Zdravé bydlení má přednost

Zdravé bydlení s fermacell

Stavební činnost je vždy spojena se zatížením životního prostředí. Při výrobě stavebnin, ve fázi vlastní výstavby, při likvidaci stavební suti nebo pozdějším užívání platí požadavek na co nejekologičtější zacházení s materiálem, ochranu před škodlivinami a minimalizaci emisí pronikajících do vzduchu ve vnitřních prostorách.

Nejrůznější instituce kontrolují na základě zákonných požadavků dodržování směrnic a udělují certifikáty. Trvale udržitelné stavby se mezitím staly základním předpokladem pro mnohé veřejné i soukromé stavební projekty. Takový projekt představuje vyvážený komplex ekonomických, ekologických a sociálních aspektů, vztahujících se k celé době životnosti budovy. A zákonné požadavky se budou i nadále ve všech ohledech zpřísňovat.

Předpisy jsou tvrdší, požadavky náročnější


Přijatelnost z hlediska životního prostředí, zajištěná minimalizací emisí a škodlivin, a šetrné zacházení se zdroji se stávají stále častějším tématem u novostaveb i modernizací stávajícího fondu.

Stejně jako prostředí našich domovů je i pracovní prostředí často vystaveno působení škodlivin, jako je např. jemný prach.

Již ve fázi výstavby je důležité ekologickými stavebninami, které jsou charakteristické minimálním množstvím škodlivin a emisí, zajistit základ zdravého stavění.
 

Základní pravidla zodpovědné stavební činnosti:

  • zjištění požadavků a redukce potřeb
  • včasné projednání potřeby materiálů
  • výrazná optimalizace nároků na energie
  • šetrné zacházení s vodou
  • dlouhá životnost v závislosti na konstrukcích vyžadujících pouze rozumnou údržbu a opravy
  • péče o životní prostředí a rovněž o zdraví a pohodlí pracovníků při výstavbě i uživatelů
  • stavební materiály z obnovitelných a domácích surovin
  • vyloučení materiálů, které lze jen obtížně likvidovat
  • opětovné nasazení použitých stavebních prvků a používání recyklovaných materiálů
  • třídění stavebního odpadu