Výhody opláštění výtahové šachty materiálem Fermacell

  • Certifikovaný systém pro výtahové šachty
  • 40-letá zkušenost v suché výstavbě
  • Rychlá a flexibilní montáž
  • Ekonomický systém
  • Servis
  • Odborné poradenství
  • Rychlá a snadná oprava
  • Možnost použití různorodých povrchových úprav (nátěry, obklady a další)
  • ….