celá podlaha koupelny, srovnání rychletuhnoucím podsypem se provede na celé ploše.

Pokládka spádového prvku

Ke stěně se po obvodu natupo příloží okrajové izolační pásky fermacell.
Podélným řezem se upraví šířka prvku
Označí se poloha otvoru pro odpad a otvor o průměru 100 mm se vyřízne
  
Pravý element se dorazí přes okrajové pásky ke stěně.
  
Na polodrážku druhého prvku se nanese fermacell podlahové lepidlo.
Oba prvky se sesadí. Pozor: Bezprostředně po sesazení musí následovat položení druhé vrstvy!
varianta

Druhá vrstva

Z desky fermacell Powerpanel H2O se odřízne rozměr pro druhou (horní) vrstvu plochy sprchového koutu (např. 1000 x 1000 mm).
Pokud bude celá podlaha koupelny řešena suchou cestou pomocí podlahových prvků fermacell Powerpanel H2O, zkrátí se protilehlá hrana o pás široký 50 mm. Označí a vyřízne se tvar liniového žlabu.
V pásech s rozestupy ca.10 cm se nanese fermacell podlahové lepidlo. Plocha v místě žlabu se vynechá.
  
Položí se připravená druha vrstva.
  
Pomocí fermacell Powerpanel TE šroubů v rastru ca. 25 cm se lepený spoj pojistí.
  

Montáž suché podlahy a napojení

Pomocí fermacell Powerpanel TE šroubů v rastru ca. 25 cm se lepený spoj pojistí.
  
Provede se montáž suché podlahy fermacell Powerpanel TE na ploše vedle sprchového setu.
Pozor: Je důležité, aby polodrážky obou ploch na sebe přesně navazovaly.
Na polodrážku se nanese fermacell podlahové lepidlo.
Pro dosažení max. pevnosti napojení obou ploch se spoj převáže průběžným podlahovým prvkem.
Spoj se pojistí šrouby fermacell Powerpanel TE.
Odřízne se přesahující část okrajového izolačního pásku.
  
fermacell podlahové lepidlo se nanese do vybrání pro liniový žlab a na hrany vybrání.
  
Liniový žlab se vtlačí do lepidla…
… a zafixuje se šrouby fermacell Powerpanel TE.
Hotovo.

Utěsnění a aplikace hydroizolačního systému

Cca. po 24 hod se odstraní vypěněné lepidlo a šrouby se přetmelí. Po proschnutí tmelu se celá plocha sprchového koutu a přechody podlaha – stěna napenetrují hloubkovou penetrací fermacell
Odstraní se šrouby, které fixovaly žlab během schnutí lepidla spolu s ochrannou fólií žlabu.
Přechod mezi žlabem a deskou fermacell Powerpanel H2O se přetěsní TECE butyl páskou…
… a páska se přitlačí.
  
Roh se utěsní pomocí fermacell těsnícího rohu, který se vlepí fermacell tekuté fólie.
Celý obvod plochy sprchového koutu se utěsní fermacell těsnící páskou vlepenou do fermacell tekuté fólie.
Na celé ploše sprchového koutu se provede nátěr fermacell tekutou fólií ve dvou vrstvách.

Fermacell Powerpanel TE - podlahový set pro liniové žlaby